Share
ISU Maramureș: Prevenirea incendiilor în sezonul rece

ISU Maramureș: Prevenirea incendiilor în sezonul rece

În fiecare an, în sezonul rece, numărul de incendii produse în locuinţele şi gospodăriile cetățenilor crește, iar pagubele materiale sunt de multe ori însemnate.

Pentru evitarea pericolelor, pompierii recomandă cetăţenilor respectarea următoarelor măsuri de prevenire:

La exploatarea coşurilor pentru evacuarea fumului

 • verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum se va efectua numai de către persoane specializate;
 • coşurile, burlanele şi canalele de fum vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale pereţilor, planşeelor şi acoperişurilor;
 • în podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei, ce pot fi surse de aprindere;
 • în poduri şi mansarde este interzisă amenajarea de afumători.

La exploatarea sobelor cu şi fără acumulare de căldură

 • copiii nu vor fi lăsaţi niciodată nesupravegheaţi, cu focul aprins în sobă;
 • înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate şi curăţate pentru a fi în perfectă stare de funcţionare;
 • se va folosi numai materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi se va evita supraîncărcarea acesteia;
 • este interzisă folosirea lemnelor mai lungi decât dimensiunile focarului;
 • este interzisă aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
 • sobele se vor utiliza numai cu uşiţa de alimentare închisă;
 • în faţa uşiţelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică cu dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m;
 • nu se vor aşeza în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
 • la construcţia unei sobe se va avea în vedere ca fundaţia proprie a acesteia să nu fie amplasată direct pe pardoseala combustibilă sau pe grinzile de lemn ale planşeelor;
 • în camerele în care încălzirea se realizează cu sobe, este interzisă curăţirea duşumelelor şi a oricărui obiect aflat în încăperile respective cu substanţe inflamabile;
 • cenuşa şi jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special amenajat.

Afumătorile

 • se interzice amplasarea afumătorilor în poduri, magazii, garaje etc;
 • afumătorile vor fi în permanenţă supravegheate.

În scopul prevenirii incendiilor provocate de copii – se vor respecta
următoarele:

 • copiii nu vor fi lăsaţi nesupravegheaţi în încăperile în care există sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol şi pentru iluminat, în stare de funcţionare;
 • copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete); asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor;
 • nu este permis accesul copiilor nesupravegheaţi în depozitele de furaje, şure, poduri, magazii, grajduri, cu mijloace care ar putea produce incendii;
 • copiii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele electrice de uz casnic sau aragazul decât în prezenţa adulţilor.

Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.Lasă un comentariu