Share
CJP Maramureș: Începând cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe ţară este de 2.300 lei

CJP Maramureș: Începând cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe ţară este de 2.300 lei

Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Maramureş informează că potrivit dispoziţiilor H.G.nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40/13.01.2021, începând cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe ţară este de 2.300 lei.

Indemnizaţia lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006, republicată, reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăşi două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.

În consecinţă, indemnizaţia acordată în temeiul Legii 8/2006, republicată, nu poate depăşi suma de 4 600 lei începând cu data de 13 ianuarie 2021.

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii care au încheiat contracte de asigurare socială în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

În consecinţă, începând cu data de 13 ianuarie 2021, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr. 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare este de 2.300 lei.

De asemenea, salariul minim brut pe ţară garantat în plată de 2 300 lei se va utiliza şi în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr.163/2020 începând cu data de 13 ianuarie 2021. Cuantumul contribuţiei de asigurare socială este de 575 lei/lună, potrivit CJP Maramureș.


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.


Lasă un comentariu