TIPUL CONTRACTULUI: CONTRACT DE ACHIZITIONARE BUNURI/PRODUSE, ÎN CADRUL PROIECTULUI ”RoSES2021”, COD SMIS 127473”
Permalink

TIPUL CONTRACTULUI: CONTRACT DE ACHIZITIONARE BUNURI/PRODUSE, ÎN CADRUL PROIECTULUI ”RoSES2021”, COD SMIS 127473”

TIPUL CONTRACTULUI: CONTRACT DE ACHIZITIONARE BUNURI/PRODUSE, ÎN CADRUL PROIECTULUI ”RoSES2021”, COD SMIS 127473”

Mai mult →

COMUNICAT DE PRESĂ. Lansarea oficială a proiectului ”KRA’GAS – Promovarea meșteșugurilor și a gastronomiei, ca părți relevante ale patrimoniului cultural al Euroregiunii Carpatica”
Permalink
ESPERANDO angajează kinetoterapeut și psiholog
Permalink
Finalizarea implementării proiectului ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația judetului Maramureș, finantat prin POR 2014-2020
Permalink
Prezență băimăreană la Forumul Mondial al Educației Non-Formale de la Rio de Janeiro
Permalink
COMUNICAT DE PRESĂ privind derularea proiectului ”Credem în viitor”
Permalink
COMUNICAT DE PRESĂ. ”Servicii de înregistrare sistematică în cadrul Sistemului intergrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 215 UAT -uri din 37 de județe, incluzând comuna Poienile de sub Munte din județul Maramureș
Permalink
COMUNICAT DE PRESĂ. Conferința de închidere a proiectului „Standarde și politici publice sustenabile în lucrul cu tinerii din România”.
Permalink
Finalizarea implementării proiectului ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația Județului Maramureș”, finanțat prin POR 2014 – 2020
Permalink
COMUNICAT DE PRESĂ. Ultimul curs de formare”Lucrul cu tinerii și politicile publice de tineret”
Permalink