Share
Lucrarea zilei: Artiștii «Centrului Artistic Baia Mare»

Lucrarea zilei: Artiștii «Centrului Artistic Baia Mare»

La sugestia și cu sprijinul lui Marian Ilea, publicația noastră își îmbogățește, de azi, structura de cuprins cu o rubrică nouă – LUCRAREA ZILEI – consacrată valorificării producțiilor artistice obiectuale tezaurizate în patrimoniul material al Centrului Artistic Baia Mare de-a lungul existenței sale istorice și contemporane.

Aducem astfel în fața Dumneaoastră lucrări de artă reprezentative ale artei create la Baia Mare – începând din 1896 și până la zi (pictură, sculptură, grafică de șevalet și de reproducere, fotografie de artă și fotografie documentar–istorică, etc.), care vor fi grupate și promovate publicistic săptămânal, în câte trei episoade (marți, vineri și duminică), fiecare dintre ele fiind incluse în câte una dintre cele trei serii problematizante corespunzătoare statutului conjunctural actual în care se încadrează artiștii care le-au creat:

 • marți: «CELEBRITĂȚI»;
 • vineri: «UITAȚI • PIERDUȚI • REGĂSIȚI»;
 • duminică • «CONTEMPORANI • ACTUALI • EMERGENȚI»

Prin derogare, episodul de debut aduce în prim-plan o creație emblematică a pictorului Dorel PETREHUȘ, realizare picturală din portofoliul patrimoniului artistic băimărean produs în deceniile de după 1989 (secțiunea Contemporani •Actuali (I) • Emergenți).

Excepția se justifică prin dorința de a prefața noua sa Expoziție personală de pictură și obiecte picturale «Dorel PETREHUȘ – Cine suntem ?/ Am fost odată !», eveniment al cărei vernisaj are loc astăzi, marți 5 mai, orlele 18:00 la Centrul de Artă Contemporană «COLONIA PICTORILOR» – Galeria Hollósy și la care sunteți invitați / așteptați să luați parte !

Așadar:

LUCRAREA ZILEI I

CONTEMPORANI • ACTUALI (I) • EMERGENȚI:

Dorel PETREHUȘ (n. 1957, Dumbrava–Lăpuș/MARAMUREȘ-…)

 1. DIN LUMEA 9, 2000, Negrești–Oaș, tehnică mixtă (acrylic+ulei+colaje din hârtie tipărită policrom+cerneală tipografică) pe pânză tradițională țărănească, impregnată cu grund și fixată pe cadrul de lemn vopsit, cu minicepuri de lemn, 200 x 165 cm. [cu marginile pânzei neregulate], semnat și datat olograf dreapta–centru jos, cu roșu: „PETREHUȘ 2000” • Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», colecția de donații, inv. nr. D.P. 90; proveniența: donația artistului nr. 243/15.04.2010

Demers compozițional ambițios și complex, cu tematică de angajament social–civic pregnant, Din Lumea 9 reprezintă un autentic cap de serie al operei picturale produse de Dorel PETREHUȘ – personalitate de primă linie a comunității artistice băimărene actuale. Privind această lucrare – analitic și interpretativ – din perspectiva retrospectivă a proceselor edificării straturilor tematice și stilistice ale morfologiei și sintaxei picturalității ansamblului creației artistului, putem identifica acele elemente de conținut și de formă, de limbaj și de viziune picturală care îi califică/certifică, astăzi, statutul identitar și axiologic de capodoperă. Aceasta deopotrivă la nivelul portofoliului de autor, și la cel al sferei ansamblului creației artistice de la Baia Mare.

A fost proiectată, concepută și realizată în urmă cu un sfert de secol, în atelierul artistului din Negrești-Oaș, în decursul câtorva sesiuni intensive de lucru desfășurate, succesiv, în intervalul dintre vara timpurie 1999 și vara târzie 2000.

Lucrarea a „ieșit la public” succesiv, în două faze de realizare:

 • versiunea inițialăintermediară – 2000-2001, doar cu pânza pictată, fără cadrul suport –de lemn pentru fixare și cu titlul provizoriu «Cine suntem ?»:
 • expunerea de debut 2000, în portofoliul Expoziției personale «Dorel Petrehuș» la Muzeul de Artă Satu Mare;
 • expunerea de consacrare 2001, în portofoliul expoziției anuale cu juriu a Fililei Baia Mare a U.A.P.R. Anuala Artelor 2001, sub număr de catalog și cu titul inițial provizoriu „101 Cine suntem ?, acrylic/p, 182 x 143 cm.” (cf. Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Baia Mare & Primăria Municipiului Baia Mare Anuala Artelor 2001. U.A.P. 50 [editori: Ioan Angel Negrean și Tiberiu Alexa], Baia Mare, septembrie-octombrie 2001, Complexul expozitional «Colonia Pictorilor» , Baia Mare, 2001 [catalog expozițional], p.75);
 • expunere de promovare 2002, în portofoliul Expoziției personale de pictură «Dorel Petrehuș», la Galeria de Artă «Ion Sima» – din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău
 • versiunea definitivă 2002-…, cu pânza pictată montată pe cadrul suport –de lemn și cu titlul definitiv «Din Lumea 9», în manifestările de promovare:
 • 2002, Expoziția personală de pictură «Dorel Petrehuș» la Muzeul Țării Oașului, Negrești-Oaș;
 • 2004, tripla Expoziție personală «Din Lumea 9»: Aurelian Busuioc (sculptură) • Dorel Petrehuș (pictură și obiecte interm-media) • Adrian Golban (sculptură) [curator: dr. Tiberiu Alexa], la Muzeul Țării Oașului, Negrești-Oaș;

 • 2004, Expoziția personală tematică «Dorel PETREHUȘ – „Tomografii contemporane”»¸ la Galeria de Artă a Filialei Baia Mare a U:A:P. (comisar de expoziție:: dr. Tiberiu Alexa);
 • expunere de tezaurizare muzeală 2006-…, în portofoliul tematic al Expoziției permanente de artă plastică «Centrul Artistic Baia Mare. Repere europene între tradiții și inovații» (comisar de expoziție: dr. T. Alexa, curatori asociați: Mihai Muscă, dr. Ioan A. Negrean, dr. Dorel Topan), la Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»
 • Aranjamentul donațional a fost perfectat în prima parte a anului 2010, solicitatea conducerii de atunci a Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» având ca țintă includerea acestei lucrări de excepție în portofoliul tematic al noii expoziții muzeale permanente, aflată atunci în stadiul de finalizare a proiectării și realizării. Ceea ce s-a și realizat, Din Lumea 9 fiind încorporată în penultima secțiune a expoziției permanente – ilustrând creația contemporană / actuală a artei Centrului Artistic Baia Mare. Lucrarea și-a păstrat locul și în urma celor două actualizări tematice, întreprinse în anii 2016 și, respectiv, 2020.
 • Din păcate, noua conducere administrativă a muzeului băimărean de artă a decis – unilateral, din 2021 încoace – dezafectarea integrală a întregii secțiuni de artă plastică contemporană și actuală (1960-2020), fără să fi avut acceptul (altminteri obligatoriu – deopotrivă, moral, științific, tehnic și cultural–artistic) al autorilor proiectului tematic și, totodată, și dăținători legali ai proprietății intelectuale asupra propiectului și realizării proproiu-zise a expoziției tematice permanente. În această împrejurare, de atunci încoace, publicul vizitator – atât cel băimărean, cât și cel din țară și din străinătate, este privat, în mod nedrept și inacceptabil, de accesul la eșantioanele producției artistice băimărene din ultima jumătate de secol din istoria creativă a Centrului Artistic Baia Mare.

Victimă a acestei „epurări” (pe deplin nejustificată și inacceptabilă) a „căzut” și capodopera lui Dorel Petrehuș, încălcându-se de către muzeu termenii aranjamentului donațional din anul 2010, fapt care, la rigoare, ar putea pune în pericol juridic titlul de proprietate al muzeului – și, de fapt, al Consiliului Județean Maramureș – titularul de jure asupra sarcinilor donaționale, care sunt doar administrate de către muzeu.

În lucrarea Din Lumea 9 – al cărei titlu definitiv parafrazează celebra lucrare muzicală simfonică a compozitorului ceh Antonín Dvořák (Simfonia nr. 9, compusă în 1893 la New York) – Dorel Petrehuș imaginează compozițional o suprafață plană, sugerând practic un zid urban de afișaj, împărțit în două registre. În cel superior distribui un fel de „galerie de portrete», de fapt aglomerarea unor „amprente de capete de expresie puternic depersonalizate” asociate într-un fel de „bestiariu uman”, care vin să evoce aglutinarea societală românescă a anilor deceniului 1990, supusă imensei presiuni transformatoare a proceselor „recapitalizării” economice care însoțise șocurile trăite în procesele de eliberare și reformare capitalistă a societății românești, în primul ei deceniu de libertate postcomunistă.

Acest al doilea segment tematic și ideatic este stratat în registrul inferior al lucrării, acolo unde o vastă suprafață utilă a suportului pictural este „încărcată” cu numeroase colaje de tipărituri, suprapictate pe alocuri, decupate din ziarele presei vremii și juxtapuse într-o aglomerare de titluri, texte gazetărești și imagini puternic fragmentate, dar a căror lectură mozaicată restituie câte cea din „bombardamentul informațional” abătut, în acei ani, asupra cetățeanului comun, slujbaș și elector în același timp.

Perceperea interpretativă a mesajelor incluse/ascunse în interstițiile acestei contrucții compoziționale se cuvin a fi identificate/apropriate individual, de fiecare potențial izitator/„consumator” în parte (firește, atunci când lucrarea își va relua locul de drept în expoziția permanentă a muzeului băimărean).

Ea să oferă, acum, și dialogului cu publicul larg, prin intermediul acestei prezentări, invitându-Vă pe Dumneavoastră, cititori ai publicației noastre directmm.ro să Vă lăsați prinși în dialoguri – fie ele convergente ori polemica – cu imaginarul inventat de Dorel Petrehus în descrierea ipoteticei înfățișări a lucrurilor Din lumea 9.

 

 

Dr. Tiberiu ALEXA


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.Lasă un comentariu