Share
Sfaturi importante pe arșiță: În județul Maramureș recomandările specialiștilor în intervalul când țara noastră se află concret în zodia caniculei!

Sfaturi importante pe arșiță: În județul Maramureș recomandările specialiștilor în intervalul când țara noastră se află concret în zodia caniculei!

Sfaturi importante pe arșiță: În județul Maramureș recomandările specialiștilor în intervalul când țara noastră se află concret în zodia caniculei!

Temperaturile ridicate pot genera probleme de sănătate persoanelor sanatoase, populației cu vârste extreme (copii și bătrâni), dar mai ales celor cu suferințe cardiovasculare, neuropsihice, endocrine, metabolice.

Având în vedere avertizarea meteorologică Cod Portocaliu emisă de Administrația Națională de Meteorologie, în perioada 29 iunie -1 iulie a.c., cu temperaturi cuprinse între 37°C și 38°C, val de căldură persistent și disconfort termic accentuat, prefectul Rudolf Stauder, în calitate de președinte al C.J.S.U. Maramureș, recomandă populației să respecte următoarele măsuri/reguli de protecție stabilite de specialiștii în domeniu pentru atenuarea efectelor nefavorabile asupra sănătății:
➡️Hidratarea corespunzătoare, consumând zilnic 2-4 litri de lichide (apă sau ceai), fără a aștepta să apară senzația de sete.
➡️Evitarea, pe cât posibil, a expunerii la soare în intervalul orar 11:00 – 18:00.
➡️Evitarea desfășurării activităților în exterior care necesită un efort fizic ridicat.
➡️Consumarea de fructe și legume proaspete.
➡️Evitarea consumului de alcool și a băuturilor cu conținut ridicat de cofeină sau zahăr (cafea, băuturi carbogazoase).
➡️Evitarea consumul de alimente cu un conținut sporit de grăsimi, în special de origine animală.
➡️Purtarea de haine lejere, în culori deschise, ce acoperă o suprafață a corpului cât mai mare.
➡️Dacă vă aflați în exterior este recomandat să intrați în spații răcoroase (încăperi climatizate, biserici, magazine comerciale etc.) sau puncte de prim ajutor (farmacii).
➡️Nu lăsați copiii sau animalele de companie singuri/singure în autoturisme.
➡️Evitați risipa apei pentru activități de spălare a vehiculelor și de udare a grădinilor/terenurilor agricole.
➡️Reglați aparatele de aer condiționat, astfel încât temperatura să fie mai mică cu 5 grade decât temperatura ambientală.
➡️Solicitați sfatul medicului de familie, la apariția unor probleme de sănătate.

Măsuri dispuse în perioadele caniculare. Având în vedere prognoza meteorologică care indică creșterea temperaturilor, prefectul Rudolf Stauder, președintele C.J.S.U. Maramureș, a dispus punerea în aplicare a planului de măsuri și de acțiuni specifice sezonului cald (caniculă și secetă). Astfel, va fi analizată la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale situația operativă, identificate riscurile și dispuse măsurile specifice cu privire la:
➡️diseminarea către populație și operatorii economici a măsurilor de prevenire cu privire la sănătatea populației;
➡️asigurarea operativității tuturor mijloacelor din înzestrare, cu accent pe cele utilizate pentru acordarea asistenței medicale de urgență și de prim ajutor calificat, pentru stingerea incendiilor sau intervenției la accidente pe căile rutiere și feroviare;
➡️revederea planurilor de cooperare întocmite între structurile de răspuns;
➡️sprijinirea autorităților administrației publice locale în derularea acțiunilor de protecție a populației și a comunităților;
➡️identificarea persoanelor vulnerabile de către autoritățile administrației publice, cu sprijinul organizațiilor neguvernamentale și voluntarilor, și monitorizarea acestora;
➡️intensificarea acțiunilor cu caracter preventiv și operativ din responsabilitatea serviciilor voluntare pentru situații de urgență;
➡️amenajarea unor puncte medicale de prim ajutor și de adăpostire a populației, semnalizate corespunzător, astfel încât să fie identificate cu ușurință de către populație, dotate cu aer condiționat și apă potabilă care să fie distribuită gratuit;
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș recomandă respectarea următoarelor măsuri de către populație în zilele caniculare:
➡️efectuarea deplasărilor în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spații dotate cu aer condiționat (magazine, spații publice etc);
‼️evitarea zonelor aglomerate, a expunerii la soare și a efortului fizic intens în intervalul orar 11.00-18.00;
➡️purtarea de haine lejere, subțiri, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare;
➡️consumați fructe și legume sau iaurt; mâncați echilibrat și variat insistând pe produse cu valoare calorică mică;
➡️hidratarea cu sucuri, apă, sucuri naturale din fructe și ceaiuri (1,5-2 litri pe zi);
‼️evitarea consumului în cantitate mare a băuturilor care conțin cofeină și zahăr (sucurile carbogazoase);
‼️evitarea consumului de alimente cu un conținut sporit de grăsimi, în special cele de origine animală;
‼️evitarea consumului de alcool, care favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea organismului de a lupta împotriva căldurii;
➡️menținerea legăturii cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu dizabilități), interesându-vă de starea de sănătate și oferirea de asistență ori de câte ori au nevoie;
‼️evitarea lăsării copiilor și a animalelor de companie singure în autoturisme;
➡️solicitați sfatul medicului la cel mai mic semn de suferință manifestat;
➡️crearea unui ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului;
➡️persoanele care suferă de diferite afecțiuni își vor continua tratamentul, conform indicațiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condițiile existente;
➡️pentru ameliorarea condițiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea și ritmul activităților fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static și se vor alterna perioadele de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite ori ventilate corespunzător.

Plan de măsuri aprobat pentru diminuarea potenţialelor efecte negative ale caniculei şi secetei pe teritoriul judeţului Maramureş
Prefectul Rudolf Stauder, președintele C.J.S.U. Maramureș a declarat că planul de măsuri aprobat pentru perioada sezonului estival 2022 include următoarele obiective:
➡️adoptarea unor măsuri eficiente destinate prevenirii şi protecţiei populaţiei, precum şi limitarea consecinţelor negative ce pot apărea ca urmare a producerii situațiilor de urgență specifice;
➡️dinamizarea acţiunilor de identificare şi de supraveghere a riscurilor din zona locaţiilor publice unde se organizează evenimente cultural-artistice, manifestări cu public numeros, în vederea prevenirii şi limitării efectelor negative produse de secetă, caniculă și de fenomenele hidrometeorologice periculoase;
➡️creșterea capacităţii operative şi de intervenţie la nivel județean în scopul gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă specifice sezonului (căderi de grindină, vânt puternic, secetă, caniculă, incendii la fondul forestier, la vegetația uscată sau la culturile de cereale);
➡️cooperarea între serviciile publice deconcentrate, între acestea şi instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale, în vederea cunoaşterii şi rezolvării în comun a tuturor problemelor ce pot afecta interesele populaţiei judeţului;
➡️creșterea interesului public cu privire la menținerea stării de normalitate și de participare la acțiunile de intervenție și limitarea factorilor de risc generatori de situații de urgență.
Pentru punerea în aplicarea a planului vor fi desfășurate acțiuni de:
➡️informare a populației cu privire la măsurile de prevenire și a regulilor care trebuie respectate în perioadele de caniculă pentru atenuarea efectelor acesteia;
➡️verificare a respectării de către angajatori a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
➡️supraveghere a surselor potențiale de poluare pentru evitarea producerii de poluări accidentale;
➡️ asigurare a unor surse alternative de apă;
➡️ monitorizare a calității apei potabile din sistemele autorizate de alimentare cu apă potabilă;
➡️identificare a organizaţiilor neguvernamentale din domeniul asistenţei sociale, fundaţii şi societăţi care prestează servicii de îngrijire la domiciliu în vederea cooperării pentru acordarea de ajutor pe perioada de caniculă persoanelor aflate în dificultate;
➡️asigurare cu prioritate a asistenţei medicale pentru persoanele cu afecţiuni a căror evoluţie poate fi influenţată negativ de temperatura crescută a factorilor de mediu, având în vedere influenţa generală a acestui fenomen meteorologic asupra sănătăţii populaţiei, precum și asigurarea stocului de medicamente necesar activității, inclusiv a condițtiilor de păstrare ale acestora;
➡️identificare la nivelul unităților administrativ-teritoriale a locurilor pentru amplasarea punctelor de prim ajutor şi a punctelor de distribuţie a apei potabile;
➡️întocmire şi actualizare la nivelul localităţilor a evidenţei persoanelor aflate în dificultate, a căror stare de sănătate poate fi influenţată negativ de caniculă;
➡️suplimentare a numărului ambulanţelor şi a personalului medical, asigurarea unor cantităţi suficiente de medicamente şi materiale sanitare, creşterea nivelului de operativitate în rezolvarea solicitărilor, precum şi controlul respectării dispoziţiilor legale privind organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat;
➡️asigurare de surse alternative de electricitate pentru funcţionarea în condiţii optime a activităţii unităţilor medicale, îndeosebi a celor de urgenţă;
➡️controale în zonele în care se recoltează cerealele păioase, prin intermediul componentei preventive a serviciilor voluntare pentru situații de urgență, cu privire la modul în care sunt respectate prevederile cuprinse în Normele generale de apărare împotriva incendiilor;
➡️organizare și desfășurare a unor campanii de informare cu privire la arderea de resturi vegetale, gunoaie, deșeuri și alte materiale combustibile;
➡️interzicere a arderii miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor pentru situaţii de urgenţă, conform prevederilor legislației în vigoare;
➡️controale în zonele în care au loc incendii de vegetație uscată, forestieră și miriști;
➡️verificare şi completare a dotării ocoalelor silvice şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă cu materialele necesare pentru stingerea incendiilor la fondul forestier;
➡️supraveghere a lizierelor pădurilor care se află la limită cu terenurile agricole, în perioadele când se execută lucrări agricole, în vederea sesizării în timp util a oricărui eveniment care pune în pericol integritatea fondului forestier, precum și a luării măsurilor adecvate pentru preîntâmpinarea/limitarea pagubelor;
➡️organizare și efectuare de patrulări în perimetrul fondului forestier, în zonele frecventate de cetățeni și pe traseele turistice;
➡️informare a populaţiei asupra faptului că utilizarea focului deschis pentru prepararea hranei în zonele de agrement şi în gospodării se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi;
➡️controale în unitățile de alimentație publică și la agenții economici pentru identificarea și eliminarea de la consum a produselor alimentare care reprezintă un risc pentru sănătatea publică;
➡️identificare şi nominalizare a sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de precipitaţii.
Patrulele din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne (polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră) vor anunța în timpul executării misiunilor, dispeceratele în cazul identificării de persoane afectate de caniculă și disconfort termic. De asemenea, vor fi verificate respectarea măsurilor legislative în zonele special amenajate pentru picnic și vor fi intensificate schimburile de informații la nivelul structurilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență cu privire la evenimentele care pot pune în pericol siguranța cetățenilor, a bunurilor materiale și a mediului, a mai precizat prefectul Rudolf Stauder.

C.Ț.


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.


Lasă un comentariu