Share
ISJ Maramureș lucrează la actualizarea proiectului planului de școlarizare conform noilor reglementări; Care sunt acestea

ISJ Maramureș lucrează la actualizarea proiectului planului de școlarizare conform noilor reglementări; Care sunt acestea

Ca urmare a emiterii Ordinului nr. 3164/21.01.2021, de către ministrul educației, prin care se aprobă Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021 – 2022, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș vă informează că formațiunile de studiu la clasa a IX-a/ a XI-a/ anul I, în învățământul de masă, se constituie astfel:

  1. învățământ liceal cu frecvență (zi), filiera tehnologică și învățământ profesional, inclusiv dual, din 24 de elevi;
  2. învățământ liceal cu frecvență (zi), filiera teoretică, din 26 de elevi;
  3. învățământ liceal cu frecvență (zi), filiera vocațională, profil sportiv, teologic, pedagogic, precum și la învățământul liceal de artă, din 24 de elevi;
  4. învățământ liceal cu frecvență (seral) și frecvență redusă, din 28 de elevi;
  5. învățământ liceal cu frecvență (seral), filiera tehnologică ciclul superior, din 28 de elevi;
  6. învățământul postliceal, din 28 de elevi.

În vederea proiectării planului de școlarizare pentru anul școlar 2021 – 2022, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș trebuie să țină cont de:

– legislația în vigoare;

– indicatorii atinși în perioada 2019-2020, prin Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) privind ponderea de 42% a filierei teoretice, de 10% pentru cea vocațională, 48%  pentru învățământul profesional și tehnic, din care 24% pentru învățământul profesional;

– obiectivul strategic 2 din Strategia Națională de Învățare pe Tot Parcursul Vieții, pentru perioada 2015-2020, „Creșterea participării și facilitarea accesului la programele de formare profesională, având ca ținte strategice: a) creșterea ponderii elevilor cuprinși în învățământul liceal tehnologic și în învățământul profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014”;

– Strategia „România educată”, care se fundamentează pe analiza atingerii indicatorilor stabiliți în programul strategic pentru perioada 2015-2020, stabilind mecanisme active și funcționale pentru înțelegerea anticipativă a nevoii de forță de muncă, în termeni de structură, competențe și abilități cerute de dinamica tehnologică și socială și, implicit, a nevoii de formare inițială și formare continuă.

În acest moment, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș lucrează la actualizarea proiectului planului de școlarizare conform noilor reglementări. Acțiunea de actualizare se va realiza în urma dialogului cu partenerii instituționali și urmând pașii procedurali.

Lasă un comentariu