Share
Noi măsuri luate de Casa Județeană de Pensii Maramureș

Noi măsuri luate de Casa Județeană de Pensii Maramureș

Din motive de siguranță medicală, Casa Județeană de Pensii (CJP) Maramureș va lua măsuri pe toată durata decretării stării de urgență. Astfel, operațiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie (dosare noi) se va realiza telefonic sau pe e-mail, conform următoarei proceduri:

  • cei care îndeplinesc condițiile de înscriere la unul dintre tipurile de pensie prevăzute de lege (limită de vârstă, anticipată, anticipată parțial, invaliditate sau de urmaș) apelează unul dintre cele trei numere de telefon sau adresa de e-mail alocată acestei proceduri – 0262 227 493, 0262 227 448, 0262 227 433, grad@cnpp.ro;
  • prin telefon, funcționarii CJP Maramureș vă vor solicita datele necesare înregistrării solicitării în aplicația informatică;
  • pe e-mail se transmitet numele, prenumele, codul numeric personal și numărul de telefon, precum și tipul pensiei pentru care ați indeplinit condițiile;
  • beneficiarii sunt rugați să pună la dispoziția funcționarilor publici datele solicitate, apelul telefonic sau transmiterea solicitării pe e-mail reprezentând, totodată, acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul înregistrării și soluționării cererilor;
  • ulterior, beneficiarii vor fi anunțați pentru a prezenta documentația în plic sigilat care să cuprindă: cererea de înregistrare completată (formularul se poate descărca de aici), în original – carnetul de muncă, adeverința de sporuri/stagii/condiții de muncă, în copie – actele de stare civilă (BI/CI, certificate de naștere, căsătorie și/sau sentințe de divorț unde este cazul, livret militar dacă este cazul, diploma de facultate curs de zi și foaie matricolă/adeverință facultate dacă este cazul) și carnetul de muncă (pe lângă original fiind necesară și o copie a acestuia).

Procedura sus amintită este necesară în vederea evitării expunerii acestui segment de populație și, totodată, pentru a-i asigura că nu își pierd drepturile de pensie cuvenite. Pentru celelate tipuri de servicii, Casa Județeană de Pensii Maramures recomandă să se apeleze la postă (etrică sau electronică), iar acolo unde se impune depunerea unor documente originale, cererea și documentele în cauză vor fi transmise în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În situația copiilor urmași care împlinesc 16 ani și care nu pot prezenta adeverinșă școlară pentru a face dovada continuării studiilor din cauza suspendării cursurilor școlare, plata pensiei de urmaș se va face fără a fi necesară prezentarea acestei dovezi, urmând ca adeverința să fie prezentată în termen de 30 de zile de la expirarea stării de urgență.

Lasă un comentariu