Share
Concedii medicale pe mai puțini bani, din 2024

Concedii medicale pe mai puțini bani, din 2024

Unii salariați vor primi indemnizații de asigurări sociale de sănătate mai mici, începând din luna ianuarie 2024.
Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% a fost impusă de Guvern.
În baza Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, rămân scutite de CASS indemnizațiile persoanelor fizice care se află in concedii medicale pentru incapacitate temporara de muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale.
Aceste Măsuri au fost cuprinse în OUG 115/2023 și publicată în Monitorul Oficial, în data de 15 decembrie 2023. Acest Document modifică art.155 din Legea 226/2015- Codul fiscal.
În ceea ce privește veniturile supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate sunt introduse și indemnizațiile de asigurări de sănătate care sunt acordate în baza OUG nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Plătitorii de venit (AJOFM și CAS), potrivit OUG 115/2023, au obligația de a calcula și de a reține la sursă, contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază:

– șomerii
– femeile care beneficiază de indemnizații de maternitate, care pierd calitatea de asigurat din motive neimputabile lor și nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calității de asigurat
– persoanele care se asigură pe baza unui contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate
– angajații care realizează în România veniturile de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
Categoriile de venituri pentru care contribuabilii datorează după caz contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din Romania și din afara României sunt:

-venituri din salarii și asimilate salariilor
-venituri din activități independente
-venituri din pensii, pentru cei care depășesc suma de 4.000 lei
-venituri din drepturi de proprietate intelectuală
-venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III
– venituri din cedarea folosinței bunurilor
– venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură
– venituri din investiții
– venituri din alte surse

Lăcrimioara ZOTA


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.Lasă un comentariu