Share
Absolvenții promoției 2019, invitați să se înregistreze în evidențele AJOFM

Absolvenții promoției 2019, invitați să se înregistreze în evidențele AJOFM

Absolvenții promoției 2019, invitați să se înregistreze în evidențele AJOFM

Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Maramureș îi anunță pe viitorii absolvenţi ai promoţiei 2019 că în termen de 60 de zile de la absolvire sunt aşteptați să se înregistreze în evidenţele instituţiei, pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie în vederea integrării acestora pe piaţa forţei de muncă. Printre acestrea se numără informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, facilități financiare.

„Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă a fost sau nu promovat examenul de bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 1 iunie 2019. Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ”, precizează reprezentanții AJOFM Maramureș.

Documentele necesare pentru înregistrarea tinerilor sunt:

  • actul de identitate, în original şi copie;
  • actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original şi copie;
  • adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă sau că are eventuale restricţii medicale.

Lasă un comentariu