Share
Drusal a câștigat un contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului

Drusal a câștigat un contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului

Consilierii județeni au aprobat, în ședința din 31 mai, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2018. S-a votat și repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2018, precum și aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Aeroportului Internaţional Maramureş pe 2018 a fost rectificat cu 15 milioane de lei, finanțare acordată de Guvern.

Un alt proiect care a primit votul aleșilor județeni a fost cel privind atribuirea şi încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a judeţului Maramureș pentru activitățile aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor către societatea Drusal SA Baia Mare, a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare. Printre altele, s-a aprobat și cooperarea între Consiliul Județean, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și Clubul Sportiv Municipal Știința Baia Mare, în vederea finanțării în comun a programului ”întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive”.

Lasă un comentariu