Share
Centrul Artistic Baia Mare: Dorel Topan – Subiectivele călătorii ale artistului prin lumea obiectelor

Centrul Artistic Baia Mare: Dorel Topan – Subiectivele călătorii ale artistului prin lumea obiectelor

Dorel Topan, Obiect subiectiv – motiv obiectiv. Expoziție de pictură, Galeria de Artă a Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Baia Mare, Baia Mare, 6-20 iunie 2023, bd. Regele Mihai [fost bd. București], nr. 6

vernisaj: marți, 6 iunie a.c., orele 17:00 • prezintă dr. Ioan Angel NEGREAN • dr. Tiberiu ALEXA

Laureat al Marelui Premiu Anual pentru Arte Plastice 2023, conferit de Primăria și Consiliul Local Baia Mare în asociere cu Filiala Baia Mare a U.A.P.R., cu prilejul ceremoniilor de sărbătorire a Zilei Artistului Plastic Băimărean (5 mai), pictorul și (azi) profesorul dr. Dorel TOPAN, vine să răspundă publicului băimărean și numeroșilor săi fani – care au celebrat și s-au bucurat pentru această importantă recunoaștere publică a „Întregii sale creații” – cu o nouă expoziție personală, programată la Galeria de Artă a U.A.P.R. din Baia Mare, între 6-20 iunie a.c.. Onoratul public este invitat la vernisajul care va avea loc marți, 6 iunie a.c., orele 17:00, la sediul Galeriei în Baia Mare, bd. Regele Mihai (fost bd. București) nr. 6.

Un număr de 16 picturi reunite sub genericul «Obiect subiectiv – motiv obiectiv», (Imperial stout, Negociere, Rockstar, Fără scufiță, Lemon Hell, Simply candy, Candyland, Broken candy, Round candy, Candy jar, Din jurnalul unei trecute primăveri, Trei elefanți, Despre lapte și miere, My toys again, Teatru stradal, Vintage shop), ne propun secvențe filmice ce eșantionează rezultatele ficționărilor plastice (vizuale) ale solitarelor sale călătorii subiective, întreprinse de artist deopotrivă în lumea reală (obiectivă) și în lumile imaginare (subiective) prin care dubla existență/ființare – cotidiană și creativă – îi poartă pașii…

Aceasta este cea de a zecea expoziție personală prin care Dorel Topan s-a adresat publicului băimărean:

  • Fețe, înfățișări și alte în–chipuiri (februarie 2006, Galeria de Artă a Filialei U.A.P.R. Baia Mare);
  • Contempimago (2007, Galeria de Artă a Filialei U.A.P.R. Baia Mare);
  • Fețe, lucruri și interfețe (octombrie-decembrie 2012, Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»);
  • Dincoace de Deal, Real (aprilie 2013, Galeria de Artă a Filialei U.A.P.R. Baia Mare: dublă personală, împreună cu Ioan A. NEGREAN);
  • Secvențe sociale (mai 2013, Galeria «Millenium» Baia Mare);
  • TopAn (iunie 2013, Galeria de Artă a Filialei U.A.P.R. Baia Mare);
  • Eșantion de artist – Dorel Topan (noiembrie 2016, Colonia Pictorilor Baia Mare);
  • Teatrul mic (iunie 2021, foaierul Teatrului Municipal Baia Mare – în cadrul Festivalului Internațional de Artele Spectacolului «Atelier» 2021)
  • 5 Artiști – Dorel Topan (februarie-aprilie 2023, Galeria «Hollósy» – Colonia Pictorilor Baia Mare)

La această din urmă manifestare, Dorel Topan își făcea public credo-ul artistic, pe care îl formula în felul următor:

Pictez inspirat de maniera și de repertoriul Pop Art și de hiperrealism. Universul motivistic dominat de artificial afirmă seducția omului contemporan în fața obiectului de consum. Relația om–obiect evocă stări de febrile căutări ale relației omului cu lumea, concretizate uneori în modele facile, alteori în înscenări aflate la limita paradoxului. Încercări de reconstituiri ale unui ideatic social prin asumarea iminentului artificial sau evocări ale reminiscențelor unei inocente umanități neadeverite. O verosimilitate a unor complicități banale, în care forma tinde a se substitui conținutului. O nevoie acută de culoare în mai toată pictura mea se răsfrânge și în gestica controlată sau în sintetizările antitezelor Pollock-Mondrian.[1]

Recitind consemnările din 2012, pe care le-am formulat în microalbumul Dorel Topan. Fețe, lucruri, interfețe [2], constat cu satisfacție deplina lor actualitate și relevanță în raport cu dinamica ulterioară a evoluției artistului în intervalul deceniului care a urmat (2013-2023):

Evoluţia profesională, deosebit de consistentă şi dinamică, petrecută între 2005–2012 îi conferă lui Dorel Topan postura de lider al «generaţiei 2000» în contextul Centrului Artistic Baia Mare. Eficiente relaţionări cu mecanismele de promovare instituţională activate mai recent pe piaţa comercializării operelor de artă contemporană românească îl plasează pe Dorel Topan în prima linie a „valului tânăr” din pictura românească actuală.

Pătrunderea lucrărilor sale în circuitul intern şi extern al caselor de licitaţii vine să consacre integrarea tânărului artist băimărean în sistemul cotării oficiale a creaţiei contemporane (Indexul pieţei româneşti de artă. Catalog de randamente anuale (1995–2010) ale celor mai tranzacţionaţi artişti români, Galeriile Artmark, Bucureşti, 2011) şi în bazele de date internaţionale (artprice.com, arcadja.com, artnet.com etc.). Datorită acestei performanţe, Dorel Topan face de acum parte din grupul (încă restrâns) al actualilor artişti băimăreni care au izbutit să pătrundă în sistemul referenţial internaţional al comercializării bunurilor de artă vizuală (Mircea Bochiş, Ioan A. Negrean, Nicolae Apostol şi Andreasz Szánto), alături de alţi „originari” maramureşeni activi acum  prin diaspora „naţională” şi internaţională (precum Adrian Ghenie, Mircea Suciu, Bogdan Raţă, Dumitru Gorzo etc.).

Toate aceste repere de legitimare exprimă, prin puterea argumentelor circulaţiei şi cotaţiei valorice în piaţa instituţionalizată, dobândirea unui statut distinct întemeiat pe valorizarea datelor de discurs artistic aflat în plin proces de consacrare naţională şi internaţională. Recitind aceste date, aşa cum se înfăţişează ele retrospectiv în ambianţa recentei expoziţii personale Feţe, lucruri şi interfeţe (Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», octombrie–decembrie 2012), precum şi între coperţile acestui microalbum, avem de observat că Dorel Topan este promotor al unei viziuni artistice ce îşi revendică rădăcini temeinic fixate în orizontul morfo–sintactic al acelor tipologii de pop art şi hiperrealism care alimentaseră, la vremea lor, prin anii 1960-1970, „rebelionarismul” generaţiei Woodstock. Pe această cale el săvârşeşte un „demers de recuperare” singular (cel puţin deocamdată) în peisajul Centrului Artistic Baia Mare. Fireşte că o asemenea „revizitare” se produce din perspective nu doar recuperatoare, ci şi „re–creatoare” şi se fundamentează pe remarcabila capacitate de instrumentalizare a mijloacelor tehnice de exprimare picturală în cheia unui iluzionism reprezentaţional care, într-un final, produce sinteze de efecte vizuale şi de metaforizare ideatică generatoare de secvenţe ale unui univers ficţional „realist magic”. Pictura lui Dorel Topan ne propune astăzi un discurs direct şi penetrant, de explorare şi exploatare artistică a resurselor ludic–metaforice specifice unui ambient obiectual care vine să definească parametrii celui dintâi autentic „consumerism” socio–cultural din istoria românească a artelor vizuale. Dincoace de cortina unei motivistici artistice de o mare varietate (care îşi captează persuasiv spectatorul în beneficiul căruia „re–inventează” nebănuite virtuţi estetice – sau, cu alte cuvinte, neaşteptate frumuseţi picturale – ale inventarului vieţii domestice!) trebuie să identificăm rafinamentele punerii în scenă a secvenţelor de viaţă cotidiană pe care artistul le construieşte şi le asamblează ca pe un fel de spectacol al „teatrului în teatru”. Cutare sau cutare pretext obiectual se metamorfozează în motiv artistic apt să sugestioneze (uneori în prezenţa, alteori în absenţa antropomorfului) reperele regizorale ale unei partituri actoriceşti sui generis pe care individul o consumă (o joacă) prin înscenări de întâmplări cotidiene. Pe calea unor complicităţi fireşti şi tandre, uneori ironice, alteori grave, dar mai mereu cu rostiri savante în subtext, omul „concret” al acestui început de mileniu devine, astfel, deopotrivă subiect de reflecţie artistică şi partener de comunicare.

Editând acest microalbum de artă, Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» îşi propune să contribuie deopotrivă la consolidarea pe piaţa artistică contemporană românească a statutului profesional al colegului şi prietenului nostru Dorel Topan, şi la promovarea valorilor actuale produse în Centrul Artistic Baia Mare.”

Adaosurile petrecute în ultimul deceniu conduc la întărirea liniilor de forță înscrise deja în portofoliul „producției” artistice și al prezențelor expoziționale – acestea din urmă petrecute îndeosebi (dar nu exclusiv) pe scenele expoziționale internaționale (Galerie Café Grande, Viena • 2013, Broadway Gallery, New York, SUA • 2016, Galeria Hollosy, Teceu, Ucraina • 2016, MB-XL Gallery, Bruxelles, Belgia • Galerie Avenue de Champ Élysées, Paris, Franţa • 2018 Casa de licitații Druot, Paris, Franța • 2019, Los Angeles Convention Center, Los Angeles, SUA • Metropolitan Gallery Art Museum, Las Vegas, Nevada, SUA • 2019, Artexpo, New York, SUA • 2020, Artifact Gallery, Manhattan, New York, SUA, etc.).

[1] cf. https://www.facebook.com/hashtag/doreltopan, accesat la 02.06.2023

[2] cf. Tiberiu Alexa, Dorel Topan. Fețe, lucruri, interfețe,  [Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»], Baia Mare, 2012, pp. 3-4.

Dr. Tiberiu ALEXA

Citește și

Merite recunoscute: Pictorul Dorel Topan a primit titlul Artistul Anului 2023

 


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.Lasă un comentariu