Share
Șarpantele care prezintă riscuri ar putea fi dezafectate

Șarpantele care prezintă riscuri ar putea fi dezafectate

Șarpantele blocurilor din municipiul Baia Mare care nu prezintă siguranță ar putea fi dezafectate. ”În momentul de faţă, la nivelul Primăriei municipiului Baia Mare este în lucru un regulament prin care se urmăreşte să se reglementeze modul şi condiţiile în care pot fi utilizate acoperişurile blocurilor de locuinţe. Menţinerea şarpantelor existente este şi va fi determinată de calitatea execuţiei, respectarea normelor PSI, expertizarea tehnică, care să constate şi să stabilească condiţiile de utilizare, dar şi responsabilizarea deţinătorilor, beneficiarilor, în raport juridic cu cota de proprietate, precum şi completarea lor cu toate elementele, sistemele constructive şi funcţionale. Avem în vedere ca soluţii, după caz, mansardarea blocurilor de locuinţe, execuţia unor şarpante, refacerea, consolidarea, reabilitarea celor existente, dar şi dezafectarea celor greşit executate, deteriorate sau care nu mai întrunesc condiţiile şi cerinţele de calitate în exploatare, chiar dacă au fost legal executate”, a menționat Noemi Vida, viceprimar al municipiului Baia Mare. Biroul disciplina în construcţii din cadrul Direcţiei Poliţia Locală a verificat 745 de şarpante executate, aferente unui număr de 1002 blocuri de locuinţe. S-au făcut verificări cu prioritate la blocurile ale căror acoperişuri au fost afectate de fenomene meteorologice şi au fost emise notificări celor care au putut fi identificaţi ca deţinători de drept ai şarpantelor, a mai menționat viceprimarul.

Mai multe acoperișuri sau fragmente din acestea au fost dizlocate ca urmare a vijeliilor de anul trecut, punând în pericol siguranța cetățenilor. Urme se văd și acum în unele zone ale orașului, bucăți de azbociment ”odihnindu-se” pe zona verde.

 

Lasă un comentariu