Share

Anunț: Contract de achiziționare produse în cadrul proiectului „RoSES2021”, cod SMIS 127473

Nr. Inregistrare: 68/27 05 2021

ANUNT

Denumire solicitant: SC POP DENTAL CLINIC  S.R.L.

Adresa: Birsana, Nr.429, jud. Maramureș

Telefon: 0751393078

E-mail: md_mariacrecestean@yahoo.com

Tipul contractului: CONTRACT DE ACHIZIȚIONARE  PRODUSE  în cadrul proiectului „RoSES2021”, cod SMIS 127473

Durata contractului: de la momentul semnării contractului si până la 31.12.2021.

Denumirea/obiectul produselor care urmează a fi furnizate: Achizitionare aparatura radiologie dentara si unit dentar

Locul de livrare a produselor/ execuție a lucrărilor/ prestare a serviciilor Birsana, nr.429, judetul Maramures

Valoarea estimată: 195112.27  lei fără TVA.

Criteriul de selecțieva fi: prețul cel mai scăzut

Ofertele vor fi depuse/ transmise până la data de:  09 06 2021 ora 12:00.

Adresa: Loc.Birsana, nr.429, Cod postal 437035 judet Maramures, România sau online la adresa de email:  md_mariacrecestean@yahoo.com

Ofertanții interesați de participare la procedură au posibilitatea să solicite specificațiile tehnice prin transmiterea unei solicitări în acest sens  la adresa de e-mail sus mentionata.

Se va  depune odată cu oferta un certificat constatator de informare emis de ONRC in care sa fie specificat codul CAEN al activitatii, in baza caruia poate sa incheie acest contract comercial, nu mai vechi de 30 de zile de la data ofertei și o copie a certificatului de înregistrare a firmei.

Data: 27 05 2021


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.


Lasă un comentariu