Share
Bani de apă și canalizare pentru nevoiașii din Baia Mare

Bani de apă și canalizare pentru nevoiașii din Baia Mare

Aproximativ 400 de familii din municipiul Baia Mare vor beneficia de ajutoare bănești pentru plata serviciilor de alimentare cu apă și canalizare. Măsura a fost aprobată joi, în ședința Consiliului Local, și se va aplica din  1 noiembrie 2018. Sunt vizate familiile şi persoanele singure cu domiciliul în Baia Mare care au media veniturilor nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie (deci până la 1899 lei, inclusiv). Costurile lunare sunt estimate la aproximativ 200.000 de lei  și vor fi achitate din bugetul local. Consilierul Cristian Niculescu Țâgârlaș, care a votat împotrivă, a afirmat că  aceste sume nu ar trebui suportate de băimăreni, ci de furnizorul acestor servicii, prin gândirea  unor strategii ce vizează consumatorii vulnerabili sau cazurile sociale.

În funcție de venitul realizat/persoană, ajutoarele bănești se acordă proporțional: încep de la 100% și scad până la 10%.  Acestea se refer[ la un consum de  75 l /persoana/zi. 

Pentru a beneficia de aceste ajutoare bănești, băimărenii care îndeplinesc condițiile trebuie să se prezinte la Direcția de Asistență Socială Baia Mare pentru a completa o cerere-declarație tipizată. La aceasta cerere se atașează, în copie,  următoarele acte:  de stare civilă – buletine/cărți de identitate, certificate de naștere (pentru copii) ● adeverința de venituri pentru toți membrii familiei sau/și cupoane de pensie  (după) caz.  Pentru  copiile xerox trebuie arătate și actele în original. Documentele se pot depune pe tot parcursul lunii octombrie.

 

 

Lasă un comentariu