Share
Cine – și cum  – poate obține teren gratuit pentru construirea unei case

Cine – și cum – poate obține teren gratuit pentru construirea unei case

ce mai faci

Cine – și cum – poate obține teren gratuit pentru construirea unei case

paula

Summary:
bag o descriere

10%

ce mai fac eu

User Rating: 5 (1 votes)

Tinerii care vor să-şi construiască o casă pot obține, la cerere, un teren gratuit din suprafețele  aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale (UAT).

Pentru a putea beneficia de această facilitate, solicitanţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii. Acestea sunt precizate în Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, dar autorităţile locale au dreptul să stabilească şi unele criterii suplimentare:

vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani

la data depunerii şi la data rezolvării solicitării nu trebuie să fie proprietari ai unei locuinţe sau ai unui teren destinat construirii unei case, indiferent în ce localitate ar fi acestea

părinţii nu deţin/n-au deţinut în proprietate, în ultimii zece ani, un teren cu o suprafaţă de peste 500 mp în mediul urban şi de peste 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitate.

Îndeplinirea ultimelor două condiții e atestată prin intermediul declaraţiei pe propria răspundere. Declararea de lucruri false poate fi pedepsită cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă.

Suprafețele ce pot fi acordate

Atribuirea terenului în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală se face în limita suprafeţelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al UAT-ului în care este situat terenul, într-o anumită ordine de prioritate, în funcţie de criteriile aprobate. Suprafeţele acordate sunt: pentru municipii şi sectoarele Bucureştiului, suprafaţa e cuprinsă între 150 și 300 mp; în cazul oraşelor, suprafeţele variază între 250 şi 400 mp; în comune şi în sate –  între 250 şi 1.000 mp. Fiecare localitate trebuie să inventarieze anual terenurile ce pot fi atribuite tinerilor, să le valideze prin hotărâre a consiliului local şi apoi să informeze cetăţenii cu privire la acestea, prin afişare la sediul primăriei.

Termene pentru soluționarea cererilor

În maximum 15 zile de la înregistrare, dosarul trebuie analizat de către comisia specială locală ce se ocupă anual de inventarierea terenurilor şi de către consiliul local. Apoi, „în prima şedinţă ordinară, consiliul local analizează dosarul fiecărui solicitant şi hotărăşte aprobarea cererii şi atribuirea terenului sau, după caz, respingerea acesteia” – precizează normele Legii nr. 15/2003. Punerea în aplicare a hotărârii consiliului local se face de către primar, pe bază de proces-verbal, în cel mult 15 zile de la data aprobării consiliului local.

 Dacă nu încep lucrările în termen de un an, tinerii pierd terenul

Tinerii trebuie să înceapă construirea locuinţei în maximum un an. Dacă ei nu respectă acest termen sau dacă lucrările nu sunt făcute cu respectarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, „prin hotărâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit”.

Dacă cerințele legii sunt respectate, după încheierea lucrărilor la casă proprietarul acesteia poate cere să-i fie vândut terenul atribuit. În acest caz, decizia de vânzare se ia prin hotărâre a consiliului local, iar preţul se stabileşte în urma unei expertize tehnice.

 

 

Lasă un comentariu