Share
Finanţări nerambursabile pentru  proiecte şi acţiuni culturale în cadrul Programului ACCES 2018

Finanţări nerambursabile pentru proiecte şi acţiuni culturale în cadrul Programului ACCES 2018

Ministerul Culturii și Identității Naționale a lansat sesiunea de proiecte şi acţiuni culturale derulate în cadrul Programului ACCES 2018, având ca domenii prioritare cultura scrisă, artele vizuale şi dialogul intercultural. Suma alocată pentru finanţarea sesiunii de selecţie în cadrul Programului ACCES  2018  este de 150.000 lei. Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect/acțiune culturală este de 30.000 lei.

Pentru a fi eligibile, ofertele culturale depuse în cadrul Programului ACCES 2018 trebuie să se desfăşoare în intervalul 17 – 25 noiembrie 2018.

Dosarul de participare poate fi depus în format fizic, în plic închis, la Registratura Generală a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti) – pentru Direcţia Cultură Scrisă și Creație Contemporană, cu menţiunea „Proiect  Program ACCES  2018”, sau prin poştă, în plic închis, cu confirmare de primire. Data limită pentru transmiterea dosarului este 31 octombrie 2018.

Ofertele culturale depuse trebuie să cuprindă următoarele documente:

  • Cererea de finanţare nerambursabilă tipizată, completată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului (Anexa 1). Cererea de finanţare nerambursabilă se completează prin descărcarea forumularului tipizat, de la adresa cultura.ro.
  • Copia, certificată „conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a hotărârii judecatoreşti de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul.
  • Copia, certificată ”conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a actului constitutiv, a statutului și a actelor doveditoare ale sediului şi patrimoniului  solicitantului, precum şi actele adiționale, după caz.
  • Copia certificată “conform cu originalul” a certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare).
  • Certificatele de atestare fiscală eliberate de ANAF şi de autorităţile publice localeîn original, aflate în termenul de valabilitate.
  • Copie certificată “conform cu originalul” a certificatului de înregistrare de la Registrul Comerțului/Judecătorie sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice.
  • CV-urile membrilor echipei.

Toate informaţiile se găsesc la http://www.cultura.ro/anunt-privind-procedura-de-selectie-ofertelor-culturale-vederea-acordarii-de-finantari

Sursa foto: mediafax.ro

Lasă un comentariu