Share
Rectorul UTC Cluj-Napoca a primit „Crucea Voievodală Maramureşeană” chiar de ziua numelui său (GALERIE FOTO)

Rectorul UTC Cluj-Napoca a primit „Crucea Voievodală Maramureşeană” chiar de ziua numelui său (GALERIE FOTO)

Miercuri, 30 ianuarie, de sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur –  și cu ocazia hramului şcolilor de  teologie din Baia Mare, PS Părinte Iustin a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. În încheierea Sfintei Liturghii a fost oficiat un Polihroniu prin care s-a cerut ajutorul lui Dumnezeu pentru buna ocârmuire şi chivernisire a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, a Centrului Universitar „Nord” din Baia Mare şi a Seminarului Teologic Ortodox Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, pentru ajutorul lui Dumnezeu în munca de zi cu zi a cadrelor didactice universitare şi liceale din învăţămâtul teologic băimărean.

În rândul credincioşilor s-au aflat cadre didactice universitare: prof. dr. ing. Vasile Ţopa (rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca), conf. univ. dr. Mircea Farcaş (decanul Facultăţii de Litere de la C.U. „Nord” Baia Mare al U.T.C. Cluj-Napoca), Petrică-Pop Sitar (prorectorul CU „Nord” Baia Mare), prof. univ. dr. George Achim (irectorul Şcolii Doctorale), cadre didactice universitare şi de la Seminarul Teologic, studenţi şi elevi seminarişti. În încheierea Sfintei Liturghii a fost oficiat un Polihroniu prin care s-a cerut ajutorul lui Dumnezeu pentru buna ocârmuire şi chivernisire a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, a Centrului Universitar „Nord” din Baia Mare şi a Seminarului Teologic Ortodox Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, pentru ajutorul lui Dumnezeu în munca de zi cu zi a cadrelor didactice universitare şi liceale din învăţămâtul teologic băimărean.

„Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur sunt patronii sau ocrotitorii învăţământului teologic ortodox Ei sunt modele de slujire, de pregătire teologică, de propovăduire a cuvântului, de slujire a celor săraci, a celor bolnavi, ai celor în nevoi, modele pentru dascălii de teologie, modele pentru arhierei, pentru preoţi şi pentru monahi. Ei sunt mari luminători şi stâlpi ai Bisericii lui Hristos” – a spus PS Părinte Episcop Iustin.

El  a oferit prof. univ. dr. Vasile Ţopa  rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca) „Crucea Voievodală Maramureşeană” chiar de ziua numelui său. Distincția a fost acordată  „în semn de înaltă apreciere și aleasă prețuire pentru activitatea științifică desfășurată în calitate de profesor universitar și rector prestigios al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; pentru legătura frumoasă și constructivă pe care o întreține cu Biserica Ortodoxă; pentru relațiile deosebite cu Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului și grija protectoare pe care o arată față de Departamentul de Teologie „Justinian Arhiepiscopul” din cadrul Facultății de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”.

Lasă un comentariu