Share
Actualizare 2: Premieră: Carantină prelungită în Baia Mare cu 7 zile, deschiderea saloanelor de înfrumusețare și slujbe religioase în interior la 30% capacitate

Actualizare 2: Premieră: Carantină prelungită în Baia Mare cu 7 zile, deschiderea saloanelor de înfrumusețare și slujbe religioase în interior la 30% capacitate

Cele 14 zile de carantină zonală în cazul municipiului Baia Mare expiră astăzi, 25 noiembrie, la ora 17.00. Așadar, astăzi, măsura trebuie prelungită sau ridicată.

Prefectul județului Maramureș, Silviu-Nicolae Ungur, a precizat faptul că CJSU Maramureș a emis o propunere, care a fost trimisă către DSU. Instituția condusă de Raed Arafat va da aviz favorabil sau nu. Incidența cazurilor la mia de locuitori se menține peste 5, mai exact marți era 5,49.

„Noi am propus prelungirea carantinei, asta pentru a avea siguranța că nu va crește numărul cazurilor din nou, însă cu 7 zile, nu cu 14. În plus, am propus redeschiderea saloanelor de înfrumusețare, unde se va merge cu programare și o modificare în ceea ce privește serviciul religios. Pentru că este frig afară, am propus să se permită accesul în lăcașele de cult în limita a 30% din capacitate. Fiecare parohie va trebui să anunțe, la intrare, câte persoane au voie să intre”, a declarat, pentru DirectMM.ro, prefectul județului Maramureș.

ACTUALIZARE – „Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș este abilitat să informeze opinia publică despre faptul că au fost inițiate la nivel central, având în vedere analiza evoluției situației epidemiologice, procedurile stabilite de legislația în vigoare pentru prelungirea măsurii de carantină zonală a municipiului Baia Mare, începând de astăzi, 25 noiembrie a.c., ora 17.00. După primirea Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Secretar de Stat, Dr. Raed Arafat, vor fi comunicate măsurile care trebuie respectate în municipiul reședință de județ”, a anunțat Dan Bucă, purtătorul de cuvânt al CJSU Maramureș.

ACTUALIZARE 2 – Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a primit Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4660103 din 25 noiembrie a.c., cu privire la prelungirea măsurii de carantină zonală a municipiului Baia Mare, începând cu data de 25 noiembrie a.c., ora 17.00, a declarat președintele CJSU Maramureș, prefectul Nicolae-Silviu Ungur.
Prin Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4660103/2020, Secretar de Stat Dr. Raed Arafat sunt prevăzute următoarele responsabilități și măsuri de sănătate publică în scopul prevenirii, limitării și răspândirii infecției COVID-19:
🔴Se interzice intrarea / ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.
🔴Se interzice circulația în spații publice a persoanelor cu excepția motivelor bine justificate, pe baza Declarației pe proprie răspundere (Anexă), legitimație de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.
🔴Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă, la centrele de transfuzie sanguină;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
j) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
k) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;
l) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
m) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.
🔴Se interzic următoarele activități:
– organizarea de evenimente private ( petreceri ocazionate de nunți, botezuri, zile aniversare, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de livrare la domiciliu și/sau activități de genul take-away sau similare;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, inclusiv al celor amplasați în alte locații;
– activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică, cu excepția persoanelor care efectuează deplasări in interes profesional pentru agenții economici de pe raza localităților carantinate;
– organizarea și desfășurarea de activități în cinematografe și ale instituțiilor organizatoare de spectacole și/sau concerte;
– activități culturale, științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau deschise;
– organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă, spații de tip after school etc.;
– organizarea târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor și a piețelor de vechituri;
– toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de către federațiile de specialitate.
🔴 Se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiași familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.
🔴 Sunt închise pentru o perioadă de 7 zile locurile de joacă de stat și private amplasate atât în spații deschise, cât și închise.
🔵Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 21.00 cu excepția farmaciilor și a stațiilor de carburanți care vor deservi clienții la geam;
🔵Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/ hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanțare fizică. Se va asigura pentru clienți o suprafață de 4 mp și păstrarea distanței de 2 m între persoane (agentul economic are obligația de a afișa la intrare numărul maxim de persoane care poate fi prezent în locație/unitatea de timp și suprafață);
🔵În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanțare.
🔵În zilele de sâmbătă și duminică centrele comerciale își vor suspenda temporar activitatea pentru o perioadă de 7 zile, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației epidemiologice, cu excepția agenților economici care comercializează produse alimentare, farmacii, curățătorii și a magazinelor care comercializează hrană pentru animalele de companie. Vor putea comercializa în zilele de sâmbătă și duminică produse alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice, în sistem ”take-away”/catering, agenții economici din centrele comerciale. Își suspendă temporar activitatea, în zilele de sâmbătă și duminică, pentru o perioadă de 7 zile, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației epidemiologie, inclusiv agenții economici din centrele comerciale care au acces din exterior (parcare) în magazinele comerciale.
🔵Agenții/operatorii economici în domeniul comercializării produselor de bricolaj își vor desfășura activitatea după orarul stabilit în zilele de luni-vineri, până la ora 21.00, iar în zilele de sâmbătă și duminică își vor suspenda activitatea, începând cu data prezentei hotărâri, pe perioada carantinării.
🟢Se permite intrarea / ieșirea în municipiul Baia Mare pentru:
a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru obținerea unor drepturi care potrivit legii nu pot fi amânate;
g) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță/achiziționarea de medicamente în regim de urgență;
h) urgențe medicale.
🟢Se permite tranzitarea municipiului Baia Mare de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea/staționarea în localitate.
🟢Se permite oficializarea serviciilor religioase/slujbelor religioase în lăcașele de cult, cu asigurarea unei suprafețe de minim 4 mp/persoană și un grad de ocupare de maxim 30% din suprafața utilă a lăcașului de cult. Totodată, administratorul lăcașului de cult/personalul clerical are obligația să afișeze la loc vizibil numărul maxim de persoane care pot participa la oficierea slujbei religioase, cu respectarea regulilor de protecție sanitară.
🟢Serviciile religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia cu participarea a maximum 16 persoane (număr ce include și persoanele care oficiază slujba religioasă).
🟢Se permite oficializarea stării civile cu prezența a maxim 16 persoane în interiorul clădirilor cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
🟢Se permite activitatea cu publicul a saloanelor de cosmetică, înfrumusețare, coafură, frizerie, îngrijire și igienă corporală, saloane de bronzat, saloane tatuaj, saloane de masaj, desfășurate în formula “un prestator / un beneficiar” (în baza unei programări) pentru un salon.
🟢Sălile de fitness își vor organiza activitatea cu asigurarea unei suprafețe de 10 mp pentru fiecare persoană, dar nu mai mult de 10 persoane/suprafața utilizată, cu participarea instructorului sportiv. Se va asigura de către proprietar/administrator dezinfecția aparatelor și a suprafețelor din fiecare spațiu.
🟢Operatorii economici publici și privați care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfășura în următoarele condiții:
– prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul și cu respectarea normelor de protecție sanitară stabilite în perioadă stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2;
– administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;
– pasagerii vor purta masca de protecție pe tot parcursul călătoriei;
– numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;
– se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe ușa din față, iar coborârea pe ușa din spate.
🟢Se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
‼️Au fost instituite următoarelor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează municipiul Baia Mare:
1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în municipiul Baia Mare și introducerea acestora în bazele de date dedicate;
2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de Declarație pe proprie răspundere, legitimație de serviciu sau adeverinței eliberate de angajator, după caz.
⚠️Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
⚠️Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
⚠️Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura. Declarația pe propria răspundere poate fi completată în format tipizat, olograf, electronic.
⚠️Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din municipiul Baia Mare, județul Maramureș și asigurarea ordinii publice se va realiza de către Inspectoratul Județean de Jandarmi ”Pintea Viteazul” Maramureș sau Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, după caz.
⚠️Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Maramureș, a mai precizat prefectul de Maramureș.

C.Ț.

Descarcă AICI noul model de declarație pe proprie răspundere!


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.1 Comentariu în această postare

  1. Stan Florin

    Doar 7 zile pentru a nu se suprapune cu alegerile. Nu vă interesează rata de infectare, în majoritatea orașelor este mai mare dar nu sunt in carantină. Oricum toată lumea este pe stradă și nimeni nu controlează nimic, vreți doar voi să aveți acoperire și să dați vina pe populație dacă cazurile de COVID nu scad.

    Răspunde

Lasă un comentariu