Share
ISU Maramureș: Sfaturi pentru o primăvară fără incendii de vegetație

ISU Maramureș: Sfaturi pentru o primăvară fără incendii de vegetație

Este primăvară în ciuda temperaturilor scăzute din ultimele zile. Odată cu încălzirea vremii și începerea lucrărilor agricole, crește și riscul incendiilor de vegetație și al arderilor necontrolate. De la începutul anului, pompierii militari maramureșeni au intervenit la 36 de astfel de situații de urgență, iar în 2020, personalul ISU Maramureș a acționat la localizarea și lichidarea a 212 de astfel de incendii.

Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada următoare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş face un apel către cetăţeni să respecte următoarele reguli de prevenire a incendiilor:

  • să nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt;
  • să nu utilizeze focul deschis la distanţe mai mici de 10 metri faţă de materiale sau substanţe combustibile (casă, şură, depozit de cereale, pădure etc);
  • arderea miriştilor, resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile să se facă în locuri special amenajate;
  • cetăţenii trebuie să se intereseze la primărie, în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi locurile special amenajate, în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din localitate, în scopul arderii;
  • arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor să se facă numai pe baza permisului de lucru cu foc, după informarea, în prealabil, a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din localitate;
  • să asigure supravegherea permanentă a arderii şi să stingă jarul după încetarea acesteia.

Reamintim cetățenilor că arderea vegetației/ resturilor vegetale se poate executa numai cu acordul autorității competente pentru protecția mediului și după informarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență. Potrivit art. 8, alin. (2), din Ordinul ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 605/579-2008 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale, cu modificările și completările ulterioare, se exceptează de la obținerea permisului de lucru cu foc deschis executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetățenești.

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3), din același ordin, emiterea permisului se face prin grija primarului, de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență sau persoana desemnată în acest sens.

Totodată, le reamintim cetățenilor că în conformitate cu HGR nr. 537/2007, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, reprezintă contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei – transmit reprezentanții ISU Maramureș.


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.Lasă un comentariu