Share
Editorialul de sâmbătă. Ieri și azi: Paralele inegale (I)

Editorialul de sâmbătă. Ieri și azi: Paralele inegale (I)

  1. CONTRABANDA

Cam de o săptămână și ceva încoace, asistăm la desfășurarea spartakiadei comerciale auto–agro – intens mediatizată video-tv și scris-online, precum și aprig dezbătută prin cafenelele Patriei –, faza pe întreaga țară și la toate punctele de trecere ale frontierelor de stat.

Dintre rândurile știrilor europene (cam…prudent sărace !), distribuite în aceste zile cu parcimonie, și cu „responsabilă” zgârcenie, de mijloaele de informare în masă românești (probabil pentru a nu inflama spiritele și mai vârtos ?!?), deducem că desfășurarea echipelor de transportatori și fermieri din România pare să reprezinte componenta națională din super euroliga spartakiadei –faza pe UE – acolo unde fermierii agită, în vremea din urmă, masive proteste de stradă îndreptate în contra unora dintre politicile financiare, fiscale, agricole și economice promovate la Strasbourg și Bruxelles.

Dacă privim înapoi cu atenție (și…fără mânie !…), vedem că problemele agricole eurounioniste sunt scoase în stradă ciclic, anual, de peste două decenii, de prin Franța și din Țările de Jos în Polonia, din Spania și Italia până în Germania. Doar țările Baltice par mai liniștite…

Mărul discordiei se arată complex și complicat, cuprinzând elemente ale diverselor politici bruxelleze, de la contingentările cultivării diverselor produse agro-alimentare în țările membre (varianta capitalistă, euro–neoliberală, a deciziilor fostului Comitet de Stat al Planificării din fostul nostru vechi regim ?!?), la „înverzirea ecologică” a energiilor, la scutiri și înlesniri fiscale pentru agricultori și, respectiv (iar acum la retragerea lor progresivă !), la scheme de susținere financiar-bugetară a derulării diverselor culturi și activități agro–horticolo–zootehnice, cu subvenții per ha, per capita etc. (azi, pe cale de eliminare progresivă în numele echilibrării bugetelor anuale ale UE !!!).

Lucrurile s-au acutizat, chiar cu severitate, odată cu criza pandemiei COVID 19 și, îndeosebi, în contextul consecințelor mondiale antrenate de războilul fratricid ruso–ucrainean.

Apoi, în ciuda faptului că prețurile alimentelor au luat-o raznă rău prin țările Europei unioniste ca efect direct al crizei energetice, susținerea bugetată financiar–fiscal, a sectorului productiv agricol, pare să îi lase „nesimțitori și reci” pe decidenții politichiilor bruxelleze într-ale agriculturii și alimentației continentale (asta, așa, ca să-l parafrazăm pe Mihai Eminescu – „naționalistul” poet „Rumänisches” – că tot abia ce a trecut „ziua culturii naționale a României” ) !!!

Și, ca „bomboană pe coliă”, ne vin efectele relaxărilor vamale – fiscale, de condiționări fito-sanitare, de liberalizare a transportului și…etc. … în raport cu  susținerea logistică (altminteri, de înțeles și de acceptat – până la un punct !), dar de neînțeles și de neacceptat dincolo de „virgula” după care piața europeană a prețurilor agro–alimentare dă clare semne de prăbușire – îndeosebi prin țările flancului răsăritean al UE !. Adică, acolo unde comerțului cerealier și agro–alimentar  dinspre Ucraina i s-au asigurat condiții favorizante pentru salvarea alimentară globală (anvizajând în special Africa, zone defavorizate din Asia, etc., etc.), numai că preconizata tranzitare a transporturii produselor s-a stransformat, miraculos, într-un fel de CONTRABANDĂ nerecunoscută oficial, din moment ce mărfurile ucrainene dispar, subit, prin vălurile cețurilor ce cuprind neștiute rețele comerciale ilicite de prin țările tranzitărilor estic–UE (România, Polonia, Slovacia…)… Adică, fix acolo unde se produc prăbușiri ale prețurilor producțiilor agricole interne, generând riscurile de falimentare a fermierilor și transportatorilor agricoli indigeni ! Iar de acilea mai departe, traseele penetrării către apusul UE, înspre „aristocraticele” piețe west–europene susținătoare (legitime și generoase, altminteri !) ale „cauzei ukrainene” ! Numai că „aristocrația” decidentă bruxellexă nu dă semne de susținere compensatorie a propriilor producători agricoli – îndeosebi a celor din flancul estic (dar, nu numai…), care se văd astfel abandonați să facă față – singuri, pe cont și cu costuri proprii ! – în competiția profund NELOAIALĂ din care „ficțiunea ideatică și idealistă” de piață liberă, autoreglantă și autoreglabilă a devenit o „poveste” de adormit cursanți de pe la variile workshop-uri povestitor–utopice despre virtuțiile regulatoare ale pieței în capitalismul „plurilaterale dévélopée” în orașele și prin satele UE !

…drept care, ne-am trezit cu toate aceste mișcări protestatare în vămi, pe stradă, pe bulevarde și prin euroregiuni, care au ajuns să stârnească intense spaime printre actorii „democraticilor planificatori și doctrinari politici” euro-unioniști care deja dau glas mediatic temerilor (altminteri… întemeiate !), cum că partidele de dreaptă radicală și „extremistă” ar putea „confisca” valul nemulțumirilor populare în anul electoral 2024 !!! De parcă o „nemulțumire populară” europeană nu ar trebui rezolvată de cei în măsură (și „obligați” !) să o facă, ci s-ar cuveni să fie abandonată / „băgată sub textila preșului” de către înșiși nemulțumiții „populari” în numele „înaltelor comandamente ale intereselor politichiilor globalisticești”… !!!

Prin firească rezonanță socio–economică, toate acestea se regăsesc, de o vreme încoace și în societatea românească, Ceea ce mi se pare cu totul uimitor (cu toată posibila subiectivitate probabilă), este nimeni nu pare să sesizeze (ori, să aibă curajul public să ENUNȚE ?!?…), faptul că toată poestea asta cu deturnarea comerțului cu produse agro-alimentare ucrainene se petrece /se produce  în termenii celui mai clasic înțeles al termenului / conceptului de CONTRABANDĂ (el nefiind vreodată recunoscut, ca atare… ora din ce motive ?!?…)…

…și ca să nu fiu înțeleși greșit (excesiv !…), mă grăbesc să subliniez că, după părerea mea, este vorba despre un trafic comercial ilicit în care sunt antrenați deopotrivă exportatorii ucraineni și importatorii „indigeni”, în operațiuni la nivel statal – cu tot ce implică aceasta legal, financiar–fiscal și…etc…

…prin urmare, CONTRABANDĂ !…

…acuma, să vedem ce – Doamne ! – înseamnă, lexical și concret, asta ?!?…

LEXIKA:

1. Dictionarul Explicativ al Limbii Române consemnează următoarele: „CONTRABANDĂ, contrabande, s[ubstantiv].f[eminin]. Trecere clandestină peste graniță a unor mărfuri interzise sau sustrase de la plata taxelor vamale. (…) – Din fr[ancezul]. contrebande.”2. De asemenea, literatura lexicografică ne semnalează că „(…) Contrabanda are o istorie lungă și controversată, datând probabil de la prima dată când s-au impus taxe sub orice formă, sau s-a făcut orice încercare de a interzice o formă de trafic. Contrabanda este adesea asociată cu eforturile autorităților de a preveni importul anumitor articole de contrabandă sau mărfuri netaxate; pe lângă toate acestea, a existat și contrabandă bazată pe exportul ilegal de mărfuri.” (cf. Wikipedia – https://en.wikipedia.org/wiki/Smuggling).

Așadar, sursele lexicografice ne spun că avem de a face cu activități ilicite (ilegale), deopotrivă de import/export, care vizează introducerea / scoaterea peste frontierele statale ale unor produse taxării vamale deopotrivă în statul de origine / în statul de destinație și care, pe acestă cale, privează ambele state de resurse bugetare proprii, și – complementar – tinde să distorsioneze artificial evoluția prețurilor în piețele proprii (acolo unde aceste piețe funcționează după regulile și reglemntările specific capitaliste !).

Firește că România noastră nu face excepție, ba dimpotrivă…

Așa că am fost tentat să privesc și înspre trecutul nostru capitalist…

…și, iată ce am aflat

IERI – 1924: contrabanda – la export – cu vite mari:

***„Contrabandele”, în Almanachul Județului Satu Mare 1925 *

Și anul acesta [1924] frontiera a fost cutreerată de tot felul de contrabandiști, cari au căutat prin orice mijloace să scoată din țară bogățiile fără a plăti taxele reglementare de export.

Încercările de contrabandă cele mai numeroase s’au făcut cu vitele. Fiindcă la fiecare cap de vită, trebuie să plătească 8000 lei taxă de export, este de la sine înțeles că contrabandiștii și-au ales acest articol.

Deși încercările au fost numeroase, s’au lovit însă de paza solidă organizată de grănicerii noștri.

La Halmeu, harnicul căpitan de grăniceri Mateescu a reușit să pună mâna pe numeroși contrabandiști, cari au fost predați justiției.

În alte puncte, prin stăruința dlui căp[itan]. Stoenescu, a dlui Locot[enet]. Popescu Costin și [a dlui] Sturza zeci și sute de vite au fost predate autorităților, tocmai în momentul când apăreau pe linia de frontieră, în nopțile ploioase și întunecoase, alese întradins de contrabandiști.

Trebuie să remarcăm că și dl. căpitan Petruc, comandantul companiei de jandarmi, prin agenții săi a dat un eficace concurs trupelor de grăniceri. Sperăm, grație acestor măsuri, [că] în anul ce vine contrabandiștii vor fi desființați.”

* text preluat din Almanachul Județului Satu-Mare 1925. Întocmit de A. Davidescu, redactor la ziarul „Satu Mare”, Satu Mare, fără editură, 1924, p. 26 • sursa: © https://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/85604

Acuma, un scurt comentariu este de …nereprimat !… Așadar, cu un secol în urmă, la doar șapte ani de la Marea Unire din 1918, România se confrunta cu fenomenul „scurgerii” ilicite / și cu privarea bugetului național de valori fiscal–financiar imense. ca urmare a contrabandei zootehnice cu vite înspre țările limitrofe !!! Astăzi, relatările din Almanachului Județului Satu-Mare (care județ cuprindea și regiunea Băii Mari de azi; și care, cu siguranță, reflecta realități ale acelei vremi specifice și Maramureșului de atunci – cu capitala la Sighetu Marmației, precum și Bucovinei; Bihorului, Basarabiei și celorlalte zone / județe de frontieră ale României interbelice !!!), sunt capabile să ne lasă gură–căscată. Căci, nu- așa !, este greu să ignori că astăzi am ajuns într-o situație cu… „dosul în sus” !… Piața românească de azi ne oferă carnea de vită (tradiționala „marhă” !) provenită din surse „globale” de prin toată lumea largă – în vreme ce producția internă de-abia de acoperă 15-20% din consumul intern ! Așa că nu-ți poți reține șekspiriana întrebare: „cum drakului ?…”. Ba, mai mult, aflu mai zilele trecute – din spusele unui fermier protestatar, lider de asociație profesională a fermielor români, cum că dinspre UE ne vine cerința de a reduce șeptelul românesc de corcnute paricopitate (din cele 1 milion de capita ce ne rein la un teritoriu de peste 280.000 km2),  în vreme ce (inebranlabila !) Olandă (cu puțin sub 50.000 km2 și un șeptel cornut de peste 8 milioane de capita) se tot „zburlește” neomarxist europenește că s-ar cuveni eliminate vitele mari pentru că astea constituie un imens pericol ecologic la adresa atmosferei terestre (din pricina…să iertați vorba proastă… „bășinilor” paricopitatelor !… or fi calculat cubajul metric al emisiilor de CO2 la așa un șeptel ?!?…)…

Iar României i se oferă alternativa europoidă a …făinii de lăcuste ?!?… Serios ???… ș-apoi să ne uimim că agricultorii se revoltă ???… Da ce-ar fi să „lăcusteze” birocrații bruxellezi cât le cade bine – da să ne lase pe noi în amarul nostru balcanic, cu vaca, taurul și porcul strămoșești !… Iar miricifilor noștri europarlamentari rumâni, le dorim de viitoarele sărbăutori pascale, un măreț coș cu ouă de…lăcuste și șuncă de…gândaci de bucătărie !…

Cam atâta despre IERI !

…și mă grăbesc să citesc datele realității de…

AZI: 2023 – contrabanda de import cu produse de tutun:

Bianca Gheorghian, „Contrabanda cu țigări a crescut cu 8,2 % din totalul consumului în România” [în anul 2023], în Ziare.com, 29 decembrie 2023*:

„[…] În noiembrie 2023, piaţa neagră a ţigaretelor se situa la 8,5% din totalul consumului, nivel relativ constant faţă de luna septembrie.

«Pentru întreg anul 2023, cea mai mare creştere faţă de 2022 este notată în nord-est, cu 3,6 p[uncte].p[rocentuale]. până la 24,5% [din totalul consumului]. Din punct de vedere al provenienţei, în 2023 cea mai mare pondere pe piaţa neagră o deţin produsele provenite din duty free, cu 37,4%, în creştere cu 4,5 p[uncte].p[rocentuale]. faţă de 2022, urmate de cheap whites la 33%, în scădere cu 13,4 5 p[uncte].p[rocentuale]. faţă de 2022 şi Bulgaria cu 11,1%, în creştere cu 8,5 5 p[uncte].p[rocentuale]. faţă de 2022. În noiembrie 2023, piaţa neagră se menţine relativ constantă în aproape toate regiunile ţării. În nord-est, care rămâne şi în noiembrie regiunea cea mai afectată de comerţul ilegal, se înregistrează o creştere semnificativă, de 3,9 p[uncte].p[rocentuale]. până la 29,7%», a declarat Marian Marcu, director general Novel Research, într-un comunicat de presă transmis, vineri, 29 decembrie, AGERPRES.

În acest context, conform datelor de pe platforma StopContrabanda.ro, citate de Ileana Dumitru, director juridic şi afaceri externe al Ariei Europa de Sud Est din cadrul BAT, autorităţile române au capturat circa 126 de milioane de ţigări de contrabandă, de la începutul anului până în prezent, acesta fiind cel mai ridicat nivel al capturilor din ultimii 4 ani. « […] în România, accizele şi preţurile ţigaretelor sunt deja cele mai mari din UE raportat la puterea de cumpărare, iar în ţările învecinate produsele din tutun pot fi cumpărate la aproximativ jumătate din preţ, motiv pentru care contrabanda cu ţigări este o afacere profitabilă pentru grupările infracţionale [sublinierea mea – Tiberiu Alexa]», […] a menţionat Dumitru.

La rândul său, Gilda Lazăr, director Corporate Affairs & Communications la JTI România, Moldova şi Bulgaria, a subliniat că în 2023 a crescut contrabanda cu peste un punct procentual faţă de 2022 pe fondul unui an aflat sub semnul incertitudinii, dialogului inutil şi lipsei de transparenţă. «În Parlament se află în diverse stadii de dezbatere 12 iniţiative legislative care vizează sectorul tutunului, prilej de declaraţii populiste, pentru că 2024 va fi an electoral. Această instabilitate se poate traduce însă în perturbarea pieţei legale şi creşterea pieţei negre, care chiar şi la nivelul actual prejudiciază bugetul cu peste 300 milioane euro [sublinierea mea – Tiberiu Alexa].  Conform execuţiei bugetare la 11 luni, veniturile din accize au însumat 33,64 miliarde lei, în creştere cu 3,7% faţă de anul trecut. În structură, încasările din accizele pentru produsele din tutun au înregistrat un avans de 8,6%. Dacă nu creştea contrabanda, încasările din accizele pentru produsele din tutun ar fi putut fi mai mari. […]»

Așadar, importul de CONTRABANDĂ de azi ne „îmbucură” cu tutun !… Tutun pe care pe vremuri îl cultivam și îl prelucram aici, „acasă” (cu destul succes…provincial), dar l-am pierdut și pe ăsta în vertijurile integraționiste post-aderare.

Văzând toate astea, chiar poți sta să te întrebi: și cum a fi să fie anul electoral 2024?…

Deși dubitațiile corecte ar trebui formulate cam așa: cum vor arăta anii viețuirii postelectoral 2024-2027?…

…Doamne-ajută !…

*Acest text a fost preluat de pe site-ul Ziare.com: Contrabanda cu țigări a crescut la 8,2% din totalul consumului în România STUDIU

Acest text reprezintă un pamflet, care trebuie citit, înțeles și tratat ca atare, conform regulilor jurnalistice și prevederilor legale corespunzătoare aflate legalmente în vigoare.

 

Dr. Tiberiu ALEXA

 

Citește și

Editorialul de sâmbătă. Dicționarul Centrului Artistic Baia Mare: Artiștii Școlii Hollósy la Baia Mare (VII)


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.


Lasă un comentariu