Share
În 2020: Amenzi în valoare de 628.500 de lei aplicate de Inspecția de prevenire din cadrul ISU Maramureș

În 2020: Amenzi în valoare de 628.500 de lei aplicate de Inspecția de prevenire din cadrul ISU Maramureș

Personalul Inspecției de prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș a desfășurat, pe parcursul anului trecut, acțiuni de control ce au vizat, cu preponderenţă, instituţiile, operatorii economici, obiectivele hidrotehnice şi obiectivele de investiţii.   

Pe timpul celor 941 de controale de prevenire efectuate, au fost depistate mai mult de 2600 de deficienţe. Peste 2400 dintre acestea au fost sancţionate contravenţional, pentru încălcări ale prevederilor normative în vigoare. Din totalul sancţiunilor, 377 au fost amenzi contravenţionale, în cuantum de 628.500 lei, iar restul de 2155- avertismente.

În contextul evoluției situației epidemiologice determinată de răspândirea virusului SARS-COV-2, personalul inspecției de prevenire a desfășurat acțiuni proprii și în comun cu reprezentanții altor instituții cu responsabilități în domeniu, pentru verificarea respectării de către cetățeni a măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Pe parcursul anului 2020, asistența tehnică de specialitate acordată de personalul Inspecției de prevenire s-a materializat prin soluționarea unui număr de 784 solicitări, în creștere față de anul 2019 cu circa 35 %.  Majoritatea solicitărilor- 482, au vizat activitatea de avizare – autorizare, urmate ca pondere de cele referitoare la prevenirea incendiilor- 289 solicitări, 4 privind prevenirea dezastrelor, iar  9- alte domenii.

În urma solicitărilor înregistrate în anul 2020, au fost emise 131 de avize de securitate la incendiu, cea ce reprezintă o scădere cu 10% față de 2019, 48 de autorizaţii de securitate la incendiu, în scădere cu 35% față de anul precedent, 2 avize de protecție civilă, 4 acorduri pentru comercializarea artificiilor, 25 de avize amplasament în parcelă și 6 puncte de vedere PUG, PUZ și PUD.

Compartimentul avizare – autorizare a desfăşurat în anul 2020 un număr de 76 de controale la obiective de investiţii, în scădere față de anul precedent cu 41 %, ca urmare a dinamicii derulării investițiilor la nivelul județului.

Activitatea de îndrumare a autorităţilor administraţiei publice locale și a serviciilor voluntare și private a constituit, de asemenea, o prioritate. Pe timpul controalelor, specialiștii Inspecției de prevenire au desfăşurat activităţi de îndrumare a personalului din serviciile voluntare pentru situaţii de urgentă, referitor la informarea preventivă a populaţiei asupra riscurilor existente și desfăşurarea de activităţi specifice, având ca obiectiv reducerea numărului de incendii și victime la gospodăriile populaţiei.

Activitatea de informare preventivă a populaţiei  în perioada analizată a avut drept scop reducerea numărului de incendii la locuinţe și gospodării, respectiv conştientizarea populaţiei cu privire la riscurile manifestării situaţiilor de urgenţă.

În acest context, ca urmare a celor 18 incendii produse pe parcursul acestei luni în gospodăriile cetățenilor din județ, din care 12 provocate de coșurile sau burlanele de fum defecte sau necurățate, reamintim cetățenilor câteva din cele mai importante măsuri de prevenire, referitoare la exploatarea sobelor, a coșurilor de fum și a instalațiilor electrice:

 • înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate şi curăţate pentru a fi în perfectă stare de funcţionare;
 • se va folosi numai materialul combustibil pentru care a fost destinată soba;
 • sobele se vor utiliza numai cu uşiţa de alimentare închisă;
 • este interzisă folosirea lemnelor mai lungi decât dimensiunile focarului;
 • în faţa uşiţelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m;
 • cenuşa şi jarul provenite de la sobe trebuie să fie depozitate într-un loc special amenajat;
 • verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum se efectuează numai de către persoane specializate;
 • coşurile, burlanele şi canalele de fum trebuie să fie izolate faţă de elementele combustibile ale pereţilor, planşeelor şi acoperişurilor;
 • în podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei, ce pot fi surse de aprindere;
 • Nu folosiți mijloace electrice de încălzire locală improvizate!
 • Reparaţiile la instalaţiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat!
 • Supravegheați permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune !

Lasă un comentariu