Share
Activitate suspendată la Judecătoria Baia Mare

Activitate suspendată la Judecătoria Baia Mare

În 21 ianuarie, a avut loc înttrunirea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Maramureș. Ședința a fost convocată de preşedintele instanţei în vederea formulării  unui punct de vedere  privind iminenta abrogare a dispozițiilor legale privind pensia de serviciu.
„Judecătorii Tribunalului Maramureş, cu unanimitate de voturi, au hotărât: transmiterea unui punct de vedere către Consiliul Superior al Magistraturii, referitor la proiectul de lege privind abrogarea dispoziţiilor legale care consacră pensia de serviciu a magistraţilor, în sensul păstrării reglementării în forma actuală;
susţinerea demersurilor personalului auxiliar de specialitate din instanţe şi parchete, de menţinere a dreptului la pensia de serviciu; transmiterea către Consiliul Superior al Magistraturii a unei solicitări de iniţiere a demersurilor vizând corectarea inechităţilor constatate în materia pensiei de serviciu; analizarea oportunității declanşării unor forme de protest în ipoteza în care proiectul de lege este aprobat în forma actuală”, a detaliat Mirela-Roxana Petrariu, șefa Biroului de informare și relații publice din cadrul Tribunalului Maramureș.
O reacție a venit și din partea Judecătoriei Baia Mare, care a organizat propria Adunare Generală a Judecătorilor. Aici decizia a fost radicală – a fost suspendată activitatea. Ovidiu Francisc, președintele forului, și-a exprimat „convingerea că accesul liber la justiţie, respectiv la un proces echitabil, nu pot fi asigurate de o magistratură a cărei carieră nu este previzibilă, atât ca durată a exercitării cât şi în privinţa limitelor drepturilor fireşti ce decurg din aceasta în comparaţie cu alte autorităţi componente ale statului, care beneficiază de un statut special (militari, poliţişti, servicii secrete etc.) şi în raport cu care se creează o situaţie discrimanatorie”.
Judecătorii au apreciat că, într-o perioadă de trei decenii, regimul democratic instaurat în România, după 1989, a prevăzut ca o garanţie a independenţei şi imparţialităţii judecătorilor şi procurorilor, dar şi ca o componentă motivaţională esenţială pentru această categorie profesională pensia de serviciu și a luat notă de poziţia Curţii Constituţionale a României exprimată prin Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010, potrivit căreia eliminarea pensiilor speciale ale magistraţilor reprezintă o măsură neconstituţională. Magistrații consideră iminenta abrogare a dispoziţiilor legale privind pensia de serviciu ca fiind ”un act profund abuziv şi intruziv, din perspectiva încălcării şi afectării statutului constituţional al judecătorilor şi procurorilor”.
„În raport cu această situaţie, la data de 22 ianuarie 2020, colectivul de judecători al Judecătoriei Baia Mare, luând în considerare poziţia exprimată de Curtea de Apel Cluj, dar şi de către celelalte instanţe din cadrul sistemului judiciar, a decis suspendarea activităţii de judecată, cu excepţia cauzelor urgente, până la data de 28 ianuarie 2020”, a arătat Ovidiu Francisc. (C.Ț.)

Lasă un comentariu