Share
Dr. Tiberiu Alexa despre „Tăcerile unui destin așezat sub zodia Artei: RADU V. SUCIU (1956-2023)”

Dr. Tiberiu Alexa despre „Tăcerile unui destin așezat sub zodia Artei: RADU V. SUCIU (1956-2023)”

Ne-a părăsit pe neașteptate, surprinzător, pe tăcute, prea devreme, nemeritat de anonim, la începutul făurarului acestei ierni ciudate… Vreme de patru decenii a înnobilat scena publică băimăreană printr-o prezență parcimonioasă dar stenică, cu o discreție caldă, molcomă, animat de venerarea prieteniei nesmintite și generoase, învăluit parcă într-o aură tainică și aristocratic rafinată, care subjuga ceva din eleganța boierească a liniștitelor vremi de altădată… Cumva, părea că destinu-i nu își afla potriveala cu gregaritatea mundană a timpului prezent… Privea înspre lumea dimprejur cu o acută prudență selectivă… O observa îmbrățișând silențios secvențele ce-i binemeritau înteresul creativ, despuindu-le de înveșmântări parazitare și pregătindu-le pentru esențializare, iar ritualul întrebuințării camerei se petrecea prin gesturi calme, răbdătoare și tandre, focalizarea lentilei magice iscând înstăpînirea artistului asupra acelor „felii de existență și realitate” convertite (foto)grafic, mai apoi, în întrupări ale unui univers metaforic secund și alternativ (evident subiectiv și fictional – dar niciodată amăgitor)…

A legat prietenii de poveste cu trei creatori majori ai artei băimărene actuale: Ilie Cămărășan, Mihai Olos și Ioan Marchiș… Cu primii doi probabil că s-a reunit „acolo sus”, ca să reînnoade cine să știe ce tainice colocvii… „Tătuca” a rămas să-i ocrotească amintirea „de aici” de acasă, asemenea altor câțiva dintre noi…

Trecere-i întru istorie i s-a săvârșit în tăcere, cu discreție – cu prea mare și nemeritată discreție. Întrucâtva, la fel i-au fost și petrecerea vieții cotidine, precum și daimoneasca trudă edificatoare care, asemenea unui călăuzitor spirit antic, sârguia la dezvăluirea nevăzutelor imagini din Imaginea cea Mare…

M-a onorat – și i-am răspuns – cu prietenia camaraderească a doi comilitoni și congeneri absolvenți ai liceului băimărean de arte, ce visam la mărețe făptuiri rostite în șoaptă… Așa am avut privilegiul – în urmă cu fix două decenii ! – să-i curatoriez o minuntă expoziție retrospectivă de artă fotografică, la Galeria U.A.P.R. din Baia Mare, în 2003… «Priviți-mă !» – ne-a provocat atunci Radu, oferindu-ni-se cu o generozitate afectuoasă surprinzătoare, pe care nu am mai regăsit-o, apoi, vreodată…

În catalogul eponim pe care i l-am editat (ca număr 9 al proiectului editorial Mica bibliotecă de artă băimăreană), propuneam publicului (și acum – vai ! – postumității…) o cheie de lecturare a lumii sale plăsmuite în alb-gri-și negru… O invoc aici spre nostalgică readucere aminte, și V-o ofer spre revizitare…:

Radu  Suciu – Convorbiri cu tăcerile privite / Talking with a Silent Sight

După o tăcere prelung exersată, Radu Suciu revine pe simezele băimărene cu selecţia retrospectivă a unei activităţi care s-a săvârşit departe de scena publică vreme de două decenii, cu excesivă discreţie, în ritmuri şi cu pauze alternate, cu productivitate greu de estimat, însă cu o remarcabilă eficienţă şi eficacitate creativă.

Într-un timp istoric precum cel al eternizatei noastre tranziţii contemporane, în care spaţiul scenei publice este sufocat de gălăgia veleitarilor şi efemerelor vedete de un ceas, reţinerile lui Radu Suciu relevă atitudini şi o personalitate mai puţin obişnuite. Încât abia după două decenii de creaţie profesionistă în domeniul fotografiei de artă, artistul se decide să adreseze publicului băimărean provocatoarea chemare «Priviţi-mă !», prezentându-şi 31 de eşantioane dintr-un captivant repertoriu al convorbirilor sale cu tăcerile privite.

În întregul ei, expoziţia construieşte reperele unei realităţi secunde, puternic personalizate. Ea se constituie, de asemenea, într-o pledoarie profundă şi convingătoare în susţinerea virtuţilor creative ale actului de a genera fotografia ca autentic produs de artă superioară, în accepţiunea acelei „high art” pe care istoricul de artă american Marilyn Stokstad o defineşte atunci când subliniază „ (…) credinţa deopotrivă în accesul fotografiei la un adevăr mai înalt (fie el estetic, personal sau social) şi angajamentul faţă de potenţialul formal frumos al finisajului produsului ”, precum şi trecerea, în jurul anilor ’70, de la „ceea ce poate fi numit fotografia de artă superioară [«high art photography» – s.n. T.A.] înspre fotografia de artă deliberat precară, inferioară.”  În raport cu o asemenea scală tipologică, demersurile creative ale lui Radu Suciu se înscriu hotărât în categoria dintâi, în deplin acord cu tabla de valori artistice şi estetice ale modernismului matur.

Cum arată?, ce conţine? şi ce mijloace de limbaj plastic definesc realitatea secundă pe care o inventează artistul? – iată principalele întrebări iscate de spectacolul vizual pe care ni-l propune Radu Suciu prin a sa chemare–provocare «Priviţi-mă !».

Să spunem, mai întâi, că ansamblul expoziţional generează o ilustrare deplină şi bine personalizată a conceptului de «lume–imagine» („the image–world”) despre care Susan Sontag afirma, în 1977, că tinde să înlocuiască «lumea–realitate» din viaţa contemporană. Fotografia de artă zămislită de Radu Suciu articulează realitatea secundă a unei «lumi–imagine» în gri–alb–negru. Este o lume a contrastelor bine temperate, de un echilibru aproape clasic, cu o deplină unitate a timpului şi spaţiului plastic. Rafinamentele vizuale derivate dintr-o catifelare aproape senzuală a tonalităţilor luminii/umbrelor/reflexelor vădesc orizontul armonios, cald, din perspectiva căruia artistul îşi asumă experienţele de viaţă interioară, spiritualizată.

Un observator grăbit ar putea crede că aceste lucrări decupează porţii din realitatea cotidiană. Doar prin excepţie se întâmplă aşa, în acele rare împrejurări în care discursul urmează regulile fotoreportajului documentar. În majoritatea covârşitoare a cazurilor însă, la capătul eforturilor tenace şi greu sesizabile, artistul intervine substanţial asupra datelor şi configuraţiilor realului supus fotografierii, îşi compune/orchestrează alcătuirile spaţiului fizic, pentru ca mai apoi să concentreze, să sublimeze în imaginile pe care le produce fragmente consistente din simbolica estetică şi existenţială pe care realitatea obiectivă («lumea–realitate») le poate genera prin obiectele–motiv artistic ce o compun.

Avem de observat, apoi, că Radu Suciu cultivă un discurs plastic profund narativ şi descriptiv. Realitatea secundă, «lumea–imagine » pe care o ţese ni se relevă printr-un bogat inventar de mijloace stilistice şi sintactice, dintre care dominante sunt metafora, personificarea, sugestia, repetiţia, antiteza şi – mai rar, dar spectaculos – parabola.

Rezultă construcţii vizuale de atmosferă. O atmosferă impregnată de tăceri tandre, de tăceri semnificative. Nu este o atmosferă a liniştii, a tranchilităţii, căci identificăm tensiunea discretă a solilocviului, a meditaţiei iscate de dialogul cu tăcerile obiectului–motiv. Convorbind cu «lumea–realitate» prin intermediul fotografiilor sale, Radu Suciu ne relevă profunzimile tăcerilor artistice ale acestei «lumi–imagine» căreia îi dă naştere. Prin opoziţie cu pictura, fotografia de artă înfăţişează imagini subiectivate care nu sunt doar asemenea subiectelor pe care le conţin/conservă. Mai mult decât atât, ele devin extinderi ale acestor subiecte pe care le trasferă/„fură”/uzurpă din rânduiala dinamică şi cronofagă a realităţii factuale pentru ca să le restituie, apoi, istoriei realităţii culturale în formatul static al amprentei secvenţiale.

Imagini precum cele săvârşite de Radu Suciu devin cu adevărat capabile să uzurpe realitatea deoarece, înainte de toate, fotografiile sale nu sunt doar câte o imagine, (aşa cum pictura este imagine), o interpretare a realului. Înainte de toate ele devin o urmă, ceva transferat direct din real, „precum o amprentă digitală ori o mască mortuară.” În acest sens putem înregistra şi în dreptul creaţiilor artistului băimărean observaţia că „(…) niciodată fotografia [de artă] nu e mai puţin înregistrarea (…), vestigiul material al subiectului ei într-un mod pe care nici o pictură nu şi-l poate apropria.[1] . În cele din urmă, printr-un asemenea procedeu Radu Suciu transferă câte ceva din sacralitatea clasică a artisticului asupra alcătuirilor profane din spaţiul existenţei noastre fizice.

În concluzie, glosând pe marginea unui antologic enunţ făcut de E.S. Gombrich, observăm cum lucrurile şi faptele, respectiv imaginile prin care Radu Suciu conversează cu tăcerea profunzimilor, sunt două stări fizice distincte, două manifestări diferite ale aceleiaşi energii, ale aceluiaşi spirit modelator. Şi tocmai dintr-o asemenea stare derivă presupusa eficacitate a imaginii de a-şi supune potenţele brute ale realului şi de a prelua controlul asupra acestuia. Aşa ajunge să se constituie «lumea–imagine» plăsmuită de Radu Suciu. O lume care preia amprentele «lumii–realitate», le procesează în alcătuiri plastice de o simplitate savantă, caldă, comunicativă, plină de sensibilitate şi – fapt notabil –profund umanizată.

Este greu de spus, în momentul de faţă, dacă tăcerile privite de Radu Suciu  conţin o perspectivă optimistă asupra vieţii. Este însă o certitudine că ele reprezintă reperele prietenoase care populează o lume selectivă şi subiectivată, o lume în care artistul îşi găseşte raţiunea, resursele energetice şi justificarea săvârşirii actului creaţiei. Fotografia de artă pe care ne-o propune reuşeşte să restituie întrucâtva funcţiile sacrale ale imaginii din culturile arhaice acum şi aici, în acest mediu al nostru într-atât de secularizat şi înstrăinat de miturile sale genuine.”

Dr. Tiberiu Alexa

 

 


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.


2 Comentarii în această postare

 1. Adrian Otoiu

  Mulțumiri Tibi Alexa, pentru această evocare! Radu a avut într-adevăr acest profil aparent tăcut, însă era foarte lucid și conștient de ceea ce făcea. Avea curajul să se mențină în alb-negru, iar asta dintr-o alegere estetică, într-*o epocă în care gama asta poate părea una săracă.
  Mă bucur că măcar o parte din fotrografiile lui devin vizibile din nou pe această pagină.
  Sper să existe o inițiativă pentru conservarea fototecii lui.
  Și o observație: prima fotografie, cea cu calul din Apuseni, nu a fost făcută în 1975, ci în 1977. Am făcut împreună o excursie foarte lungă, cu etape incredibil de lungi dea lungul și de-a latul (la propriu!) Munților Apuseni. Acea fotografie a fost inclusă în prima expoziție pe care Radu a făcut-o, în tandem cu mine. Oare mai există pe undeva fotografiile magice făcute de Radu la la Tăul Mare de la Roșia Montană, care fusese țelul călătoriei noastre de atunci?

  Răspunde
  • Vă salut ! Vă mulțumesc pentru gândurile bune. Dăruite tatălui meu. S-ar putea să existe, în arhiva de acasă ! Discută cu Mama poate te va îndruma către ceva. Week-end bonne à tous ☀️😊🤝

   Răspunde

Lasă un comentariu