Share
CJP Maramureș, precizări referitoare la persoanele care nu mai sunt în posesia carnetului de muncă

CJP Maramureș, precizări referitoare la persoanele care nu mai sunt în posesia carnetului de muncă

Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Maramureş vine cu precizări referitoare la persoanele care nu mai sunt în posesia carnetului de muncă.

Conform art.159 alin (1) din Legea nr. 263/2010, „dovada vechimii în muncă şi a duratei de asigurare, realizată până la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege”.

Potrivit dispoziţiilor art.124  din Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010, aprobate prin HG nr. 257/2011, în situaţia prezentării şi a altor acte de vechime în muncă prevăzute de lege, acestea vor cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente:

  • denumirea angajatorului;
  • datele de identificare ale persoanei;
  • perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă;
  • menţionarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;
  • funcţia, meseria sau specialitatea exercitată;
  • salariul tarifar de încadrare;
  • denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;
  • perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat;

„Precizăm că actele vor avea număr şi dată de înregistrare, ştampila unităţii emitente, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.

Potrivit dispoziţiilor art.279 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare:

(1) Vechimea in muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă.

(2) Anunţul privind pierderea carnetelor de muncă emise in temeiul Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se publică in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

În situaţia în care persoanele care nu mai deţin carnetul de muncă, dar din diferite motive nu au declarat pierderea acestuia in Monitorul Oficial şi solicită stabilirea drepturilor de pensie în baza altor documente prevăzute de lege, recunoşterea vechimii de muncă dovedite prin adeverinţe eliberate de angajatori sau deţinătorii legali de arhive, în condiţiile legii, va fi condiţionată de publicarea pierderii carnetului de muncă in Monitorul Oficial”, transmit reprezentanții CJP Maramureș.

De asemenea, aceștia precizează: „În prezent, se mai găsesc cărţi de muncă atât la Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş, cât și la Casa Judeţeană de Pensii Maramureş – carnete neridicate de catre angajatori sau persoane în cauză din diverse motive. Cei care sunt in aceasta situaţie pot solicita informaţii la instituţiile menţionate”.


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.


Lasă un comentariu