Share
Cum se pot primi gratuit purcei din rasele Mangalița și/sau Bazna

Cum se pot primi gratuit purcei din rasele Mangalița și/sau Bazna

Inițiativa ministrului Agriculturii. Petre Daea, de a promova rasele autohtone de porci s-a concretizat  în Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc”.

La schemă de ajutor de minimis, ce se va derula în perioada 2018-20120, pot participa, pe baze contractuale, trei categorii implicate în promovarea raselor Bazna şi/sau Mangaliţa:  furnizorii de purcei ● crescătorii de porci ● procesatorii/alte persoane juridice care desfăşoară activităţi de prelucrare şi conservare a cărnii, activităţi de comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne, activităţi de comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne.

Ajutorul de minis pentru crescătorii de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa, care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare, constă în primirea cu titlu gratuit a unui număr par de purcei înțărcați, cu o greutate minimă de 10 kg, obținuți din scroafe înscrise în Registrul genealogic al rasei sau scroafe care se încadrează în standardul raselor Bazna sau Mangalița. Se poate obține un număr par de purcei – minim 2 şi maxim 10 – pentru creştere, îngrăşare şi livrare către un procesator cu care au încheiat contract în acest sens.  Valoarea ajutorului de minimis se determină prin înmulțirea numărului de purcei din aceste două rase primiți cu valoarea de 250 lei/purcel.

Pentru a beneficia de acest program, crescătorii de porci trebuie să îndeplinească mai multe condiţii de eligibilitate, printre care: să deţină exploataţii înregistrate/autorizate sanitar veterinar; să încheie un contract cu un procesator sau cu altă persoană juridică; să primească cu titlu gratuit un număr par de purcei, minim 2 şi maxim 10, de la un procesator sau de la o altă persoană juridică, cu care are încheiat contract; să crească acești purcei până la greutatea minimă, în viu, de 130 kg/cap;

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii, adică din  16.01.2018, doritorii trebuie să depună o cerere la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) din județ, care îi înregistrează în registrele unice corespunzătoare, precum şi în registrul de evidenţă al ajutorului de minimis. Durata de aplicare a acestei scheme de ajutor de minimis este 2018-2020. Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis doar pentru anul 2018 este de 4,6 milioane lei; în echivalent, cam 18.400 de purcei din rasa Bazna și/sau Mangalița.

Vă prezentăm mai jos modelul de cerere care trebuie depus la DADR Maramureș, pentru ajutorul de minimis, bifând categoria/categoriile pentru care aplicați:  furnizor de purcei ● crescător de porci ● procesator/altă persoană juridică

 

MODEL DE CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM 

 ca furnizor de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița sau ca și crescător de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița sau ca procesator/altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc

 

Către Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a județului Maramureș

Subsemnatul/Subsemnata:

a) persoana juridică/PFA/II/IF, PF . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., înscrisă la registrul comerțului sub nr. . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . ., cod CAEN . . . . . . . . . ., cont bancar . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., reprezentată de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc„.

 I) ca furnizor de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, în calitate de solicitant al ajutorului de minimis . . . . . . . .,sau

 II) drept crescător de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița, în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis . . . . sau

III) ca procesator/altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018.

Depun următoarele documente:

b)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

I) Estimez că în anul . . . . . . . . . . voi livra în cadrul Programului un număr de . . . . . . . . . . purcei înțărcați din rasele Bazna și/sau Mangalița cu greutatea minimă de 10 kg/cap; sau

 II) Estimez că în anul . . . . . . . . . . voi putea prelua pentru a crește în cadrul Programului un număr de . . . . . . . . . . purcei înțărcați cu greutatea minimă de 10 kg din rasele Bazna și/sau Mangalița; sau

III) Estimez că în anul . . . . . . . . . . voi prelua de la furnizori și voi distribui cu titlu gratuit la beneficiarii cu care am încheiat contract, purcei înțărcați în greutate minimă de 10 kg, din rasele Bazna și/sau Mangalița. De asemenea voi prelua pentru abatorizare și procesare de la beneficiari porcii grași cu o greutate vie de minimum 130 kg/cap, plătind prețul stabilit conform contractului-cadru.

c) Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia.

Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.

Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat și să mă supun oricărui control.

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.

 

Furnizor de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița,
(în calitate de solicitant)

……………………………………………………………………….

Crescător de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița,
(în calitate de beneficiar)

…………………………………………………………………………..

Procesator/altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018

…………………………………………………………………………….

Verificat reprezentant DADR,

……………………………………………………………………

Aprobat dir. executiv DADR,

………………………………………….

 


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.


Lasă un comentariu