Share
Documente incendiare privind pădurile Borșei. Acestea sunt căutate cu executorul judecătoresc

Documente incendiare privind pădurile Borșei. Acestea sunt căutate cu executorul judecătoresc

În martie 2018, la demolarea unei case vechi din Borșa, fosta casă a ultimului secretar al Composesoratului Nobil Borșa de dinainte de 1947, au fost găsite mai multe documente originale, care datează din perioada 1887 – 1948. Acestea prezintă situația proprietății și a activității Composesoratului din Borșa. Din acestea rezultă că, în fapt, Composesoratul Nobil Borșa – așa cum se numea înainte de 1947 – ar fi deținut maxim 11.354 ha. Dar pentru neplata impozitelor față de stat, a fost expropiat și a rămas cu 6.056,88 ha, suprafață pe care a administrat-o până la naționalizarea din perioada comunistă.  Despre toate documentele – istorice și originale – care  dimensionează exact averea Composesoratului (Nobil) Borșa are date  primarul orașului, Sorin Ioan Timiș. Documentele sunt în măsură să arunce în aer toate jocurile făcute până acum, cu scopul de a pune mâna pe o avere evaluată la – atenție – 550.000.000 de euro. O miză uriașă, pentru care  s-ar face moarte de om oriunde în lume!

Primarul Borșei, Sorin Ion Timiș precizează premise de la care pornește în această speță: “Atunci când mi-a fost încredințat mandatul de primar al orașului Borșa, am jurat să respect constituția și legile țării, niciodată nu o să mă dau bătut orice ar fi și oricine ar încerca să mă împiedice să fac acest lucru”. Și, de aici încolo, îl cităm, căci este foarte aplicat și extrem de interesant.

”Iată  întrebarea pe care și-o pun toți borsenii si majoritatea oamenilor care au aflat de situația hilară de la Primăria din Borșa, și ce caută de fapt Mihali Matei, Mihali George Dan, Mihali Maria, avocatul Bogdan Tudor Todoran și executorul judecătoresc Amișculesei Radu Călin? […] documente originale, care datează din perioada 1887 – 1948, prezintă situația proprietății și a activității Composesoratului din Borșa. Din acestea rezultă că, în fapt, Composesoratul Nobil Borșa – așa cum se numea înainte de 1947 – ar fi deținut maxim 11.354 ha. Dar pentru neplata impozitelor față de stat, au fost expropriați și au rămas cu 6.056,88 ha, suprafață pe care au administrat-o până la naționalizarea din perioada comunistă. Care sunt de fapt actele mai importante? Vi le prezentăm pe scurt, pentru a lămuri unele suspiciuni și pentru a arăta că, de fapt, cele 17.000  ha sunt o invenție care ar putea aduce în mâna unor infractori 550.000.000 euro.

Documentele vorbesc peste ani

Prin adresa trimisă de Direcțiunea XIII Regionala Silvică Oradea, din 14.03.1927, către administratorul Composesoratului Borsa, se spune: “Din hotărârea comisiunii județene de expropiere nr. 91/1923 reiese că suprafața Composesoratului Borsa este formată din:  lot 1347 iug 770 st ; pădure de protectie 2117 iug 758 st ; pădure propriu-zisă 16318 iug 794 st”
Prin adresa trimisă de membrii Composesoratului Borșa catre Ministerul Cooperației București din data de 8.07.1937, se spune: “Posedăm în indiviziune peste 6000 ha de pădure primită de la strămoșii nostri, voievozii de altă dată”.
Prin avizul nr. 214/1838, emis de Ministerul Agriculturii și Domeniilor, se prezintă că: “Pădurea Composesoratului din comuna Borșa este construită din trupurile: Cisla, Secu, Hasmar, Puzdea și Pietrosul și are suprafata de 6056,88 ha, din care 4169.69 ha pădure de suport, 1879.76 ha pădure de protecție și 7,43 ha poieni”.

6000 de hectare, ce-au rămas de la voievozii de altă dată, reconfirmați de mai multe documente

În referatul întocmit de Centrala cooperativă de îndrumare, organizare și control București, din data de 10.12.1937, se scrie: “Composesoratul Borșa din comuna Borșa, județul Maramureș, este unul din cele mai colectivități, ai cărei componenți stăpânesc în indiviziune astăzi o suprafață de cca. 6000 ha, teren și pășune și își are originea în donațiunile făcute de voievozi în secolul al XIV-lea”.
Procesul verbal nr.1 din 12.11.1937, întocmit de Comisiunea județului Maramureț și semnat de prefectul județului de la aceea vreme spune: “Pădurea Cisla, Săcel, Hamar, Puzdrea și Pietrosul în suprafață de 6056 ha și 88 arii, proprietatea Composesoratului Borșa, domiciliat în comuna Borșa, județul Maramureș”
Prin adresa întocmită de Casa Pădurilor Ocolului Silvic Vișeu de Sus, nr. 99, data 03.08.1926. trimisă către Composesoratul Borșa, se spune: “Încă din anul 1918,în pădurea Composesoratului Borșa,  în intindere de 11354 ha nu s-au mai exploatat parchete scadente, prevăzute prin amenajamenta maghiară”.
Din formularul Buget pe exercițiul 1945-194, de la data de 1 aprilie 1945-31 martie 1946, emis de Composesoratul Borșa, se specifică: “Suprafața proprietății indivize este de 6056 ha”.
Din formularul Buget pe exercițiul 1940-1941, de la data de 1 aprilie 1940-31 martie 1941, emis de Composesoratul Borșa rezultă: “Suprafața proprietății individe este de 6056 ha din care: 1) pădure 6049 ha și 2) pășune 7.43 ha”.
Prin statutul despre reorganizarea Composesoratului din Borșa și administrarea ei indivize și comune, emis în 25.10.1932, legalizat de Judecătoria Rurală Vișeu de Sus, nr. XVI, pg. 79 1932, se confirmă următoarele:
“Averea imobiliară a Composesoratului din Borșa. posedată în comun, la a cărei administrare se referă aceste statute, este compusă din următoarele proprietăți, cuprinse în prot. cf. nr. 147* , 411* și 475* de la Borșa, cu nr. Top. 184*,206*, 207*, 238*, 253*, 324*/a, 326*, 410*, 417*, 418*, 419*, 420*, 423*, 469*, 476*, 484*, 507*, 718*, 765*, 768*, 484*, 487*, 703*, 785*, 835*, 874*, 945*, 945*, 948*, 734*, 730*, 730*, 730* si 730* de la Borșa, cari corespund Nr. Top din cadastru 734*, 741*, 834*, 852*, 853*, 892*, 917*, 918*, 920*, 930*, 930*/2, 930*, 965*, 965*, 966*, 10.04*, 1004*, 1014*, 1024*, 1030*, 1090*, 1255*, 1289*, 1467* si 1468* de la Borșa, din coala de posesiune nr.46 din Borșa și a căror întindere este de 22576,4 iug cadastrali”. De mentionat că un jugăr cadastral este egal cu 0,5775 ha.
Prin aceste acte, instanța de judecată poate stabili adevărata proprietate a composesoratului, cine sunt de fapt urmașii adevarați ai vechilor proprietari și unde este vechiul amplasament al pădurilor composesoratului din Borșa”.

Lasă un comentariu