Share
Azi ajung în Baia Mare cicliştii belgieni care militează pentru o rețea de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor (GALERIE FOTO)

Azi ajung în Baia Mare cicliştii belgieni care militează pentru o rețea de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor (GALERIE FOTO)

Un grup de ciclişti belgieni care militează pentru înfiinţarea unei reţele sustenabile de îngrijiri la domiciliu, destinată vârstnicilor, va trece miercuri, 11 septembrie, prin Baia Mare. Acțiunea ”Pedalăm pentru vârstnici” e inițiată de organizația non-guvernamentală ADR Vlaanderen. În cadrul acestei campanii, ajunsă deja la a şasea etapă, 15-18 ciclişti belgieni pedalează în etape a câte 1000 km, Scopul lor e să atragă atenția asupra bătrânilor ce au nevoie de asemenea îngrijiri care, la nivelul ţării noastre, sunt încă slab reprezentate.

Potrivit statisticilor, România se confruntă cu una dintre cele mai explozive creșteri ale populației vârstnice (de peste 65 de ani) din Europa, fapt datorat în mare parte exodului a 4 milioane români de vârstă activă, dar și fenomenului general de îmbătrânire a populației. Aproximativ 6-7% din populația în vârstă a României are nevoie de servicii de îngrijire la domiciliu, însă doar 0,23% beneficiază efectiv de astfel de servicii

În prezent, România nu dispune de o rețea națională de servicii integrate de îngrijiri de lungă durată (ILD).  Serviciile sociale – pe de o parte – și de sănătate – pe de altă parte, furnizate în prezent (atât în instituții, cât și la domiciliul pacienților) sunt insulare, fragmentate, sectoriale (cele de sănătate fiind separate de cele sociale și furnizate limitat în decursul unui an) și insuficiente ca acoperire. Cel puţin 9000 locuri de muncă ar putea fi create în ILD  – îngrijitori la domiciliu, asistenți medicali, asistenți sociali, kinetoterapeuți – pentru a acoperi nevoia prezentă de aceste servicii de lungă durată.

Oferta ILD – atâta câtă există la noi în zona de ONG a unor județe  (de pildă organizația Caritas din județul Harghita) a arătat  că  generează o scădere importantă a episoadelor de spitalizare, înregistrate de grupa de vârstă a populației vârstnice (de peste 65 ani)

O coaliție de organizații neguvernamentale  – printre care Caritas Alba Iulia, The Open Network for Community Development, ADR Vlaanderen, Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, Alianța Națională pentru Boli Rare din România – sprijină efortul de soluționare a acestei problematici de politici publice.

Coaliţia a conturat un pachet de măsuri care trebuie luate în acest sens:

  • Reglementarea diferențierii dintre îngrijirile la domiciliu acute post-spitalicești (așa cum sunt acestea prevăzute în prezent în contractul cadru) și îngrijirile de lungă durată la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente (ce aparțin îngrijirilor de lungă durată), așa cum sunt acestea reglementate la nivel UE și OMS;
  • Monitorizarea și raportarea de către serviciile sociale ale serviciului public de asistență socială organizat de la nivelul fiecărui județ în conformitate cu prevederile legale în domeniu, a elaborării de planuri și programe județene în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor pentru îngrijirile de lungă durată, în funcție de nevoile semnalate și identificate la nivel local;
  • Definirea de planuri și programe județene pentru servicii integrate (sociale și medicale) pentru îngrijirile de lungă durată, care să fie finanțate prin bugetele locale, prin raportare la numărul de beneficiari identificați corespunzător la nivel local.
  • Efectuarea unei analize de costuri pe caz, în funcție de gradele de dependență a vârstnicilor.
  • Inițierea unui demers legislativ care să legifereze organizarea și finanțarea sustenabilă multianuală a unei rețele de servicii de ILD integrate medico-sociale.

Lasă un comentariu