Share
Cu ce schimbări vine în sănătate noul contract-cadru

Cu ce schimbări vine în sănătate noul contract-cadru

Creșterea accesului persoanelor asigurate la medicamente și servicii medicale, debirocratizarea și transparentizarea activității furnizorilor de servicii medicale, dar și disciplina contractuală a acestora sunt măsuri din noul contract-cadru pe anul 2018, care a intrat în vigoare din 1 aprilie – relatează Agerpres.
Actul normativ prevede că începând cu data de 1 iulie asigurații vor putea obține medicamentele cu și fără contribuție personală de la oricare farmacie din țară aflată în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Și investigațiile paraclinice recomandate de medicii aflați în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate vor putea fi efectuate de la 1 iulie la oricare furnizor de profil din țară, indiferent cu ce casă de asigurări de sănătate se află acesta în relații contractuale.

„Pachetele de servicii medicale – minimal și de bază – se reorganizează într-o modalitate schematică, sub forma unei structuri generale, în Hotărârea de Guvern, urmând ca detalierea serviciilor medicale acordate, a condițiilor acordării și a documentelor eliberate să fie stabilită prin normele metodologice de aplicare. În pachetul de servicii medicale de bază pentru asigurați se introduc noi servicii ce vor fi oferite de medicul de familie, cum ar fi eliberarea adeverinței pentru încadrarea în muncă a persoanelor aflate în șomaj și eliberarea fișei sintetice pentru copilul încadrat sau care urmează să fie încadrat în grad de handicap. De asemenea, se clarifică modul de acordare a altor servicii, cum ar fi administrarea de medicamente intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil”, susține CNAS.

Prin noul contract-cadru se introduc tarife unitare pentru consultațiile de urgență la domiciliu și activitățile de transport sanitar neasistat, iar pentru furnizorii de servicii de îngrijiri medicale și/sau paliative la domiciliu se introduce valoarea de contract.

Lasă un comentariu