Share
Statistica oficială a CJSU: În județul Maramureș fenomenele meteorologice și alunecările de teren au generat pagube în valoare totală de circa 57 milioane lei!

Statistica oficială a CJSU: În județul Maramureș fenomenele meteorologice și alunecările de teren au generat pagube în valoare totală de circa 57 milioane lei!

Statistica oficială a CJSU: În județul Maramureș fenomenele meteorologice și alunecările de teren au generat pagube în valoare totală de circa 57 milioane lei!

Anul 2021 confirmă modificările climatice din țara noastră. Am avut situații mai puțin obișnuite inclusiv în Maramureș. Practic s-a înregistrat cel mai timpuriu cod roșu de caniculă din istoria României, în 24 iunie, valabil în nord-vestul României, inclusiv în Maramureș. Am avut coduri roșii nowcasting de vijelie, spre exemplu cele consecutive din seara de 1 iulie. Am avut și un crater imens format pe DN 17C în Săcel, care a blocat traficul rutier. Să detaliem!

# Ședința CJSU de bilanț

În sala ”Bogdan Vodă” a Palatului Administrativ s-a desfășurat astăzi, 2 februarie a.c., ședința de evaluarea a activității Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş în anul 2021. Prefectul Rudolf Stauder, președintele C.J.S.U. Maramureș, a declarat că activitatea a vizat eficientizarea acţiunilor de prevenire şi creşterea capacităţii de reacţie în situaţii de urgenţă a tuturor structurilor cu atribuţii din cadrul Sistemului Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă, prioritatea comitetului fiind apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, protejarea mediului înconjurător şi a valorilor materiale, pe timpul producerii unor situaţii de urgenţă, precum şi restabilirea rapidă a stării de normalitate.

# Total 15 coduri roșii

Sub conducerea prefectului, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit în: 147 de şedinţe extraordinare și o ședință ordinară în cadrul cărora au fost adoptate 154 de hotărâri. Pentru prevenirea şi limitarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice, prin dispeceratul I.S.U. s-au primit: 15 mesaje de avertizare COD ROȘU; 58 de avertizări COD PORTOCALIU; 177 de mesaje de atenționare COD GALBEN; 38 de informări meteorologice; total 288 de atenționari, avertizari și informări. S-au trsnsmis: 57.600 de SMS-uri, 92 de mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT (50 pentru semnalarea și respectarea măsurilor în contextul epidemiologic generat de virusul COVID-19 și 42 pentru fenomene hidrometeorologice periculoase), s-au desfășurat 13 exerciții cu forțe și mijloace în teren, privind gestionarea situațiilor de urgență generate de: incendii, accidente rutiere cu victime multiple și inundații. s-a verificat și modul de punere în aplicare a Planului Roșu de intervenție și a Planului de Urgență Externă la un operator economic. Iată care au fost cele mai semnificative fenomene meteorologice produse în anul 2021!

# Pagube cauzate de inundații

În perioada 03.02-12.02.2021 s-au înregistrat precipitații abundente și temperaturi pozitive care au determinat cedarea apei din stratul de zăpadă existent, afectând: 11 UAT-uri cu 17 de localități; pagube în valoare de 4.174.050 lei. În perioada 12.05-24.05.2021, din cauza instabilității atmosferice accentuate, manifestată prin averse care izolat au avut caracter torențial și intensificări accentuate ale vântului. Temperaturile pozitive înregistrate au determinat cedarea apei din stratul de zăpadă existent în zona montană. Aceste fenomene au cauzat creșteri de debite pe cursurile de apă din județ, scurgeri importante de pe versanți și viituri rapide pe văi locale și torenți, afectând: 12 UAT-uri cu 27 de localități; pagube în valoare de 2.625.735 de lei. În perioada 25.06-12.07.2021 s-au înregistrat precipitații abundente și temperaturi extreme în bazinele hidrografice Someș și Tisa, care au generat viituri rapide și inundații locale, afectând: 21 UAT-uri cu 39 de localități; pagube în valoare de 28.233.780 de lei. În perioada 16.07-21.07.2021, s-au înregistrat precipitații abundente și temperaturi extreme în bazinele hidrografice Someș și Tisa, care au generat viituri rapide și inundații locale, afectând: 5 UAT-uri cu 12 localități; pagube în valoare de 2.751.700 de lei. În perioada 01.08-02.08.2021 la nivelul județului Maramureș s-au înregistrat precipitații abundente, instabilitate atmosferică temporar accentuată și cantități importante de precipitații, afectând: 5 UAT-uri cu 11 localități; pagube în valoare de 2.361.775 de lei. Așadar în anul 2021, în județul Maramureș fenomenele hidrometeorologice periculoase au fost afectat 91 de localități din 41 de U.A.T.-uri, înregistrându-se următoarele pagube: o casă avariată; 5 case inundate, 11 anexe gospodărești inundate, un obiectiv social și administrative, 15 poduri, 92 podețe și traversări pietonale, 0,8 km drumuri județene, 51,8 km drumuri comunale, 221,31 km străzi, 26,85 km drumuri forestiere și agricole, 16,41 ha teren arabil, 30,4 ha pășuni și fânețe, două animale moarte, 3 surse de alimentare cu apă centralizată, 9 construcții hidrotehnice afectate, rețele de alimentare cu apă/canalizare-0,10 km, 33 alte pagube (eroziune mal). Valoarea totală a pagubelor se ridică la 40.147.040 de lei.

# Multe alunecări de teren

În anul 2021 s-au produs/reactivat alunecări de teren în 14 unităţi administrativ-teritoriale (Borșa, Fărcașa, Bogdan Vodă, Vișeu de Jos, Ulmeni, Suciu de Sus, Moisei, Copalnic Mănăștur, Baia Sprie, Valea Chioarului, Boiu Mare, Șișești, Vadu Izei, Mireșu Mare). Pagubele produse de alunecările de teren la nivelul județului sunt următoarele: 1 zid de sprijin afectat; 7 case avariate; 3 anexe gospodărești; 2,50 teren agricol; 0,46 km drum comunal; 0,272 km drum județean; 0,930 km străzi; 0,45 km apărări de mal. Valoarea totală a pagubelor se ridică la 17.040.000 de lei.

# Acțiuni numeroase în Maramureș

În toate cazurile s-a impus efectuarea unor studii geotehnice care să ofere soluţiile tehnice pentru punerea în siguranţă a terenurilor și monitorizarea permanentă pentru determinarea vitezei de alunecare, comitetele locale informând operativ comitetul județean cu privire la evoluția fenomenelor. S-au desfășurat 4 intervenţii pirotehnice pentru asanarea teritoriului de muniția neexplodată, în localitățile Tăuții Măgherăuș, Baia Sprie, Borșa și Satu Nou de Jos fiind descoperite 14 elemente de muniție din timpul conflictelor militare și 376 de cartușe calibru 7.62 mm. Au fost înregistrate 491 de situații de urgență generate de incendii gestionate de pompierii militari la care participat servicii profesioniste, servicii private şi servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă. În anul trecut, la fel ca și în anul precedent principalul tip de risc a fost generat de epidemia națională, cauzată de răspândirea coronavirusului, SARS – CoV-2. În acest context, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, structură de suport decizional a CJSU, a fost operaționalizat la nivel ”ALERTĂ PORTOCALIE”, până în luna iulie. După data de 8 iulie a.c., pe fondul scăderii numărului de infectări, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției a fost operaționalizat la nivel ”ALERTĂ GALBENĂ”. La nivelul județului au fost deschise 13 centre de vaccinare fixe, 60 de centre de vaccinare la cabinetele medicilor de familie și 2 centre de vaccinare mobile. Au fost confirmate 20.877 de infectări cu virusul SARS-CoV-2 din care 11.139 persoane s-au vindecat, iar 1073 persoane au decedat. La finalul anului au rămas active 251 persoane infectate. S-au efectuat de către specialiști ai Direcției de Sănătate Publică Maramureș 20.788 anchete epidemiologice. S-au elaborat și emis 136 hotărâri de CJSU cu incidență asupra gestionării situației epidemiologice la nivel județean. În baza incidenței cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile, după primirea ordinului șefului DSU, s-a impus instituirea măsurii de carantină zonală pentru 18 unități administrativ teritoriale/localități. Anul trecut s-au efectuat acțiuni sanitar-veterinare de supraveghere a efectivelor de animale, pe specii și categorii de producție, iar când s-au depistat animale bolnave, acestea au fost eliminate imediat din efective pentru a se preveni răspândirea bolilor în teritoriu. Au fost confirmate 7 focare de anemie infecțioase la ecvine (7 animale afectate) și 37 focare la suine (3038 capete afectate). Așadar au fost efectuate 1339 de controale de fond, tematice, comune, operative, individuale și a verificărilor în domeniul situațiilor de urgență. Au fost constatate următoarele deficiențe: lipsa dotării corespunzătoare cu mijloace de intervenţie a serviciilor voluntare pentru situații de urgență; lipsa implicării unor autorităţi locale; neinformarea I.S.U. Maramureş referitor la scoaterea/ repunerea în intervenţie sau dotarea cu autospeciale noi al serviciilor voluntare pentru situații de urgență; insuficienţa resurselor financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă, precum şi refacerii obiectivelor şi infrastructurilor afectate; transmiterea, cu întârziere, de către comitetele locale, a datelor solicitate de C.J.S.U. și I.S.U. Maramureș privind: planul asigurării cu resurse umane materiale și financiare, catalogul local cuprinzând clasificarea unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice; S-au constatat deficiențe și la evidența comitetului local pentru situații de urgență; întârzieri în transmiterea rapoartelor operative pentru tipurile de risc care s-au manifestat la nivelul U.A.T.-ului; neuniformitate şi neconformitate în ceea ce priveşte întocmirea rapoartelor operative; necunoaşterea şi neasumarea unor atribuţii specifice ale membrilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, în domeniul de incidenţă; Propuneri pentru eficientizarea activității: monitorizarea permanentă a zonelor cu riscuri generatoare de situații de urgență pe teritoriul județului, cu accent pe componenta preventivă și de educare a populației; asigurarea unei cooperări interinstituționale proactive între componentele Comitetului Județean și ale Comitetelor Locale în vederea gestionării în comun a situațiilor de urgență; întreţinerea şi modernizarea infrastructurii existente, precum și realizarea unor lucrări de amenajare a teritoriului și îmbunătățiri funciare; demersuri pentru obţinerea fondurilor financiare necesare refacerii obiectivelor afectate de situaţiile de urgenţă produse; instruirea/implicarea activă a primarilor, în calitate de președinți ai C.L.S.U., precum și a membrilor C.L.S.U. în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență produse la nivel local; actualizarea permanentă a Registrului de riscuri și de capabilități la nivelul județului; continuarea demersurilor în vederea construirii şi amenajării unui spațiu adecvat pentru organizarea și funcționarea Centrului Judeţean de Comandă şi Conducere a Intervenţiei, structură interinstituțională și intrainstituțională menită să coordoneze și să pună în aplicare legislația specifică pentru situaţiile de urgenţă de amploare la nivel judeţean sau zonal. În perioada manifestării tuturor situaţiilor de urgenţă instituțiile membre în Comitetul Judeţean pentru Situații de Urgență au acționat preventiv și unitar la măsurile de limitare a efectelor situațiilor de urgență, iar măsurile întreprinse, precum și coordonarea eficientă a intervențiilor au făcut posibilă reducerea consecințelor acestora, a declarat președintele C.J.S.U. Maramureș, prefectul Rudolf Stauder. Rezultatele generale înregistrate pe anul 2021 în activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă relevă faptul că acesta a coordonat și gestionat o varietate mare de situații de urgență, unele cu impact major asupra populației. Pentru protejarea vieții, mediului și a bunurilor materiale, putem aprecia că forțele de intervenție au acționat eficient, cu responsabilitate și aplicând coerent procedurile prevăzute de legislația în vigoare, arată reprezentanții CJSU Maramureș.

C.Ț.

Citește și

Breaking news: În Maramureș a fost emis cod roșu de vijelie! Vânt de peste 90-100 km/h și peste 35 l/mp cantitate de precipitații

Bani alocați pentru Maramureș: 9 milioane lei pentru Consiliul Județean și 14 UAT-uri pentru refaceri după inundații. Lista obiectivelor vizate, pe localități!

Efectele ploilor în Maramureș: Un crater imens și-a făcut apariția într-un pod, pe DN 17C, între Săcel și Moisei. Gospodării inundate în estul județului (FOTO)

Suntem în zodia arșiței: Maramureș rămâne sub cod roșu până în weekend. Disconfort termic accentuat în orașele județului. Recomandările CJSU

În premieră în Maramureș: COD ROȘU de caniculă și disconfort termic și în Maramureș. Anunț fără precedent emis acum de autoritățile române!


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.


Lasă un comentariu