Pentru publicitate se utilizează adresa publicitate@directmm.ro.

Dimensiuni standard pentru bannere și anunțuri:

La cerere expresă se pot negocia și dimensiuni atipice.

Precizări. Administratorul nu acordă nicio garanție și nu-și asumă nicio responsabilitate pentru niciun produs sau serviciu făcut disponibil – sau oferit – de către o terță parte, fie ea persoană fizică sau juridică, prin intermediul directmm.ro sau prin orice legătură cu un site realizată prin orice modalitate, așa cum nu-și asumă nicio responsabilitate pentru niciun conținut apărut în orice anunț, banner, sau alt fel de material publicitar.
Administratorul nu e în niciun fel responsabil și nu va fi parte parte la monitorizarea sau realizarea efectivă a oricăror tranzacții dintre dumneavoastră și o terță parte ce oferă produse sau servicii prin intermediul website-ului, indiferent că încheierea ei și orice eventuală plată se realizează prin mijloace tehnice oferite de website. Tranzacția va fi guvernată de regulile agreate și consimțite de utilizator (în calitate de vânzător sau cumpărător) și terțul respectiv.