Share
Dacă îndeplinesc anumite condiții, preșcolarii primesc stimulente educaționale sub formă de tichete sociale

Dacă îndeplinesc anumite condiții, preșcolarii primesc stimulente educaționale sub formă de tichete sociale

Pentru copiii care provin din familii defavorizate se acordă stimulente educaționale sub formă de tichete sociale (conform Legii 248/2015) dacă îndeplinesc câteva condiții:

  • copilul este înscris într-o unitate de învățământ preșcolar;
  • venitul lunar să nu depășească 284 lei/membru de familie;
  • frecvența regulată a copilului la grădiniță (absențe motivate prin învoiri – maxim trei – și scutiri medicale, dar să nu depășească 50% din zilele de grădiniță).

Pentru întocmirea dosarului este nevoie de următoarele acte:

  • dovada înscrierii copilului la grădiniță;
  • cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional întocmită de reprezentatul familiei;
  • acte doveditoare privind componența familiei (carte de identitate, certificat de naștere, livret de familie) și veniturile familiei (adeverință de salarizare, cupoane de pensie / șomaj, adeverință trezorerie pentru persoanele fără venit).

Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.Lasă un comentariu