Share
ITO: Povestea de iubire dintre Hristos și tinerii României Creștine a început în Maramureș (GALERIE FOTO)

ITO: Povestea de iubire dintre Hristos și tinerii României Creștine a început în Maramureș (GALERIE FOTO)

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși (ITO) din România 2013 – 2020 este o poveste de iubire între Hristos și tinerii României Creștine, care s-a născut în Maramureș.

O idee unică pentru tinerii din România, cu o deschidere largă pentru tinerii de dincolo de granițele țării poftiți și găzduiți în familii creștine maramureșene pentru câteva zile, prilej de a surprinde pe viu sufletul românesc regăsit în fiecare element al viețuirii din această parte de lume.

„Într-o vreme în care lumea se schimbă, iar istoria este relativizată și mai grav, rescrisă la comandă sub influența puternicilor zilei și de către istorici, de multe ori, rupți de ființa națională, de neamul românesc, eroii națiunii și de glorioasa noastră istorie, pe care am scris-o împreună cu Dumnezeu ca neam creștin, un parteneriat dedicat tinerilor la nivel local sau regional între instituții care nu au abandonat haina iubirii de neam, țară și credință este aproape un miracol”, a precizat Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Flacăra aprinsă la Baia Mare în 2013 – 2014 a continuat să ardă peste timp, an de an, la Cluj, București, Iași, Sibiu, Craiova, încălzind inimile a sute de mii de tineri cu dragostea izvorâtă din trupul tainic al Bisericii și revărsată ca un șuvoi de apă lină în glia strămoșească a neamului românesc… un simțământ unic și demn pe care doar sufletul veșnic tânăr al românului l-a experimentat și exprimat vreodată… credință strămoșească.

Timpul petrecut împreună cu gândul că „unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu cu ei” a oferit, peste timp, ecouri neașteptate, ecourile mărturisirii de credință în întreaga Românie Creștină „România nu uita / Noi suntem Biserica!”. Această expresie, rostită în mod repetat și ferm, a dat tineretului creștin calificativul de excelență: FB – Forța Bisericii.

Ce mărturie mai fermă, peste timp, că în ciuda tuturor vicisitudinilor acestui veac și a tuturor demonilor ce urmăresc îngenuncherea acestui neam mult binecuvântat de Dumnezeu, sufletul românesc, născut în credința creștină de Sfântul Apostol Andrei la gurile Dunării și atât de bine plămădit de drepți precum Ștefan cel Mare, Martirii Brâncoveni, Mihai Vodă, Regina Maria, Mihai I Regele, eroii neamului, oamenii de geniu și alții atâția care, cu sfințenie, își dorm somnul de veci încă veghind la binele poporului pe care l-au iubit și l-au slujit cu prețul vieții, nu va îngenunchea în fața nimănui decât numai în fața lui Dumnezeu vărsând odată cu lacrimile durerea, prigoana, și viclenia amăgitorilor; iar Dumnezeu în schimbul jertfei duse până la capăt îi va dărui, ca până acum, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.

Deși luăm parte la vremuri de restriște când voia proprie și libertatea cu care ne-am născut ne este pusă la zid, ne încearcă un sentiment pe care doar sufletul românesc îl are și doar limba românului îl poate descrie… Ne e dooor! Ne e dor unii de alții… pentru că doar împreună suntem forța cea vie… forța și torța întâlnirilor noastre ce mistuie orice curent de dincolo de granițe, purificând inimile copiilor și a tinerilor români și nu numai… Ne doooare! Ne doare de vreme ce lumina tinereții noastre e pusă sub obroc și dincolo e-atâta întuneric… Atât de multă nevoie de lumină…. Atât de multă nevoie de noi…

Cu toate acestea, cu toată durerea dorului în suflet, frumoasa salbă ITO continuă și în anul 2020… cu cea mai frumoasă și de amploare ediție…. A opta la număr sub genericul „ITO România – despărțiți dar împreună”, fiecare, de acasă, străjerii unui crez milenar ce ne-a unit și definit ca tineri ai unui popor creștin, ai unei Românii Creștine:

Hristos în mijlocul nostru!

…să ne vedem cu bine la ITO Timișoara 2021.

Arhid. Vlad Verdeș


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.


Lasă un comentariu