Share
Au început și examenele de corigenţă

Au început și examenele de corigenţă

Între 15 şi 25 iulie se desfăşoară perioada de susţinere a examenelor de corigenţă pentru toate clasele din învăţământul primar, gimnazial, liceal, profesional şi pentru clasele de stagii de pregătire practică, şcoală postliceală şi de maiştri. Elevii corigenți care nu se prezintă la această sesiune sau cei care nu promovează examenul de corigență vor fi declarați repetenți.

  • elevii claselor a VIII-a care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă se pot înscrie în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a doua etapă de admitere în învățământul liceal;
  • elevii din clasele terminale de liceu care au susținut și promovat examenul de corigență se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat, sesiunea de toamnă, în 26 iulie;
  • elevii claselor terminale de liceu, ai învățământului profesional și ai stagiilor de pregătire practică care au promovat examenele de corigență se pot înscrie la examenul de certificare a competențelor profesionale, sesiunea august-septembrie.

Lasă un comentariu