Share
Efectele unei rate crescute: În județul Maramureș mai avem o comună pentru care se instituie carantina zonală. Va intra acum Bocicoiu Mare!

Efectele unei rate crescute: În județul Maramureș mai avem o comună pentru care se instituie carantina zonală. Va intra acum Bocicoiu Mare!

Efectele unei rate crescute! În județul Maramureș mai avem o comună pentru care se instituie carantina zonală. Va intra acum Bocicoiu Mare!

Încă o comună din județul nostru va intra în carantina zonală. Este o chestiune de ore pentru ca documentele aferente să ajungă la noi de la nivel central.

”Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă este abilitat să comunice că se aşteaptă de la nivel central documentele de instituire a măsurii de carantină zonală pentru comuna Bocicoiu Mare, cu localitățile aparținătoare Bocicoiu Mare, Crăciunești, Lunca La Tisa și Tisa”, arată Dan Bucă, purtătorul de cuvânt al CJSU Maramureș.

Astăzi, Bocicoiu Mare are o incidență de 8,82 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, echivalentul a 40 cazuri. Știm că avem 5 UAT-uri carantinate, Giulești (din 22 septembrie cu prelungire), Recea (din 5 octombrie), Cernești (din 7 octombrie), Rona de Jos și Groși (ambele din 9 octombrie) la care se va adăuga Bocicoiu Mare (din 12 octombrie) și este posibil să avem și altele. Spunem că vom avea și altele, întrucât avem astăzi 8 UAT-uri peste 7,5 cazuri la mie, pragul de carantină în prezent. Din acestea, Groși, Rona de Jos, Giulești, Cernești sunt deja carantinate, iar Bocicoiu Mare urmează.

Liderul de astăzi este, însă, Boiu Mare, care are o incidență de 16,26, cu 18 cazuri, și are șanse mari să intre în carantină. Mai avem necarantinată comuna Vima Mică, unde incidența este de 11,01, cu 15 cazuri. Nici cel de-al doilea municipiu al Maramureșului nu stă pe roze. Sighetu Marmației are o incidență de 7,97 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, echivalentul a 340 cazuri.

Au venit și documentele referitoare la măsura de carantină zonală instituită pentru comuna Bocicoiu Mare! Iată aici lista de măsuri care trebuie respectate!

Președintele CJSU Maramureș, subprefectul Rudolf Stauder, a menționat că s-a primit de la nivel central Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 7735/2021 de instituire a măsurii de carantină zonală pentru comuna Bocicoiu Mare, cu localitățile aparținătoare Bocicoiu Mare, Crăciunești, Lunca La Tisa și Tisa. Măsura intră în vigoare din această seară, pentru o perioadă de 14 zile. Măsurile și responsabilități stabilite prin ordin care trebuie respectate în zona carantinată zonal includ:
🛑Se interzice intrarea/ieșirea din comuna Bocicoiu Mare, cu localitățile aparținătoare Bocicoiu Mare, Crăciunești, Lunca La Tisa și Tisa prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.
🛑Se interzice, circulația și staționarea în spații publice a persoanelor cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.
‼️Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează comuna Bocicoiu Mare, cu localitățile aparținătoare Bocicoiu Mare, Crăciunești, Lunca La Tisa și Tisa.
🛑În intervalul orar 5,00-20,00, în comuna Bocicoiu Mare, cu localitățile aparținătoare Bocicoiu Mare, Crăciunești, Lunca La Tisa și Tisa, se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;
b) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
c) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și de bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
d) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și nevoile animalelor de companie/domestice;
f) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sangvină;
g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
j) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
k) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
l) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
m) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
n) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
o) participarea la activități religioase;
p) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
q) deplasări ale persoanelor pentru vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2;
‼️Se procedează la identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în comuna Bocicoiu Mare, cu localitățile aparținătoare Bocicoiu Mare, Crăciunești, Lunca La Tisa și Tisa și la introducerea acestora în bazele de date dedicate;
‼️Se limitează la maximum deplasarea persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator.
🟢În/Din comuna Bocicoiu Mare, cu localitățile aparținătoare Bocicoiu Mare, Crăciunești, Lunca La Tisa și Tisa este permisă intrarea/ieșirea pentru:
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță (urgențe medicale);
g) deplasarea copiilor/elevilor/studenților la cursuri în afara zonei carantinate.
➡️Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
➡️Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
➡️Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
🟢Se permite tranzitarea comunei Bocicoiu Mare, cu localitățile aparținătoare Bocicoiu Mare, Crăciunești, Lunca La Tisa și Tisa pentru cetățenii care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea/staționarea în localitate.
🟢Slujbele religioase se desfășoară cu participarea credincioșilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se vor respecta regulile de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
🟢Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări etc.) se pot oficia în lăcașurile de cult, cu respectarea normei de 4 mp/persoane și o distanță de minimum 2 m între persoane cu respectarea regulilor de protecție sanitară.
🟢Se oficiază evenimentele de stare civilă cu prezența a maxim 8 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maxim 20 persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
🟢Activitățile de pregătire fizică a sportivilor profesioniști legitimați și/sau de performanță în spații deschise și/sau închise se realizează cu respectarea regulilor de protecție sanitară și distanțare între participanți.
🛑Se interzice circulația persoanelor în grupuri mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii și formarea unor asemenea grupuri.
🛑Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.
🛑În comuna Bocicoiu Mare, cu localitățile aparținătoare Bocicoiu Mare, Crăciunești, Lunca La Tisa și Tisa se interzic următoarele activități:
-organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
-organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi locuri de joacă, spații de tip after-school etc.;
-activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor (se pot comercializa produse alimentare în regim take away – ridicare pachet și/sau catering – livrare la domiciliu);
-activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locațiile amplasate – cu excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, conform adresei INSP nr. 19941/2020 și a Hotărârii CNSU nr. 60/2020;
-activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepția cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
-organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;
-organizarea și desfășurarea activităților culturale, științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau deschise;
-toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor organizate sub egida federațiilor de specialitate;
-activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare.
‼️Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 18,00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care vor avea program nonstop.
‼️Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanțare fizică, cu asigurarea pentru clienți a unei suprafețe de 4 mp (din suprafața utilă a magazinului) și cu păstrarea distanței de 2 m între persoane.
🟢Cursurile unităților de învățământ se vor desfășura în comuna Bocicoiu Mare, cu localitățile aparținătoare Bocicoiu Mare, Crăciunești, Lunca La Tisa și Tisa în conformitate cu prevederile ordinului comun ME/MS nr. 5338/1082 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 din data de 1 octombrie 2021.
‼️Operatorii economici publici și privați care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfășura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul și cu respectarea normelor de protecție sanitară stabilite în perioadă stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiții:
‼️Administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;
‼️Pasagerii vor purta masca de protecție pe tot parcursul călătoriei;
‼️Numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;
‼️Se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijlocul de transport. ‼️Accesul pasagerilor se va realiza pe ușa din față, iar coborârea pe ușa din spate.
‼️ Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești” al Județului Maramureș va transmite, prin sistemul RO-ALERT” mesajul de avertizare cu privire la instituirea măsurii de carantină zonală în comuna Bocicoiu Mare, cu localitățile aparținătoare Bocicoiu Mare, Crăciunești, Lunca La Tisa și Tisa și măsurile care trebuie respectate.
‼️Alte măsuri pentru prevenirea și răspândirea infecției cu virusul SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite vor fi stabilite în perioada de carantină zonală prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Maramureș, a mai spus subprefectul de Maramureș.

C.Ț.

Citește și

Statistică 12 octombrie România: În județul Maramureș creștere nouă a cazurilor cu noul coronavirus! 2485 în interval de 2 săptămâni! Vezi lista pe localități!


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.Lasă un comentariu