Share
Premierea absolvenților cu media zece la examenele naționale din anul 2020

Premierea absolvenților cu media zece la examenele naționale din anul 2020

Astăzi, 24 septembrie, începând cu ora 14.00, în sala de festivități a Colegiului Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare va avea loc premierea absolvenților cu media zece la examenele naționale din anul 2020, cu respectarea măsurilor de distanțare fizică.

Aceste stimulente se acordă potrivit cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 714/27.08.2020. Un număr de 15 de absolvenți ai clasei a VIII-a, care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, respectiv 5 absolvenți ai clasei a XII-a care au avut media generală 10 la examenul național de bacalaureat 2020 vor beneficia de stimulente financiare, în semn de apreciere a muncii depuse.

Cuantumul acordat este de 1000 lei pentru absolvenții clasei a VIII-a și 3000 lei pentru absolvenții de liceu.

Lista nominală a beneficiarilor a fost aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării, nr. 5502/02.09.2020.

Identificarea și susținerea copiilor și a tinerilor capabili de performanțe școlare înalte reprezintă o parte integrantă a politicilor educaționale promovate de Ministerul Educației și Cercetării și vizează aplicarea unuia din principiile care guvernează învățământul preuniversitar și superior, precum și învățarea pe tot parcursul vieții din România – principiul calității. Acesta se subsumează viziunii și strategiei din proiectul „România Educată”.

Lasă un comentariu