Share
Subvenții pentru cultivatorii de roșii maramureșeni

Subvenții pentru cultivatorii de roșii maramureșeni

Schema “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate” pentru anul 2019 a fost adoptată recent, printr-o hotărâre a Guvernului.

Valoarea ajutorului de minimis este de 3.000 euro/beneficiar/an, iar sumele se plătesc într-o singură tranşă. Cererea de înscriere în program se depune la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Maramureş până în 20 martie pentru producţia valorificată în perioada ianuarie – mai și până în 15 septembrie pentru roșiile valorificate în perioada noiembrie – 20 decembrie.

Potenţialii beneficiari sunt:

  • producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, valabil în anul de comercializare a producţiei de tomate;
  • producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008;
  • producătorii agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate:

  • să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minim 1000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator inscripţionată “Program susţinere tomate, 2019” şi să menţioneze numărul cererii depuse pentru obţinerea finanţării;
  • să obţină o producţie de minim 2 kg tomate/mp;
  • să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere;
  • să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative privind comercializarea producţiei.

Documentele justificative, respectiv bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare, care să ateste vânzarea producţiei de roșii obţinute din spaţiile protejate se depun la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Maramureş până la data de 27 decembrie 2019.

Lasă un comentariu