Share
Fără redirecționări din impozit pentru ONG-uri și biserici, din veniturile independente. Facilitatea rămâne doar la salariați

Fără redirecționări din impozit pentru ONG-uri și biserici, din veniturile independente. Facilitatea rămâne doar la salariați

Printre multe modificări legislative a intrat în vigoare, din acest an, și cea conform căreia din venituri independente nu se mai poate face redirecționarea a până la 3,5% din impozitul pe venit către ONG-uri și biserici. Această facilitate a rămas valabilă doar pentru salariați.

Potrivit prevederilor art. LIII pct. 80 din OUG 115/2023, sunt stabilite principalele reguli, valabile din 2024, ce se referă la redirecționarea sumelor reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit, respectiv:

  • contribuabilii au posibilitatea de a decide asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii;
  • în cazul contribuabililor menționați anterior, obligaţia calculării şi plăţii sumei, reprezentând până la 3,5% din impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, revine organului fiscal competent, pe baza cererii depuse de aceştia până la data de 25 mai, inclusiv (formularul 230), a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii. Totodată, distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitată prin cerere, pentru aceiaşi beneficiari, pentru o perioadă de cel mult doi ani şi va putea fi reînnoită după expirarea perioadei respective;
  • Contribuabilii precizați mai sus pot opta pentru depunerea cererii la entitatea nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau la unitatea de cult, beneficiară a sumei. Entitatea nonprofit sau unitatea de cult are obligaţia de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, la organul fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancţiunea decăderii;

În concluzie, important de reținut este faptul că, începând cu anul 2024, numai contribuabilii care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit conform legii, prin completarea formularului 230 (cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat).

Astfel, nu mai există posibilitatea redirecționării sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe veniturile din activități independente, pe veniturile din proprietate intelectuală (drepturi de autor), pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor, pe veniturile din activități agricole etc., în vederea susținerii entităților nonprofit și a unităților de cult.

 


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.


Lasă un comentariu