Share
Taxe judiciare de timbru mai mici, pentru divorțuri și partaje

Taxe judiciare de timbru mai mici, pentru divorțuri și partaje

Joi, 23 mai 2024, Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre privind reducerea nivelului taxelor judiciare de timbru, în cazul divorțurilor și partajelor. Actul normativ modifică și completează OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

Se va reduce la jumătate nivelul taxelor judiciare de timbru în cazul partajului propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a partajului, la valoarea masei partajabile, și în cazul bunurilor supuse partajului, al creanțelor pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din starea de proprietate comună. Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti se taxează în funcție de valoarea bunurilor, prin aplicarea unui procent cuprins între 1% și 8%.

OUG nr. 80/201 se modifică astfel. Art. 5 – în materia partajului judiciar, se taxează cu jumătate din taxa stabilită potrivit art. 3 alin. (1), cererile care privesc:

  • stabilirea bunurilor supuse împărțelii, la valoarea acestora
  • creanțe pe care coproprietarii le au unii față de alții, născute din starea de proprietate comună, la valoarea creanțelor a căror recunoaștere se solicită raportul donațiilor, la valoarea bunurilor al căror raport se solicită
  • reducțiunea liberalităților excesive, la valoarea părții de rezervă supusă reîntregirii prin reducțiunea liberalităților
  • partajul propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia, la valoarea masei partajabile

De asemenea, se reduc la jumătate taxele judiciare pentru unele situații de divorț, a anunțat Guvernul, într-un comunicat

OUG nr. 80/201 se modifică la art. 15 – Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:

  • pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a), b) sau c) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul civil – 200 lei
  • pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil – 50 lei
  • cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației compensatorii – 50 lei
  • pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț şi care au ca obiect stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere şi educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei – 20 lei fiecare cerere
  • orice altă cerere neevaluabilă în bani – 20 lei, dacă nu sunt scutite, potrivit legii, de taxă de timbru.
  • Proiectul de lege urmează să fie transmis spre adoptare Parlamentului.

Lăcrimioara ZOTA


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.Lasă un comentariu