Share
Aceeași poveste din fiecare primăvară în Maramureș: Vremea frumoasă de primăvară aduce creștere semnificativă a incendiilor! Apel de la autorități!

Aceeași poveste din fiecare primăvară în Maramureș: Vremea frumoasă de primăvară aduce creștere semnificativă a incendiilor! Apel de la autorități!

Aceeași poveste din fiecare primăvară în Maramureș: Vremea frumoasă de primăvară aduce creștere semnificativă a incendiilor! Apel de la autorități!

Pe lângă deja obișnuitele intervenții, pompierii maramureșeni au acum de furcă, fiindcă vremea este caldă, iar primăvara se zărește, cu incendiile de vegetație uscată. Am avut deja primele intervenții, acum în weekend.

Pentru a preîntâmpina astfel de evenimente, vă reamintim câteva din cele mai importante măsuri de prevenire a incendiilor de vegetație:
• Nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt!
• Nu utilizați focul deschis la distanţe mai mici de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (casă, şură, depozit de cereale, pădure etc)!
• Efectuați arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile doar în locuri special amenajate!
• Interesați-vă la primărie, care sunt zilele planificate, respectiv locurile special amenajate, în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din localitate, în scopul arderii!
• Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se face numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă!
• Asigurați supravegherea permanentă a arderii şi stingeți jarul după încetarea acesteia!

Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se poate executa numai cu acordul autorității competente pentru protecția mediului și după informarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență. Potrivit art. 8, alin. (2) din Ordinului ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 605/579-2008 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale, cu modificările și completările ulterioare, se exceptează de la obținerea permisului de lucru cu foc deschis, executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetățenești. În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3) din același ordin emiterea permisului se face prin grija primarului, de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență sau persoana desemnată în acest sens. Totodată, vă reamintim că, în conformitate cu HGR nr. 537/2007, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, reprezintă contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, mai arată ISU Maramureș.

C.Ț.


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.Lasă un comentariu