Share
Bani pentru proiecte și acțiuni culturale

Bani pentru proiecte și acțiuni culturale

În ședința ordinară a Consiliului Județean din 23 aprilie, aleșii județeni au votat pentru repartizarea sumei aprobate din bugetul propriu al județului Maramureș, pe anul 2019, pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale. Astfel:

  • 725.000 de lei au fost alocați ca finanțare nerambursabilă din bugetul județului a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale selectate în baza Ghidului solicitantului;
  • 750.000 de lei reprezintă finanțarea programelor și acțiunilor culturale prioritare ale județului;
  • 900.000 de lei s-au acordat pentru finanțarea programelor și acțiunilor cultural-educaționale ale unităților administrativ-teritoriale;
  • Din suma totală alocată pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale se constituie un fond de 5% pentru finanțarea nevoilor culturale de urgență.

Alocarea banilor pe proiecte și acțiuni se va face pe baza propunerilor Comisiei de învățământ, cultură, culte și patrimoniul cultural, prin hotărâri ale Consiliului Județean.

Rivulus Dominarum

Lasă un comentariu