Share
A fost târnosită biserica din localitatea Sat Șugatag (FOTO)

A fost târnosită biserica din localitatea Sat Șugatag (FOTO)

Duminică, 19 iunie, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a târnosit biserica credincioşilor din Sat Şugatag, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură.

Un foarte mare număr de credincioşi, îmbrăcaţi în frumoasele lor straie de pe Valea Marei, au ieşit în întâmpinarea Întâistătătorului locului, bucuroşi că se va târnosi frumoasa şi spaţioasa lor biserică, pregătită de acest moment solemn încă dinainte de pandemie şi amânat mai bine cu doi ani.

A fost săvârşită, după toate regulile Bisericii Ortodoxe, din care n-a lipsit nici cel mai mic amănunt: au fost rostite toate rugăciunile, după tipic, s-a înconjurat biserica, în dangăt de clopote, şi s-a uns în exterior cu Sfântul şi Marele Mir şi s-au făcut rugăciunile cuvenite, s-a uns cu Sfântul şi Marele Mir interiorul şi pictura, în cele patru puncte cardinale, apoi Sfântul Altar, Proscomidiarul, catapeteasma şi fiecare icoană de pe ea, începând cu icoanele împărăteşti, s-au pus în piciorul Sfintei Mese, după ce aceasta a fost spălată, după datină, cu apă şi săpun, apă de trandafiri, a fost unsă cu Sfântul şi Marele Mir, pentru că este cel mai sfânt loc de pe pământ, Documentul de Sfinţire sau Hrisovul, cum era numit în vechime, împreună cu Sfinte Moaşte de Sfinţi Mucenici, în cazul acesta ale Sfinţilor Mucenici de la Niculiţel, Dobrogea, de secol IV, s-au pus icoanele, din granit, ale clor patru Sfinţi Evanghelişti Matei, Ioan, Luca şi Marcu, în cele patru colţuri ale Pristolului, şi toate au fost pecetluite cu ceară, s-a înfăşurat Sfânta Masă cu cele trei acoperăminte sfinţite şi puse obiectele liturgice pe ea: Sfântul Antimis, Sfânta Evanghelie, două Cruci de binecuvântare, două sfeştnice, candela, Sfânta Cruce, mare, din spatele Sfintei Mese, şi astfel Sfântul Altar a fost pregătit pentru liturghisire. Nimeni, sute şi, poate, mii de ani, nu are voie să lucreze la el, decât în caz de deteriorare mare a bisericii, care este nevoie să fie retârnosită.

Biserica din Sat Şugatag s-a construit între anii 1999-2009. Piatra de temelie a fost sfințită și așezată în toamna anului 1999 de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, pe atunci Arhiereu-vicar, preot paroh fiind Vasile Danci.

Localitatea Sat Şugatag este o așezare veche a Maramureșului Voievodal, situată pe Valea Marei. Prima atestare documentară cunoscută este în anul 1360, când s-a dat ca donație lui Dragoș, fiul lui Gelu din Giulești, și constituită ca parohie în anul 1439, având o bisercă din lemn de stejar, monument istoric, cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”, construită în anul 1642, pe locul unei biserici tot de lemn, mai veche.

Biserica nou construită a fost proiectată de Arhitectul Constantin Pena din Baia Mare și are o formă de cruce latină, cu o lungime de 31,65 m, lățime 11,75 m și înălțime de 30 m. Lucrările de zidire s-au finalizat în anul 2009 și au început lucrările de finisare exterioară. Tot atunci s-au pus cele trei cruci pe turnurile bisericii. În 2010 s-a montat în biserică un iconostas din lemn de stejar sculptat, executat în Piatra Neamț. Tot în acest an s-au montat și două clopote, unul de 700 kg, iar celălalt de 400 kg.

În 2010, biserica a putut primi în incintă credincioși, astfel că, în 2011, Preasfințitul Părinte Iustin a sfințit lucrările executate până atunci. Tot în acel an a fost instalată o centrală electrică pentru încălzire.

Lucrările de pictură s-au început în anul 2015. Altarul a fost pictat de pictorul Dumitru Macovei, iar mai departe, până la finalizare, pictura a fost realizată de pictorul Sorin Iosub, executată în mare parte în 2019 și finalizată în 2020, după ce s-a montat pardoseala din granit. În primăvara anului 2020 părintele Vasile Danci s-a pensionat și a fost numit paroh Părintele Manuel Ionuț Crainic. Biserica a fost înzestrată, în vara anului 2021, cu un policandru în greutate de 700 kg, al doilea de acest tip ca mărime din ţară, prevăzut cu 170 becuri. Tot în anul 2021 cafasul bisericii și scările au fost padimentate cu travertin și s-a realizat un lumânărar.

Târnosirea a fost urmată de Sfânta şi Dumnezeiască Liturghie, oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, împreună cu un sobor de 21 de preoţi şi patru arhidiaconi, pe o scenă amplasată în larga curte a bisericii.

Ctitorul bisericii, preotul Vasile Danci, care a slujit 35 de ani în această parohie, a fost distins cu Crucea „Justinian Arhiepiscopul” pentru toţi anii de efort pe care i-a depus aici şi pentru ridicarea acestui sfânt locaş.

Preotul paroh Marcel Ionuţ Crainic a fost hirotesit întru iconom stavrofor cu dreptul de a purta Sfânta Cruce.

Consiliul Parohial a primit Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul”, iar primarul Ioan Oanea a primit tot Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul”. Un număr de circa 15 binefăcători au primit Diploma Anului Omagial, informează Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”.


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.


Lasă un comentariu