Share
Carol Kacsó, un arheolog la muzeu: Maramureșul, gazdă adecvată pentru o nouă acțiune culturală, „Epoca bronzului la fruntariile bazinului carpatic”

Carol Kacsó, un arheolog la muzeu: Maramureșul, gazdă adecvată pentru o nouă acțiune culturală, „Epoca bronzului la fruntariile bazinului carpatic”

Carol Kacsó, un arheolog la muzeu: Maramureșul, gazdă adecvată pentru o nouă acțiune culturală, „Epoca bronzului la fruntariile bazinului carpatic”

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, instituție publică de cultură care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Maramureș, organizează în perioada 1-2 noiembrie 2023 evenimentul științific ”Epoca Bronzului la fruntariile Bazinului Carpatic/The Bronze Age at the Edge of the Carpathian Basin” (Conferință în onoarea lui Carol Kacsó la împlinirea a 80 de ani/Conference in honour of Carol Kacsó on the occasion of his 80th birthday).

Vor prezenta comunicări cercetători remarcabili din România, Germania, Ungaria, acestea fiind un omagiu adus arheologului băimărean Carol Kacsó care și-a început activitatea la Muzeul din Baia Mare în anul 1965 ca muzeograf, fiind apoi şeful Secţiei de arheologie (1991), director adjunct al Muzeului (1993), director general adjunct (2002). În anul 1981 a susţinut, la Institutul de Arheologie şi Istorie din Cluj-Napoca, teza de doctorat intitulată “Necropola tumulară de la Lăpuş”. A fost bursier sau invitat al mai multor universităţi, institute de cercetare şi muzee din străinătate: Universitá di Bologna, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Naturhistorisches Museum Wien, Magyar Nemzeti Múzeum Budapest, Universitatea Ujgorod, Muzeul Naţional Vršac, Univerzita Konštantina Filosofa-Nitra, Johann Wolfgang Göthe Universität Frankfurt am Main, Institut für Prähistorische Archäologie-Berlin, Prähistorische Kommission Wien, Deutsches Archäologisches Institut Berlin, Institut für Ur- und Frühgeschichte Wien, Damjanich János Múzeum Szolnok, Ludwig-Maximilians Universität München etc.

A efectuat cercetări sistematice în numeroase obiective arheologice aflate în raza de activitate a Muzeului băimărean: Lăpuş, Oarţa de Sus, Suciu de Sus, Lăpușel, Libotin, Vad, Copalnic Mănăştur, Oarţa de Jos, Bicaz, Giulești, Crăciuneşti, Tisa, Călineşti, etc., dar şi în alte obiective din ţară şi din străinătate. Astfel, patrimoniul Muzeului s-a îmbogățit cu o cantitate imensă de material din toate perioadele istoriei vechi şi medievale. Domnul dr. Carol Kacsó a valorificat cercetările prin numeroase studii științifice, repertorii, cărți, cataloage de expoziții, dar și prin participări la conferințe, congrese, simpozioane din țară și din străinătate (Ungaria, Germania, Polonia, Austria, Slovacia, Ucraina, Franţa, Italia). Datorită activității sale prodigioase nu este student la arheologie în toată Europa, care să nu fi auzit despre Necropola tumulară de la Lăpuș sau Sanctuarul de la Oarța de Sus din Maramureș. Activitatea științifică realizată de dr. Carol Kacsó oglindește o cercetare intensă și dedicată, concentrată în special pe regiunea Tisei superioare și pe nordul Transilvaniei. În urma unei activități susținută cu o consecvență demnă de admirație, dr. Carol Kacsó a reușit, împreună cu câțiva cercetători, să transforme radical cunoașterea epocii bronzului din aceste regiuni. Dacă la nivelul anilor 1960-1970 nordul Transilvaniei și zona Tisei superioare se prezentau sub forma unor zone cu descoperiri răzlețe, în urma cercetărilor din ultima jumătate de secol, epoca bronzului ne apare în aceste regiuni ca o perioadă istorică care, în ciuda vechimii sale, a beneficiat de cele mai înalte nivele de reconstituire. În acest context, siturile de la Oarța de Sus-Ghile Botii și necropola de la Lăpuș, cercetate de Carol Kacsó, au devenit situri emblematice pentru epoca bronzului din Europa, iar fenomenele culturale dezvoltate în jurul lor au ajuns să fie investigate ca parte a moștenirii transmise peste milenii de Vechea Europă, arată astfel Viorel Rusu, managerul Muzeului de Istorie și Arheologie Maramureș. Deschiderea va avea loc în 1 noiembrie a.c., la ora 09,00, la sediul muzeului.

Programul conferinței:

WEDNESDAY, 1st of November 2023

09.00–09.40 Opening–Laudatio

Viorel RUSU, manager of the Maramureș County Museum of History and Archeology

Ionel Ovidiu BOGDAN, president of the Maramureș County Council

 Session: Early and Middle Bronze Age Contacts

Chair: Radu Băjenaru

09.40–10.00 Nicolae Cătălin RIȘCUȚA (Deva, RO), Antoniu Tudor MARC (Deva, RO), Romică PAVEL (Deva, RO), Cristian SCHUSTER (București, RO), Alexandra COMȘA (București, RO), Mihaela BLEOANCĂ (Slatina, RO), Florin CIULAVU (Slatina, RO): Archaeological research in the necropolis from Podele/Dealu Mare, Hunedoara County
10.00–10.20 Zsolt MOLNÁR (Cluj-Napoca, RO), István MAJOR (Debrecen, HU), Mihály MOLNÁR (Debrecen, HU): Debating chronology: The Middle Bronze Age in the eastern part of the Carpathian Basin
10.20–10.40 József PUSKÁS (Sfântu Gheorghe, RO): The Monteoru culture in the Târgu Secuiesc Basin
10.40–11.00 Discussion

Session: Burial and ritual customs

Chair: Rudiger Krause

11.20–11.40 Carola METZNER–NEBELSICK (München, DE), Louis NEBELSICK (Warsaw, PL): So much more than burial mounds. The Čaka group tumuli compared to the monuments at Lăpuş
11.40–12.00 Orsolya GYURKA (Cluj-Napoca, RO): The Late Bronze Age Tumulus culture pottery in northwestern Romania: A typochronological study
12.00–12.20 Antoniu MARC (Deva, RO), Ioana Lucia BARBU (Deva, RO), Ioan Alexandru BĂRBAT (Deva, RO), Romică PAVEL (Deva, RO), Marius Gheorghe BARBU (Deva, RO), Costin Daniel ȚUȚUIANU (Deva, RO): About a Late Bronze Age ritual pit from Geoagiu, Hunedoara County
12.20–12.40 Ioan BEJINARIU (Zalău, RO): Recent discoveries belonging to the Noua culture in Transylvania
12.40–13.00 Discussion

Session: Power centres of the Late Bronze Age

Chair: Carola Metzner-Nebelsick

15.00–15.20 Rüdiger KRAUSE (Frankfurt am Main, DE), Kirsten SCHEINBERGER (Frankfurt am Main, DE), Ingo REISS (Frankfurt am Main, DE), Astrid STOBBE (Frankfurt am Main, DE): Sântana “Cetatea Veche” – An exceptional Late Bronze Age mega-site in the Romanian Criş-country
15.20–15.40 Marin ILIEȘ (Sighetu Marmației, RO), Liviu MARTA (Satu Mare, RO): Late Bronze Age power centres in the northwestern Carpathian depressions. Geographical and archaeological perspectives
15.40–16.00 Valerii KAVRUK (Sfântu Gheorghe, RO): Contextualizing Late Bronze Age salt production in Transylvania and Maramureș
16.00–16.20 Marius ARDELEANU (Baia Mare, RO): Some observations on the latest archaeological researches carried out at Sălnița–Custura Cetățelei (2019-2022)
16.20–16.40 Discussion

THURSDAY, 2nd of November 2023

Session: Early and Middle Bronze Age metalwork

Chair: Louis Nebelsick

09.00–09.20 Radu BĂJENARU (București, RO): The shaft-hole axes of Corbasca-Type from Carpathian-Balkan Area
09.20–09.40 Wolfgang DAVID (Frankfurt am Main, DE): Zu den altbronzezeitlichen Anhängern in Anker- oder Schwalbenschwanzform vom Typ Tolnanémedi
09.40–10.00 Anca POPESCU (București, RO), Monica MĂRGĂRIT (Târgoviște, RO), Lăcrămioara ISTINA (Bacău, RO): A shield-shaped cheekpiece from the Middle Bronze Age site at Răcătău de Jos, eastern Romania
10.00–10.20 Discussion
10.20–10.40 Break

 Session: Late Bronze Age metalwork

Chair: Anca Popescu

10.40–11.00 Roxana MUNTEANU (Buzău, RO): A Bronze Age decorated spearhead from southern Romania
11.20–11.40 Botond REZI (Târgu Mureș, RO), Rita E. NÉMETH (Târgu Mureș, RO), Technological considerations regarding the bronze hoard from Suseni
11.40–12.00 Gabriel BĂLAN (Alba Iulia, RO), Raluca BURLACU-TIMOFTE (Alba Iulia, RO), Teodor MUNTEAN (Ingolstadt, DE), Marius RÂZA (Orăștie, RO), Radu OTA (Alba Iulia, RO): The bronze hoard from Gâmbaș
12.00–12.20 Discussion

Visit to the archeological site from Lăpuș

15.00–

C.Ț.


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.


Lasă un comentariu