Share
IPJ Maramureș face angajări; Ce posturi sunt disponibile și care sunt condițiile de participare la concurs

IPJ Maramureș face angajări; Ce posturi sunt disponibile și care sunt condițiile de participare la concurs

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Maramureş declanşează activitatea de selecţie a candidaţilor pentru ocuparea a 10 posturi vacante de personal contractual.

Sunt scoase la concurs 10 posturi vacante de personal contractual, cu recrutare din sursă externă, astfel:
A. – referent II la Serviciul Cabinet, compartimentul secretariat, documente clasificare și arhivă
– referent II la Poliția Orașului Vișeu de Sus, compartimentul secretariat, documente clasificate și arhivă

CONDIȚII PARTICIPARE LA CONCURS:
a) să fie declarat apt din punct de vedere medical și psihologic
b) studii de specialitate:
– studii medii, cu diplomă de bacalaureat
– să dețină diplomă/certificat/atestat de operator-calculator/utilizator programe Microsoft Office sau permis E.C.D.L., cu excepția celor care au absolvit liceul în profil de matematică-informatică sau a celor care dețin diplomă de licență în specializarea informatică/calculatoare sau specializări conexe ale acestora
c) experienţă în muncă – nu este cazul

CONCURSUL/EXAMENUL CONSTĂ ÎN TREI ETAPE SUCCESIVE, RESPECTIV:
a) selecţia dosarelor de înscriere – 10.11.2021
b) proba scrisă – 13.11.2021, ora 1100
c) interviul – 17.11.2021, ora 1100

B. – referent II la Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative
– referent II la Poliția Municipiului Baia Mare, compartimentul prelucrare automata a datelor de cazier judiciar, statistica judiciara si evidenta corpuri delicte

CONDIȚII PARTICIPARE LA CONCURS:
a) să fie declarat apt din punct de vedere medical și psihologic
b) studii de specialitate:
– studii medii, cu diplomă de bacalaureat
– să dețină diplomă/certificat/atestat de operator-calculator/utilizator programe Microsoft Office sau permis E.C.D.L., cu excepția celor care au absolvit liceul în profil de matematică-informatică sau a celor care dețin diplomă de licență în specializarea informatică/calculatoare sau specializări conexe ale acestora
c) experienţă în muncă – nu este cazul

CONCURSUL/EXAMENUL CONSTĂ ÎN TREI ETAPE SUCCESIVE, RESPECTIV:
a) selecţia dosarelor de înscriere – 10.11.2021
b) proba scrisă – 13.11.2021, ora 1100
c) interviul – 18.11.2021, ora 1100

C. – maistru II la Serviciul Logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi Intendenţă

CONDIȚII PARTICIPARE LA CONCURS:
a) să fie declarat apt din punct de vedere medical și psihologic
b) studii de specialitate:
– minim studii medii cu sau fără diploma de bacalaureat
– să dețină diploma/ atestat/ certificat de absolvire sau alt document emis de o instituție acreditată ca maistru auto
c) autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
– să dețină permis de conducere, categoria „B”
d) experienţă în muncă – nu este cazul

CONCURSUL/EXAMENUL CONSTĂ ÎN TREI ETAPE SUCCESIVE, RESPECTIV:
a) selecţia dosarelor de înscriere – 10.11.2021
b) proba scrisă – 13.11.2021, ora 1100
c) interviul – 17.11.2021, ora 1100

D. – muncitor calificat IV (fochist) la Serviciul Logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi Intendenţă

CONDIȚII PARTICIPARE LA CONCURS:
a) să fie declarat apt din punct de vedere medical și psihologic
b) studii de specialitate:
– minim studii medii cu sau fără diploma de bacalaureat
– să dețină diploma/ atestat/ certificat de absolvire sau alt document emis de o instituție acreditată ca instalator construcții
c) autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
– să dețină permis de conducere, categoria „B”;
– autorizaţie I.S.C.I.R. pentru exercitarea profesiei de fochist minim Clasa C
– talon autorizație I.S.C.I.R cu vize anuale ,valabil pentru anul 2021
d) experienţă în muncă – nu este cazul

CONCURSUL/EXAMENUL CONSTĂ ÎN TREI ETAPE SUCCESIVE, RESPECTIV:
a) selecţia dosarelor de înscriere – 10.11.2021
b) proba scrisă – 14.11.2021, ora 1100
c) interviul – 18.11.2021, ora 0900

E. – muncitor calificat IV (zidar) la Serviciul Logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi Intendenţă

CONDIȚII PARTICIPARE LA CONCURS:
a) să fie declarat apt din punct de vedere medical și psihologic
b) studii de specialitate:
– minim studii gimnaziale sau studii medii cu sau fără diplomă de bacalaureat
– să dețină diploma/ atestat/ certificat de absolvire sau alt document emis de o instituție acreditată ca zidar/asimilați conform codului COR 711203
c) autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
– să dețină permis de conducere, categoria “B”
d) experienţă în muncă – nu este cazul

CONCURSUL/EXAMENUL CONSTĂ ÎN TREI ETAPE SUCCESIVE, RESPECTIV:
a) selecţia dosarelor de înscriere – 10.11.2021
b) proba scrisă – 14.11.2021, ora 1100
c) interviul – 18.11.2021, ora 1200

F. – muncitor calificat IV (electrician de întreținere în construcții) la Serviciul Logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi Intendenţă

CONDIȚII PARTICIPARE LA CONCURS:
a) să fie declarat apt din punct de vedere medical și psihologic
b) studii de specialitate:
– minim studii medii cu sau fără diploma de bacalaureat
– să dețină diploma/ atestat/ certificat de absolvire sau alt document emis de o instituție acreditată ca electrician
c) autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
– autorizaţie de electrician emisă de A.N.R.E., minim Clasa 1B, vizată la zi
– să dețină permis de conducere, categoria „B”
d) experienţă în muncă – nu este cazul

CONCURSUL/EXAMENUL CONSTĂ ÎN TREI ETAPE SUCCESIVE, RESPECTIV:
a) selecţia dosarelor de înscriere – 10.11.2021
b) proba scrisă – 20.11.2021, ora 1100
c) interviul – 24.11.2021, ora 1100

G. – administrator II la Serviciul Logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi Intendenţă

CONDIȚII PARTICIPARE LA CONCURS:
a) să fie declarat apt din punct de vedere medical și psihologic
b) studii de specialitate:
– minim studii medii cu diploma de bacalaureat
– să dețină diploma/ atestat/ certificat de absolvire sau alt document emis de o instituție acreditată în domeniul economic, turism, alimentație, comerț
c) autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
– să dețină permis de conducere, categoria „B”
d) experienţă în muncă – nu este cazul
CONCURSUL/EXAMENUL CONSTĂ ÎN TREI ETAPE SUCCESIVE, RESPECTIV:
a) selecţia dosarelor de înscriere – 10.11.2021
b) proba scrisă – 21.11.2021, ora 1100
c) interviul – 25.11.2021, ora 1100

H. – îngrijitor la Poliția Municipiului Baia Mare, compartimentul deservire

CONDIȚII PARTICIPARE LA CONCURS:
a) să fie declarat apt din punct de vedere medical și psihologic
b) studii de specialitate:
– minim studii gimnaziale
c) experienţă în muncă – nu este cazul

CONCURSUL/EXAMENUL CONSTĂ ÎN TREI ETAPE SUCCESIVE, RESPECTIV:
a) selecţia dosarelor de înscriere – 10.11.2021
b) proba scrisă – 15.11.2021, ora 1100
c) interviul – 19.11.2021, ora 1100

Înscrierea se realizează în perioada 11 – 22.10.2021, între orele 1100 – 1400, la sediul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş din Baia Mare, str. 22 Decembrie, nr. 37, jud. Maramureș.
Candidaţii trebuie să depună cu ocazia înscrierii documentele necesare pentru constituirea dosarului de concurs, cu excepţia fişei de aptitudine în muncă însoţită de documentele ce au stat la baza eliberării acesteia, care se depune la sediul instituţiei până la data de 05.11.2021, ora 1600.
În funcție de evoluția fenomenului pandemic detalii referitoare la locația și ora de desfășurare a probelor de concurs se vor comunica în timp util pe pagina de internet a inspectoratului și vor fi afișat la sediul unității.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş, telefon 0262/207.711 interior 20111 de luni până vineri între orele 1100 – 1400, sau pe site-ul de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Maramureş http://www.mm.politiaromana.ro./cariera/posturi-scoase-la-concurs.

Lasă un comentariu