Share
În luna august: 2,73% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Maramureș

În luna august: 2,73% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Maramureș

La sfârșitul lunii august, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș erau înregistrați 5.425 șomeri (din care 2.681 femei), rata șomajului fiind de 2,73 %.

Comparativ cu luna iulie 2020, când rata șomajului a fost de 2,67%, în această lună acest indicator a crescut cu 0,06 pp.

Din totalul de 5.425 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Maramureș, 2.044 sunt beneficiari de îndemnizaţie de şomaj. Dintre șomerii care beneficiază de îndemnizație de șomaj, 1.788 de șomeri provin din muncă  și 216 sunt absolvenți de învățământ, promoția 2020. De asemenea, din totalul șomerilor înregistrați, 3.421 sunt înregistrați ca și șomeri neîndemnizați.

În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, 3.163 șomeri provin din mediul urban și 2.262 șomeri sunt din mediul rural.

Structura șomajului pe grupe de vârstă se prezintă, astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii august 2020
Total 5.425
< 25 ani 1.784
între 25-29 420
între 30-39 776
între 40-49 1.106
între 50-55 808
peste 55 ani 531

Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Maramureș (30 %), urmați de cei cu studii liceale (28 %), iar 16 % dintre șomeri au studii gimnaziale. Șomerii cu nivel de profesional reprezintă 16 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 7 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.239 persoane sunt foarte greu ocupabile, 1.831 greu ocupabile, 976 mediu ocupabile, iar 379 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Maramureș.

Lasă un comentariu