Share
Coronavirus: Se extind restricțiile la Tribunalul Maramureș

Coronavirus: Se extind restricțiile la Tribunalul Maramureș

Anunțuri de ultimă oră ale Tribunalului Maramureș.

În intervalul 13.03.2020-04.05.2020, la Tribunalul Maramureş se vor soluţiona exclusiv următoarele cauze:
În materie penală:
– supraveghere tehnică/încuviinţare, obţinere date;
– percheziţii;
– propuneri de luare măsuri preventive;
– propuneri de prelungire măsuri preventive;
– verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurilor preventive;
– cereri/sesizări privind revocarea, înlocuirea, încetarea de măsuri preventive;
– contestarea măsuri preventive luate de procuror;
– internarea medicală provizorie;
– obligarea la tratament medical;
– contestaţii privind măsuri preventive;
– contestaţii privind măsuri asigurătorii;
– contestaţii privind internarea medicală provizorie/obligarea la tratament medical;
-cauze privind liberarea condiţionată, liberarea minorilor sau înlocuirea măsurilor neprivative de libertate;
– cauzele în care este iminentă împlinirea prescripţiei răspunderii penale;
-cauze privind amanarea/întreruperea pedepsei;
-cauzele prevăzute de Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală;
– contestaţii împotriva încheierilor prin care au fost soluţionate cererile şi excepţiile formulate în dosare cu inculpaţi faţă de care s-a luat o măsură preventivă;
– abţinerea întregii instanţe;
– contestaţie durată proces.

În materie civilă:
– ordin de protecţie;
– ordonanţă preşedinţială;
-măsuri de protecţie speciale pentru minori-ordonanţă preşedinţială plasament, reintegrare în familie, înlocuire plasament urgenţă;
– adopţie;
-suspendarea executării silite, suspendarea executare hotărare judecătorească;
– măsuri asigurătorii;
– suspendarea executării actului administrativ;
– cereri care se soluţionează fără citarea părţilor
– achiziţii publice-atribuire contract
– abţinerea întregii instanţe şi conflictul de competenţă;
– încuviinţarea executării silite-fond/apel
– nelegalitate/suspendare grevă
– contestaţie decizie de concediere şi contestaţie împotriva deciziei de pensie prin care s-a respins cererea de acordare a pensiei
– faliment-cerere deschidere procedură la solicitarea debitorului, ridicarea dreptului de administrare a debitorului, propunerea intrării în faliment formulată de administratorul judiciar/creditor.

În privinţa şedinţelor de judecată programate azi, 13.03.2020, rămâne la latitudinea completurilor de judecată aplicarea măsurii dispuse prin prezenta hotărare, respectiv ţinerea şedinţelor de judecată conform programării.
Cauzele urgente ce urmează a fi soluţionate în această perioadă vor avea stabilite intervale orare pentru soluţionare, accesul părţilor/apărătorilor/altor participanţi urmând a se efectua conform Ordinului de Serviciu emis de preşedintele tribunalului.

Cauzele aflate pe rolul instanţei în intervalul 13.03.2020-04.05.2020 ce nu se încadrează în cele enumerate anterior urmează a fi amânate pentru o dată ulterioară, completurile de judecată urmând a proceda la preschimbarea termenului. În cazul în care preschimbarea termenului nu a putut fi efectuată din motive obiective, cauzele urmează a fi amânate la termenul stabilit.

Se limitează accesul şi staţionarea persoanelor care nu deţin calitatea de angajat al instituţiei, în sediile Tribunalului Maramureş, după cum urmează:
– Justiţiabilii/alţi participanţi la procedurile judiciare (cu excepţia avocaţilor/consilierilor juridici) vor avea acces în clădirile Tribunalului exclusiv pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a citaţiei/actului de procedură în cuprinsul căruia este indicată necesitatea prezenţei în instanţă;
– Apărătorii/justiţiabilii/alţi participanţi vor avea acces în clădire doar în sălile de judecată în care se desfăşoară şedinţa, strict pe durata desfăşurării procedurii judiciare în care sunt implicaţi, staţionarea acestora în clădirile Tribunalului în afara acestor împrejurări urmând a fi interzisă. În măsura în care completul de judecată a stabilit o oră pentru strigarea cauzei, accesul justiţiabililor în incinta instanţei va fi permis doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care participă;
– Se interzice accesul persoanelor care s-au deplasat în zonele de risc (Italia, Nordul Franţei, Spania, Iran, China etc.) ori au intrat în contact cu persoane aflate în carantină/diagnosticate cu Covid-19 în ultimele 14 zile, acestea urmând a notifica în scris completului de judecată această împrejurare şi a solicita amânarea soluţionării cauzelor pentru motive medicale;
– Se interzice accesul persoanelor care prezintă una sau mai multe dintre următoarele simptome: febră, tuse, dificultăţi de respiraţie. Aceste persoane vor fi îndrumate să se adreseze de îndată autorităţilor medicale competente – direcţia de sănătate publică de la domiciliu/locuinţa efectivă – pentru asigurarea de asistenţă medicală şi luarea măsurilor de carantină sau autoizolare prevăzute de lege;
– În vederea punerii în aplicare a prevederilor anterior menţionate, organele de jandarmi care asigură paza sediilor vor efectua verificări în privinţa tuturor persoanelor care prezintă în mod evident o stare generală alterată şi simptome comune infecţiilor respiratorii – stare febrilă evidentă, tuse persistentă etc. şi vor asigura informarea de îndată a completului de judecată/compartimentului spre care acestea au declarat că se îndreaptă, pentru respectarea drepturilor procedurale;
– Persoanele fără manifestări clinice de infecţie respiratorie şi care nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alineatele precedente sunt rugate ca pe toată durata prezenţei în sediul Tribunalului să respecte măsurile de igienă şi de protecţie recomandate de autorităţile naţionale competente pentru prevenirea infecţiei cu COVID-19, virusul gripal sau alte infecţii respiratorii transmisibile;
– Personalul instanţei va utiliza obligatoriu intrarea specială a personalului de la Palatul de Justiţie.

Se suspendă programul de lucru cu publicul al Compartimentului Arhivă-Registratură, respectiv programul de lucru cu publicul al Biroului de informare şi relaţii publice.
Depunerea tuturor înscrisurilor/petiţiilor/cererilor va fi efectuată exclusiv prin mijloace de comunicare electronică permise de lege (e-mail, fax), urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie transmis prin poştă, dacă este solicitat de instanţă.
În măsura în care persoanele interesate nu pot realiza depunerea înscrisurilor în condiţiile prevăzute anterior, se va asigura depunerea personală a acestora cu permiterea accesului în sediul instanţei a maximum două persoane concomitent.

Se recomandă titularilor completurilor de judecată stabilirea unor intervale orare pentru soluţionarea cauzelor, astfel încat numărul de persoane aflat în sediul instanţei să fie cat mai redus iar distanţa dintre acestea să poată fi păstrată la cel puţin 1,5 m, şi a unor intervale de timp necesare pentru aerisirea spaţiilor sau igienizarea acestora dacă este cazul.

Lasă un comentariu