Share
Intenție: Minimum 330 hectare împădurite integral în Maramureș, în această primăvară. Cele mai mari suprafețe, în zona Poienile de sub Munte

Intenție: Minimum 330 hectare împădurite integral în Maramureș, în această primăvară. Cele mai mari suprafețe, în zona Poienile de sub Munte

Suprafețe întregi de teren vor fi împădurite în Maramureș, în această primăvară, dau asigurări responsabilii silvici. Dacă în unele zone vorbim despre completări în plantațiile executate în anii anteriori, în altele vorbim despre păduri plantate de la zero. Desigur, este numai un pas, întrucât este știut faptul că, în unele zone din județ, pădurile au fost rase de pe fața pământului de rețelele infracționale din „mafia lemnului”. Conform cifrelor Direcției Silvice Maramureș, vom avea peste 330 hectare împădurite integral, peste 260 în sectoarele care aparțin de statul român și alte peste 70 în sectoarele cu proprietari privați.

În perioada 15 martie – 15 aprilie a fiecărui an autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură organizează „Luna plantării arborilor”, au anunțat reprezentanții Direcției Silvice Maramureș. Tradiţia datează din 1901, când fostul ministru al Instrucţiunei publice şi a cultelor Spiru Haret a instituit „Luna sădirii pomilor”, printr-o circulară transmisă tuturor şcoalelor, la 15 martie, ca fiecare elev să planteze cel puţin un pom, acţiune susţinută ulterior de către marele savant – silvicultor român, părintele silviculturii moderne, Marin Drăcea. Începând din 1953, după modelul din numeroase alte ţări „Luna pădurii” a fost instituţionalizată sub această denumire până în anul 2008 când conform noului Cod silvic, denumirea s-a schimbat în „Luna plantării arborilor”.

Codul silvic precizează că „Luna plantării arborilor” se organizează cu participarea consiliilor judeţene, a prefecturilor, a primăriilor, a inspectoratelor şcolare teritoriale, a instituţiilor confesionale, a unităţilor militare, precum şi a altor instituţii cu caracter public. Acţiunile trebuie să trezească în rândul cetăţenilor şi mai ales a tineretului dragostea faţă de pădure, necesitatea ocrotirii şi apărării codrului românesc, mobilizându-i să participe la activităţile de împăduriri, întreţineri ale plantaţiilor tinere, culturi în pepiniere, curăţire şi igenizare a pădurilor şi a spaţiilor verzi. „Luna plantării arborilor” nu este dedicată numai silviculturii, ea este a întregii societăţi româneşti, care trebuie sensibilizată în favoarea pădurii, pentru susţinerea acţiunilor de ocrotire şi conservare a pădurilor şi creşterea conştiinţei forestiere a populaţiei, dezvoltării patrimoniului silvic naţional.

Pe de altă parte, în conformitate cu Rezoluţia Adunării Generale a ONU din noiembrie 2012, ziua de 21 martie a fiecărui an a fost declarată „ Ziua Internațională a Pădurilor”, sens în care toate statele membre sunt invitate pentru prezentarea şi promovarea, în context naţional, a unor activităţi concrete privind toate tipurile de pădure. La ocoalele silvice se vor organiza acţiuni de plantare de puieţi într-un şantier model cu participarea elevilor, a membrilor ONG, a reprezentanţilor organelor administrative locale, agenţi economici şi alţii. În vederea satisfacerii solicitărilor unor persoane fizice sau juridice, pentru acordarea de puieţi forestieri în vederea plantării, ocoalele silvice vor furniza contra cost la preţuri avantajoase, material săditor disponibil, pentru persoanele fizice şi juridice interesate în plantarea unor arbori sau împădurirea unor suprafeţe de teren, cu asigurarea asistenţei tehnice, gratuite din partea personalului silvic. „Deşi zăpada şi evoluţia vremii încă nu ne lasă, salariaţii direcţiei silvice sunt pregătiţi pentru declanşarea campaniei de primăvară. Încă la data de 4 martie, la sediul Ocolului Silvic Firiza a avut loc şedinţa tehnică de stabilire a ultimelor detalii privind asigurarea puieţilor şi desfăşurarea campaniei de împăduriri, cu responsabili de regenerarea pădurilor de la ocoalele silvice din judeţ”, au explicat reprezentanții Direcției Silvice Maramureș.

„Pentru această primăvară avem prevăzut a realiza în pădurile statului minimum 236 ha împăduriri integrale şi 44 ha completări în plantaţiile executate în anii anteriori iar în pădurile altor deţinători (păduri proprietate privată) care se găsesc în administrarea noastră minimum 70 ha împăduriri integrale şi 7 ha completări în plantaţiile executate în anii anteriori. Pentru acestea se vor folosi 1.551 mii buc puieţi forestieri din care 1.030 mii buc molid, 207 mii buc brad, 71 larice, 145 mii buc gorun, 69 mii buc stejari, 195 mii buc paltin şi alte specii de ajutor şi amestec scoruş, frasin, salcâm şi fag. Puieţii se asigură în totalitate din pepinierele proprii în care mai avem disponibil pentru valorificare salcâm și stejar pedunculat. Cele mai mari suprafeţe se vor planta la Ocolul silvic Poienile de sub Munte 39 ha, Tauţi 35 ha, Borşa 33 ha iar cele mai mici la Ocolul silvic Dragomireşti 8 ha, Baia Sprie 7 ha, Sighet 4 ha şi Ulmeni 3 ha. Tot în această primăvară vom semăna în solarii 200 mp larice şi 1000 mp molid. În pepiniere se vor semăna în această primăvară , 18 ari cu molid, 10 ari cu salcâm, 90 ari repicaje de molid şi 6 ari de repicaje de larice”, au detaliat reprezentanții Direcției Silvice Maramureș.

C.Ț.


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.


Lasă un comentariu