Share
Din 20 iulie se eliberează și pașapoarte valabile 10 ani

Din 20 iulie se eliberează și pașapoarte valabile 10 ani

Din 20 iulie intră în vigoare noi reglementări referitoare la durata de valabilitate a documentelor de călătorie, în esență fiind vorba de pașapoarte.

♦ Durata de valabilitate a pașaportului simplu electronic va fi de: 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 12 ani ● de 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani ● de 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani.

♦ Valabilitatea pașaportului simplu temporar rămâne aceeași, de 12 luni.

♦ Eliberarea pașaportului simplu temporar, pentru cazurile în care cetățenii declară că nu doresc eliberarea unui pașaport simplu electronic, se va realiza în 14 zile calendaristice  ● Eliberarea pașaportului simplu temporar, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, va fi posibilă în situații obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară și urgentă prezentarea persoanei pe teritoriul altui stat și nu există timpul necesar pentru emiterea unui pașaport simplu electronic. Aceste situații  trebuie dovedite cu documente care să ateste motivele invocate, ca și în cazurile prevăzute de legislația actuală.

♦ În cazul persoanelor lipsite temporar de capacitate de exercițiu, precum și în cazul persoanelor care, din motive medicale, se află în imposibilitatea de a-și exprima voința sau de a se prezenta la autoritatea competentă, cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar pot fi depuse, în numele titularului, de către reprezentantul legal sau de către autoritățile medicale române ori, după caz, străine, fără ca prezența titularului să fie obligatorie.

♦ Preschimbarea pașaportului se poate solicita și înainte de expirarea termenului de valabilitate, cu programarea prealabilă la serviciul de pașapoarte, accesând site-ul www.epasapoarte.ro sau la cea mai apropiată misiune diplomatică ori oficiu consular din străinătate.

Lasă un comentariu