Share
Măsuri pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în centrele rezidențiale și în structurile de specialitate din cadrul DGASPC Maramureș

Măsuri pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în centrele rezidențiale și în structurile de specialitate din cadrul DGASPC Maramureș

În contextul epidemiologic actual, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș anunță că își continuă activitatea, asigurând serviciile în conformitate cu legislația în vigoare prin intermediul mijloacelor alternative de comunicare, iar deplasările în teren ale angajaților, precum și deplasările cetățenilor la sediile instituției noastre se vor efectua doar în situații de urgență.

Activitatea de relații cu publicul și audiențele pentru cetățeni se vor desfășura în această perioadă on-line, telefon/fax, corespondență poștală. Astfel, în sprijinul persoanelor care au nevoie de informații, solicitările se pot transmite la adresa de e-mail office@dgaspcmm.ro, la telefon 0262-228.999, fax 0262-228.322 (Protecția Copilului) și telefon/fax 0262 217 009 (Protecția Persoanei Adulte cu Dizabilități).

Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență, conform art. 39 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Telefon/Fax: 0262 217 009, 0753 317 010 sau 0787 886 103

E-mail: sec_adulti_mm@dgaspcmm.ro (la această adresă pot fi transmise documentele necesare pentru încadrarea în grad de handicap a persoanei adulte cu dizabilități)

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului

Telefon: 0262 228 999, interior 29, 0753 317 031, Fax: 0262-228.322

E-mail: sec_copii_mm@dgaspcmm.ro (la această adresă pot fi transmise documentele necesare pentru încadrarea în grad de handicap a copilului)

Biroul Evidență și Plată Prestații Sociale Persoane cu Handicap

Telefon/Fax: 0262 217 009 sau 0787 890 943

E-mail: prestatii@dgaspcmm.ro (la această adresă pot fi transmise cererile și documentele necesare pentru obținerea biletelor de transport interurban, legitimațiilor pentru transport urban și rovignetelor gratuite, care vor fi trimise apoi solicitantului la adresa de domiciliu prin Poșta Română, cu confirmare de primire).

Serviciul Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale

Telefon/Fax: 0262 228 999 sau 0787 893 312, Telefonul Copilului 0262 983

E-mail: abuz@dgaspcmm.ro

Lasă un comentariu