Share
A fost Hramul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare (FOTO)

A fost Hramul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare (FOTO)

Duminică, 20 iunie, praznicul împărătesc al Pogorârii Sfântului Duh, Cincizecimea sau Rusaliile, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, pe esplanada Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare. Cu această ocazie a fost ţinut şi hramul sfântului locaş, ocrotit de Sfânta Treime, care se sărbătoreşte a doua zi de Rusalii.

Prin tradiţie, însă, hramul sfântului locaş de închinare se ţine în ziua de Rusalii, deoarece, mulţi ani la rând, a doua zi de Rusalii era zi lucrătoare, iar credincioşii care lucrau nu puteau veni să se închine şi să se roage cu soborul în această zi. Acum, deşi s-a dat prin lege zi liberă şi a doua zi de Rusalii, hramul a rămas, prin tradiţie, în ziua de Rusalii.

O primire ca de mare sărbătoare

Aşteptaţi cu mare bucurie, ierarhii Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului au fost primiţi de un mare număr de tineri, îmbrăcaţi în frumoase costume tradiţionale maramureşene, la intrarea în curtea sfântului locaş, ieşiţi în întâmpinare cu icoane ale Maicii Domnului şi Mântuitorului Iisus Hristos, cu care au stat în mâini pe tot timpul Sfintei Liturghii. Catedrala era împodobită cu rămurele de tei, după o tradiţie veche de sute de ani, care se păstrează în popor.

Sfânta Liturghie Arhierească

Un mare sobor de preoţi şi diaconi a slujit cu ocazia celor două sărbători împărăteşti: Pogorârea Sfântului Duh şi Sfânta Treime.

Au făcut parte din sobor: Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial social-filantropic şi misionar şi mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhim. Ghelasie Maxim, economul Mănăstirii Rohia, Pr. Ioan Socolan, protopopul Sătmarului, Pr. Asist. Univ. Dr. Ioan Marius Sabou, de la Catedrala Istorică, Pr. Prof. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie la Inspectoratul Şcolar Judeţean, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, slujitor al Catedralei, Pr. Marcel Oprişan din Bârsana, Pr. Petru Florin Pop din Petrova, Pr. Vasile Botiş, de la Parohia „Sfântul Andrei” din Baia Mare, Pr. Ovidiu Bontoş de la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Constantin Opriş” din Baia Mare, slujitorii Catedralei: Pr. Viorel Bud, Pr. Florin Bălan, Pr. Ionuţ Pleş, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhih. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Gherasim Nap, şeful cabinetului Arhiereului-Vicar, Arhid. Dumitru Botiş, inspector eparhial social, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, de la Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, Arhid. Prof. Dr. Daniel Farcaş, de la Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, Diac. Valeriu Vana, Diac. Vasile Petru Bud.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran. La priceasnă a cântat cunoscuta interpretă Maria Mihali.

Cuvântul de învăţătură

Un vast cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în faţa credincioşilor prezenţi la acest praznic, în care a vorbit despre Pogorârea Duhului Sfânt şi întemeierea Bisericii lui Hristos:

„Din iubire pentru zidirea Sa cea căzută, Dumnezeu Tatăl a trimis în lume pe Fiul Său, să Se Nască, să crească și să trăiască asemenea nouă şi să aducă vestea cea bună că a sosit Împărăția lui Dumnezeu pe pământ, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Apoi, să Se Răstignească, să moară, să Învieze a treia zi și să Se Înalțe la Ceruri, de unde să trimită Apostolilor Bisericii și lumii alt Mângâietor: Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede. Toți câți vor crede, prin mărturisirea apostolilor, că Iisus este Hristos – Fiul Dumnezeului Celui Viu – Mântuitorul lumii, vor primi Duhul Cel Preasfânt și se vor face fii ai lui Dumnezeu după har, prin Botezul în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Împlinirea acestei făgăduințe sfinte făcute de către Mântuitorul apostolilor o sărbătorim la Rusalii. Căci, după Înviere, înainte de Înălțarea Sa la Cer, Hristos, stând în mijlocul lor, le-a zis să nu se depărteze de Ierusalim, până se vor îmbrăca cu putere de Sus. La cincizeci de zile după Înviere, când iudeii din toată lumea erau în număr foarte mare la Ierusalim pentru a comemora Primirea Legii (Cele 10 porunci) de către Moise pe Muntele Sinai, Apostolii, care se găseau în același duh de rugăciune și de așteptare cu nădejde, reuniți în același loc, în primul sfânt sinod sau sobor, au devenit primii fii ai oamenilor, după Maica Domnului, purtători de har și plini de Duh Sfânt.”

Iată ce spune cartea Faptele Apostolilor despre acest eveniment unic: „Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi” (Fapte 2, 1-4).

„Când Apostolii, plini de Duh Sfânt și de putere, au ieșit în piața publică, la mulțime, și au început a vorbi, s-a constatat miracolul: Duhul le-a dat înțelepciunea de a deveni poligloți, adică de a vorbi în alte limbi decât aramaica, care a fost limba ce se vorbea pe vremea Mântuitorului, a mai precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Duhul Sfânt a lucrat însă și cu poporul prezent, pe care l-a liniștit și înțelepțit să asculte. Și Apostolii au reușit să se facă auziți şi lumea a tăcut! Vorbea Dumnezeu prin Duhul Sfânt și gura Apostolilor despre Fiul Său Iisus Hristos Cel Răstignit și Înviat a treia zi. Minunea pe care o experimentau Apostolii nu mai era săvârșită de Iisus Hristos, Învățătorul lor, cu alte persoane. Minunea se petrecea cu ei înșiși, iar ei vorbeau unei mari mulțimi și erau ascultați cu atenție și interes de lumea care începea să se încălzească și în care începea să se aprindă focul iubirii de Hristos. Încă după prima predică a Sfântului Apostol Petru, harul a devenit lucrător şi cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete. Acesta este momentul zero, de la care începe existența istorică și imaginea văzută a Bisericii lui Hristos – Împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Toți aceștia petreceau împreună, participau la Frângerea Pâinii (Euharistia sau prima Liturghie apostolică) săvârșită de apostoli, care respectau și duceau mai departe testamentul Mântuitorului lăsat la Cina cea de Taină.”

Sfinţirea spicelor de grâu

După încheierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul au binecuvântat spicele de grâu, pe care, prin tradiţie, le iau credincioşii la casele lor şi sunt păstrate la loc de cinste, pentru că sunt sfinţite.

Distincţii eparhiale

Un moment semnificativ care a urmat a fost cel în care Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oferit mai multe distincţii eparhiale unor persoane importante, care, sub o formă sau alta, au sprijinit Sfânta Episcopie şi construcţia de locaşuri de cult sau au contribuit, sub diferite forme, la  bunul mers al vieţii duhovniceşti şi administrative.

Astfel, primarul Cătălin Cherecheş a fost distins cu Ordinul „Justinian Arhiepiscopul” pentru laici, pentru ajutorul pe care îl acordă şi l-a acordat de-a lungul anilor Episcopiei, Catedralei Episcopale şi preoţilor din municipiu. Au mai primit Ordinul „Justinian Arhiepiscopul” pentru laici Col. (r.) Ioan Hossu, fost comandant al jandarmilor maramureşeni, Mihai Pătraşcu, directorul Aeroportului Satu Mare, pentru tot ce a făcut pentru Biserică în perioada când a fost directorul Aeroportului Baia Mare şi de când este acum la Satu Mare, Ing. geolog Sorin Constantin Zaharia, care a contribuit, prin studiile sale geologice, la ridicarea celor mai importante locaşuri de cult din Episcopie, inclusiv Catedrala Episcopală, Mănăstirea Rohia şi Mănăstirea Bârsana, precum şi Dan Bârle.

Ordinul „Preot Nicolae Gherman” pentru clerici a fost acordat Preacuviosului Părinte Kiril de la Mănăstirea Vatopedu din Sfântul Munte Athos, care a avut ascultare să se ocupe de pictarea Icoanei Maica Domnului Pantanassa şi expedierea ei în România, de citirea zilnică a rugăciunilor de sfinţire care s-au făcut în sfânta Mănăstire Vatopedu timp de 40 de zile, cât a stat icoana în Sfântul Altar.

Ordinul „Preot Nicolae Gherman” pentru laici a fost acordat lui Silviu Dragomir, fost deţinut politic în închisorile comuniste, Monicăi Agoşton, donatoarea pentru executarea picturii Icoanei Maica Domnului Pantanassa și lui Florin Zugravul şi Ionuţ Glăvan, informează Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”.


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.Lasă un comentariu