Share
Casa de Pensii Maramureș, informații legate de pensia de urmaş; Vezi până când trebuie depusă adeverința din care să rezulte că în anul şcolar în curs copiii urmează o formă de învăţământ

Casa de Pensii Maramureș, informații legate de pensia de urmaş; Vezi până când trebuie depusă adeverința din care să rezulte că în anul şcolar în curs copiii urmează o formă de învăţământ

Conform prevederilor art.84 lit.b din Legea nr.263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, copiii au dreptul la pensie de urmaş dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vărsta de 26 de ani.

Conform prevederilor art.114 alin.2 din Legea nr. 263/2010, în cazul copilului beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 84 lit.b, care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului in curs.

Copiii urmaşi în vârstă de peste 16 ani au obligaţia să prezinte o adeverinţă din care să rezulte că în anul şcolar în curs urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii în vigoare. Data scadentă de depunere a adeverinţei este 25 septembrie.

Întrucât anul universitar începe în 1 octombrie 2021, studenţii urmaşi în vârstă de până la 26 de ani, fiind în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie a adeverinţei privind continuarea studiilor, într-o primă fază, au obligaţia ca până la data menţionată să depună la Casa de Pensii Baia Mare sau Casa Locală Sighetu Marmaţiei,  în funcţie de domiciliu, o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.

Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2021, aceştia au obligaţia de a prezenta adeverinţa în original sau copie/electronic din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2021-2022, urmează o formă de învăţământ superior, organizată potrivit legii.

În cazul nedepunerii până la data de 25 octombrie 2021, a adeverinţei solicitate sau a declaraţiei pe propria răspundere în sensul continuării studiilor universitare, plata pensiei de urmaş aferentă lunii noiembrie va fi reţinută de la plată conform procedurii.

Adeverinţele şi declaraţiile pe proprie răspundere pot fi transmise şi prin intermediul Poştei Române sau prin e-mail – intrebari@pensiimaramures.ro–  cu condiţia să se depună ulterior originalul până la 25 decembrie 2021. În caz contrar pensia de urmaş se suspendă începând cu prima zi a lunii următoare, respectiv cu data de 1 ianuarie a anului următor.


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.


Lasă un comentariu